Corpus overview Tags Word dependencies String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About context      Leaf-ancestor context Leaf-root context      Download bracketed trees

Context for wikipedia_KYOTO_11

title:Article from Japanese-English Bilingual Corpus of Wikipedia's Kyoto Articles (Version 2.01)
date:2011/01/13
source:CLT_00004.xml (Available from https://alaginrc.nict.go.jp/WikiCorpus/index.html).
genre:wikipedia
subcorpus:wikipedia Kyoto
terms of use:Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0


 1shoomyoo
 2shoomyoo LRB shoo-myoo RRB to-wa nihon no dentoo-ongaku no hito tsu .
 3butten ni fushi o tsuke ta mono de girei ni mochii rareru shuukyoo-ongaku de aru .
 4nihon de wa , bonbai LRB bon-bai RRB bon-noku LRB bon-no-ku RRB to mo iu .
 5kyuu-jitai de wa shoomyoo to kaku .
 6gaiyoo
 7kodai indo no gakumon-bun'ya LRB gomyoo go-myoo RRB no hito tsu .
 8gomyoo to-wa , shoomyoo LRB on'in-gaku bunpoo-gaku RRB kugyoo-myoo LRB koogei gijutsu ron RRB ihoo-myoo LRB igaku RRB inmyoo LRB rinri-gaku RRB nai-myoo LRB jiko no shuushi no gakumon , bukkyoo-sha no baai wa bukkyoo-gaku RRB no go shurui no gakumon-bun'ya o sasu .
 9nihon e no bukkyoo-denrai to-tomo-ni tsutawari teichaku shi ta .
 10nanahyaku-gojuu-yo nen LRB tenpyooshoohoo yo nen RRB ni too-daiji-daibutsu-kaigan-hooyoo no toki ni shoomyoo o mochii ta hooyoo ga okonawa re ta kiroku ga ari , nara-jidai ni wa , shoomyoo ga sakan ni okonawa re te i ta to kangae rareru .
 11heian-jidai-shoki ni saichoo kuukai ga sorezore shoomyoo o tsutae te , tendai-shoomyoo shingon-shoomyoo no moto to nat ta .
 12tendai-shuu shingon-shuu igai no bukkyoo-shuuha ni mo , kaku-shuu dokuji no shoomyoo ga ari , genzai mo keishoo sa re te iru .
 13shoomyoo wa kuden LRB ku-den RRB de tsutaeru tame , gakufu ga nakat ta .
 14sono tame , denju wa konnan o kiwame ta .
 15nochi ni gakufu ni ataru , hakase LRB hakase RRB ga hatsumei sa re ta .
 16mata , kaku-ryuuha ni-yori hakase nado no senmon-yoogo ni wa chigai ga aru .
 17shikashi hakase wa , tonaeru tame no sankoo de ari , shoomyoo o shuutoku shi yoo to sure ba , kuden LRB roi to mo iu RRB LRB shidoo-sha ni-yoru menju RRB ga hitsuyoo de ari , shi kara deshi e no ryuuha no iji keishoo wa deki nai .
 18sono tame ni shidoo-sha kookei-sha no ikusei ga hissu de at ta .
 19samazama na jooken ga kasanat te , ooku no ryuuha ga haizetsu shi te shimat ta .
 20tendai-shoomyoo
 21tendai-shoomyoo wa saichoo ga tsutae ta mono ga kiso to nari , dokuji no tenkai o shi ta .
 22saichoo-igo wa , ennin annen ga kooryuu sa se ta .
 23yuuzuu-nenbutsu no so no ryoonin ga chuukoo no so to-shi-te shira reru .
 24sen-hyaku-kyuu nen LRB tennin ni nen RRB ni , ryoonin wa , kyooto_ cdot_ -oohara ni raigoo-in LRB kyooto-shi sakyoo-ku RRB o konryuu shi ta .
