Corpus overview Tags Word dependencies String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About context      Leaf-ancestor context Leaf-root context      Download bracketed trees

Context for news_LUCorpus__artb_4_A1_E2

title:translation of newswire data
source:American National Corpus MASC project (http://www.anc.org/data/masc/)
genre:news
terms of use:Public domain


 1dobai ni-oke-ru denshi-shoo-torihiki-jiyuu-booeki-zoon no hossoku-shiki
 2dobai 01----82 ee-efu-pii
 3dobai no kootaishi , aru-sheiku_ cdot_ -mohamedo_ cdot_ -bin_ cdot_ -rashiddo_ cdot_ -aru_ cdot_ makukotomu-kootaishi wa honjitsu , sunawachi doyoo-bi ni , ‘ dobai_ cdot_ -intaanetto-shitii ’ to nazuke rare ta denshi-shoo-torihiki-furii-zoon o hossoku sa se ta .
 4kono yuniiku na purojekuto no dai-ichi dankai no kosuto wa ni-oku doru to mitsumora re te iru .
 5arabu-shuchoo-koku-renpoo no kokuboo-shoo de mo aru sheiku_ cdot_ -mohamedo-shi wa , kaimaku-shiki de ‘ dobai o gendai-shakai no keizai no chuushin ni shi tai ’ to katat ta .
 6intaanetto-joo ni kojin-webusaito o mo motsu mohamedo-daijin wa , dobai ni wa koodo na haiteku-gijutsu-kigyoo ni-tot-te sekai-saikoo no basho ni nat te hoshii to sarani nobe ta .
 7mohamedo-shi wa , denshi-shoo-torihiki-bumon de katsuyaku suru kigyoo ga , dobai o honsha ni shi , koko ni jimu-sho o setsuritsu shi , gaikoku-jin ga hyaku _ percent _ shusshi suru kaisha ni-taishi-te hiraka re ta zoon ni-oi-te koyoo to kizai o teikyoo suru koto ga kanoo de aru to nobe ta .
 8denshi-shoo-torihiki-jiyuu-booeki-kuiki wa dobai no hokubu ni ichi shi , yusoo-ryoo ni-oi-te wa kokunai-toppu de ari , mata kokusai-teki ni mi te mo dai-juu i to sa reru chiiki de aru , jabaru_ cdot_ -arisan no jiyuu-koogyoo-chitai ni kinsetsu shi te iru .
 9‘ dobai_ cdot_ -intaanetto-shitii ’ no hossoku-shiki wa , chuutoo de saidai to sa reru dobai de kaisai sa re ta nenji-joohoo-feaa wangan-joohoo-tsuushin-gijutsu-tenji-kai-Getix no kaimaku to doo-jiki ni okonawa re ta .