Corpus overview Tags Word dependencies String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About context      Leaf-ancestor context Leaf-root context      Download bracketed trees

Context for wikipedia_KYOTO_10

title:Article from Japanese-English Bilingual Corpus of Wikipedia's Kyoto Articles (Version 2.01)
date:2011/01/13
source:CLT_00003.xml (Available from https://alaginrc.nict.go.jp/WikiCorpus/index.html).
genre:wikipedia
subcorpus:wikipedia Kyoto
terms of use:Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0


 1shijin-soooo
 2shijin-soooo LRB shi-ji-n-soooo RRB wa , chuugoku choosen nihon ni-oi-te , ten no shi hoo no hoogaku o tsukasadoru ‘ shijin ’ no sonzai ni mottomo fusawashii to dentoo-teki ni shinji rare te ki ta chisei ya chisoo no koto o iu .
 3shi-chi-soooo to mo iu .
 4nao shijin ni chuuoo ni ‘ ooryoo ’ LRB oo-ryuu RRB , aruiwa kirin o kuwae ta mono ga ‘ go-jin ’ LRB go-jin RRB to yoba re te iru .
 5tadashi gendai de wa , sono shijin to genjitsu no chikei to no taioo-zuke ni-tsui-te , chuugoku ya kankoku choosen to nihon de wa ookiku kotonat te iru .
 6chuugoku choosen
 7chuugoku ya choosen de no fuusui ni-oke-ru shijin-soooo wa , haigo ni yama , zenpoo ni umi , koshoo , kasen no sui LRB sui RRB ga haichi sa re te iru haizan-rin-sui no chi o , sayuu kara sa LRB sa RRB to yoba reru kyuuryoo moshikuwa haigo no yama yori-mo hikui yama de kakomu koto de zoofuu-jusui LRB kaze o takuwae mizu o atsumeru RRB no keitai to nat te iru mono o iu .
 8kono baai no shijin wa , haigo no yama ga genbu , zenpoo no mizu ga suzaku , genbu o se ni shi te hidarigawa no sa ga seiryuu , migigawa ga byakko de aru .
 9nihon no kyooto ni-oi-te mo , kita no tanzawa-sanchi o genbu , higashi no hidari-dai-monji-yama o seiryuu-sa , nishi no arashiyama o byakko-sa , minami ni at ta ogura-ike o suzaku to suru taioo-zuke ga kanoo de , hyoojun-teki na fuusui no kanten kara tadashiku kyooto wa shijin-soooo no chi de at ta .
 10tadashi ogura-ike ga kanzen ni umetate rare te shimat ta tame ni , kyooto no shijin-soooo wa hakai sa re te iru .
 11nao katsute suzaku-ooji o mitoosu koto no deki ta funaoka-yama wa , genbu to suru ni wa shoo-kibo de aru .
 12hyoojun-teki na fuusui no kanten de wa , funaoka-yama o genbu o tsutat te yat-te-kuru san-ryuu ga mezasu sei-hoo to kaishaku shi te iru .
 13nihon
 14gendai no nihon de wa jihyoo no yoo na , shijin o ‘ sansen-doo-taku ’ ni taioo sa seru kaishaku ga ippan ni rufu shi te iru .
 15shikashi , kono taioo-zuke wa korai kara sadamat te i ta to-iu wake de wa nai .
 16shikashi “ sakutei-ki ” jitai ni wa heian-kyoo ni-tsui-te no genkyuu wa naku , mashite-ya sansen-doo-taku no gutai-teki-chimei nado wa mattaku shirusa re te i nai .
 17sono tame , doosetsu ga has seiki kooyoo ni kensetsu sa re ta heian-kyoo senchi no shisoo-teki-haikei de aru to-no zentei ni tat ta shuchoo ni-tsui-te wa urazuke ga nai koto ni chuui ga hitsuyoo de aru .
 18sarani , heian-kyoo de umaku it ta to sa reru sansen-doo-taku to no taioo-zuke wa , edo-jidai-ikoo ni shuchoo sa reru yoo ni nat ta mono de ari , sore ga ippan-teki na kaishaku to sa reru yoo ni nat ta no wa yooyaku meiji-jidai ni nat te kara de aru .
 19tsumari , edo-jidai-izen no toshi-dezain ga shijin-soooo to naru yoo ni sekkei sa re te i te mo , sono shijin ga sansen-doo-taku de aru to wa kangae nikui .
 20heijoo-kyoo no ritchi wa , heian-kyoo de toka reru yoo na sansen-doo-taku ni wa atehamara nai .
 21shikashi sore o shijin-soooo to suru ijoo , nara-jidai ni wa betsu no kaishaku ga tora re te i ta koto ni naru .
 22“ ryuuei-hi-kan ” no chosha de aru kikuchi-ya-mon ni-tot-te , edo-joo wa shijin-soooo no chi ni kensetsu sa re ta jookaku de aru .
 23sarani ie ba , himeji-joo ya fukuyama-joo LRB bingono-kuni RRB , kumamoto-joo nado o ‘ sansen-doo-taku ’ no shijin-soooo to suru mono dooyoo ni koosei ni tsukura re ta kaishaku de aru .
 24“ kinjoo-on-ko-roku ” de katara re te iru shijin-soooo mo mata ‘ sansen-doo-taku ’ de wa nai .
 25mata kodai-chuugoku no fuusui de wa tokutei no hooi ni-tsui-te kotei shi ta kikkyoo o toru kangae wa naku , kimon ura-kimon o imu no wa nihon-dokuji no kangae-kata de aru .
 26soo-iu ten de “ kamado-yama-kyuuki ” o konkyo to shi te , kamado-jinja ga dazaifu no kimon o mamoru tame ni dazaifu-kensetsu-ji ni sooken sa re ta to-iu kijutsu kara , dazaifu ga fuusui ni nottot te tsukura re ta to suru setsu wa mondai ga ooi .
 27kono yoo ni shijin-soooo no kaishaku wa kodai kara kinsei ni-kake-te henka shi te iki , kodai-chuugoku no fuusui to wa kotonaru dokuji no mono de at ta to kangae rareru .
 28gendai ni nokoru shijin-soooo no rei