 25oohara no raigoo-in no sangoo o , chuugoku no shoomyoo-hasshoo no chi gyozan LRB g-yo-zan RRB ni gishi te , gyozan to koshoo sa re ta .
 26yagate , raigoo-in shoorin-in no ni kaji o oohara-ryuu-gyozan-shoomyoo no doojoo to shi te shira reru yoo ni nat ta .
 27mata , nochi ni jaku-gen ga ippa o nashi te , oohara ni wa ni ha no keitoo no shoomyoo ga at ta .
 28nochi ni soo-kai ga oohara-shoomyoo o saikoo suru ni itat ta .
 29tan-chi ga atarashii ongaku-riron ni motozui ta nagare o koochiku shi ta .
 30ikoo , tendai-shoomyoo no chuusuu o nashi , genzai no tendai-shoomyoo ni keishoo sa re te iru .
 31yuuzuu-nenbutsu-shuu , joodo-shuu , joodo-shinshuu no shoomyoo wa , tendai-shoomyoo no keitoo de aru .
 32shingon-shoomyoo
 33shingon-shoomyoo wa kuukai ga tsutae ta mono ga kiso to nari , genzai ni itat te iru .
 34shoomyoo ga taikei-ka sa re te ki ta no wa shin-ga-ikoo de aru .
 35kanchoo wa naka-de-mo chuukoo no so to mo ieru .
 36shoomyoo no sakkyoku seibi ni tsutome ta .
 37kamakura-jidai made wa ooku no ryuuha ga at ta ga , kaku-shoo-hoo-shinnoo ni-yori , yon ha LRB hon-soooo-in-ryuu shin-soooo-in-ryuu daigo-ryuu nakagawa-taishin-ryuu RRB ni matome rare ta .
 38kogi-shingon-shuu no shoomyoo wa edo-jidai ni-kake-te suibi_ cdot_ -haizetsu shi ta .
 39hon-soooo-in-ryuu shin-soooo-in-ryuu daigo-ryuu wa meiji-chuuki goro made ni wa haizetsu shi ta .
 40genzai de wa , chizan LRB chi-zan RRB shoomyoo LRB kyooto_ cdot_ -chishaku-in RRB , buzan LRB bu-zan RRB shoomyoo LRB nara_ cdot_ -hase-ji RRB , nanzan-shin-ryuu LRB nanza-n-shinryuu kooya-san , kyooto_ cdot_ -kogi-shingon-shuu-jiin RRB ni bunbetsu sa reru .
 41chizan-shoomyoo buzan-shoomyoo LRB shingi-shingon-shuu-kei-shoomyoo RRB shingon-shuu-chizan-ha shingon-shuu-buzan-ha , ryooha no shoomyoo wa , moto wa , nakagawa-taishin-ryuu ni yurai suru .
 42rai-yu ga daigo no koryuu o toriire ta .
 43sen-gohyaku-hachijuu-san nen LRB tenshoo juu-san nen RRB negoro-ji LRB wakayama-ken RRB ga toyotomi-hideyoshi ni yakiuchi sa re te suibi suru to , chizan buzan no ryooha wa , daigo no koryuu o moto ni shi te , ippa o keisei suru ni itat ta .
 44tokuchoo to-shi-te wa , buzan no ‘ rongi ’ chizan no ‘ shoomyoo ’ to shoosa reru .
 45nakagawa-taishin-ryuu wa , nara_ cdot_ -nakagawa-dera no taishin ga ryuuso .
 46jooei-nenkan LRB sen-nihyaku-sanjuu-ni-----sen-nihyaku-sanjuu-san RRB ni kooya-san-renge-dani_ cdot_ -sanpoo-in no shoo-shin ga honkyo-chi o kooya-san ni utsushi ta .
 47nochi ni kooya-san no betsumei , nanzan o kanshi te , nanzan-shin-ryuu to shooshi ta .
 48shin-ryuu yasan-shin-ryuu to mo shoosuru .
 49shoomyoo to nihon no dentoo-ongaku
 50heikyoku yookyoku , min'yoo , jooruri nado no ongyoku wa shoomyoo no tenka to ieru .
 51tan-senritsu-ongaku ni atae ta eikyoo ga ookii .