Corpus overview Tags Word dependencies String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About context      Leaf-ancestor context Leaf-root context      Download bracketed trees

Context for wikipedia_KYOTO_12

title:Article from Japanese-English Bilingual Corpus of Wikipedia's Kyoto Articles (Version 2.01)
date:2011/01/13
source:CLT_00005.xml (Available from https://alaginrc.nict.go.jp/WikiCorpus/index.html).
genre:wikipedia
subcorpus:wikipedia Kyoto
terms of use:Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0


 1gagaku
 2gagaku LRB ga-gaku RRB wa , nihon , chuugoku , choosen-hantoo , betonamu no dentoo-teki na ongaku no hito tsu .
 3ika , kunai-choo-shikibu-shoku-gaku-bu ni tsutawaru nihon no gagaku LRB juuyoo-mukei-bunka-zai RRB o chuushin ni noberu .
 4gaisetsu
 5gagaku no gengi wa ‘ ga-shoo no gakubu ’ de , ‘ zokugaku ’ no tsui .
 6kokunai no kunai-choo-shikibu-shoku-gaku-bu ni-yoru teigi de wa , kunai-choo-shikibu-shoku-gaku-bu ga ensoo suru kyoku-moku no uchi , yoogaku o nozoku mono , to sa reru .
 7ooku wa kigaku-kyoku de kyuutei-ongaku to-shi-te keishoo sa re te iru .
 8genzai de-mo dai-kibo na gassoo-keitai de ensoo sa reru dentoo-ongaku to-shi-te wa sekai-saiko no yooshiki de aru .
 9tadashi , gagaku-honrai no gassoo-keitai to-shi-te wa , oonin-no-ran ikoo , tokugawa-bakufu ga gakushi no matsuei LRB gakuke RRB o atsume te saihen suru made wa , hyaku nen ijoo danzetsu shi te i ta no-de , heian-jidai no keitai o doko made keishoo shi te iru ka wa gimon de aru .
 10hichiriki no katakana de shirusa re te iru fumen o shooga LRB shooga merodii o an-shoo suru tame ni gakufu no moji ni fushi o tsuke te utau koto RRB to-shi-te utau toki ni hagyoo no hatsuon o fafifufefo to hatsuon suru nado juu-roku seiki izen no nihon-go no hatsuon no tokuchoo mo sono-mama tsutae rare te ori , zentai-teki ni mo kanari chuujitsu ni saigen sa re te iru no de wa nai ka to-iu koto ga suisoku sa reru .
 11gaku-biwa no fumen no yoo ni kanji de shirusa reru mono wa , chuugoku no tonkoo de hakken sa re ta biwa-fu to mo ruiji-ten ga ooku , sarani furui tairiku kara tsutawat ta yooshiki ga ooku keishoo sa re te iru .
 12mottomo juuyoo na shiryoo to-shi-te wa , toyohara-mune-aki LRB sen-yonhyaku-gojuu sen-gohyaku-juu-ni RRB ga oonin-no-ran ni-yori gagaku too no kiroku ga san'itsu suru koto o uree te arawashi ta “ taigen-shoo ” LRB tai-genshoo RRB ga age rareru .
 13shoo no gakuke no mune-aki ga , shoo o chuushin to shi ta gagaku , bugaku ni-tsui-te no kiroku o matome ta mono de , furui jidai no gagaku ni-tsui-te no kichoo na kiroku de aru .
 14nihon san dai gakusho no hitotsu .
 15juu-san kan nijuu-ni satsu .
 16eishoo kyuu nen seiritsu .
 17rekishi
 18jus seiki izen ni chuugoku , choosen-hantoo , minami-ajia kara tsutawat ta gishiki-yoo no ongaku ga moto ni nat te iru .
 19chuugoku ni-oi-te gagaku y-a---yue to-ie-ba gishiki ni moyoosa reru ongaku de at ta .
 20shikashi-nagara , genzai nihon no gagaku de ensoo sa re te iru kyoku-moku no naka de chuugoku kara tsutawat ta to sa reru toogaku wa , too no enraku to-iu enkai de ensoo sa re te i ta ongaku ga moto ni nat te iru to sa reru .
 21nihon to dooyoo ni chuugoku no dentoo-ongaku o toriire ta betonamu no gagaku LRB nhanhac RRB ya daikan-minkoku ni tsutawaru kokugaku to wa kyoodai-kankei ni ataru .
 22gakkyoku no kategorii to-shi-te mo , toogaku , koorai-gaku , rin'yuu-gaku LRB chanpa no ongaku RRB too , kokusai-shoku yutaka na namae ga tsutawat te ori , tairiku no ongaku denrai izen kara no nihon-korai no ongaku no yooso mo fukuma re te iru .
 23kindai-izen ni-oi-te wa , saiko no yooshiki o tsutaeru shi-tennoo-ji no tennooji-gakuso LRB ga-kuso RRB LRB oosaka-shi RRB , kyuuchuu no oouchi-gakuso LRB kyooto RRB , kasuga-taisha no nanto-gakuso LRB nara-shi RRB ga sanpoo-gakuso to sa re ta .
 24kore-ra no gakuso wa kindai ni naru to tookyoo ni yoba re , genzai no kunai-choo no gakubu no kiso to naru ga , sorezore no gakuso no dentoo wa sorezore no chi de tsuzui te iru .
 25sono hoka ni mo min'yoo ya shoomyoo to mo soogo ni eikyoo ga mi rare , nihon-dokuji no yooshiki ga tsukura re te ki ta .
 26genzai , hyaku kyoku hodo ga kunai-choo-shikibu-shoku-gaku-bu ni keishoo sa re te iru .
 27gagaku no kyoku no bunrui to enmoku
 28nihon ni furuku kara tsutawaru mono LRB kuniburino-utamai kuni-buri-no-uta-mai RRB
 29nihon-kokugai kara denrai shi ta mono LRB kore nomi o gagaku to suru kenkai mo aru . RRB
 30kore-ra ni wa jooki no sakufuu o mane te nihon de seisaku sa re ta kyoku LRB hon-hoogaku RRB mo fukumu .
 31heian-jidai ni deki ta kakyoku LRB utaimono utai-mono RRB
 32ensoo-keitai
 33gakki nomi no ensoo o kangen to ii , shu-to-shi-te okunai de ensoo sa re , mai o tomonau ensoo o bugaku to ii , shu-to-shi-te okugai de ensoo sa reru .
 34gakkyoku no yooshiki
 35kyoku ni wa jo LRB jo RRB ha LRB ha RRB kyuu LRB kyuu RRB ga ari , seiyoo-ongaku de-iu dai-ichi gakushoo , dai-ni gakushoo , dai-san gakushoo o iu .
 36jo wa ichiban yuttari shi ta nagare de , jiyuu na kankyuu de senritsu o ensoo suru .
 37ha wa yuttari shi ta nagare da ga , hyooshi ga kime rare te i te is shoosetsu o hachi haku to-shi-te ensoo suru .
 38kyuu wa sakkuri shi ta nagare to nari , hyooshi wa is shoosetsu o yon haku to shi te ensoo suru .
 39tadashi , enmoku ni-yot-te wa kanarazu-shimo kyuu ga hayai tenpo to wa nara nai no-de , akumade-mo hito kumi no kyoku no san ban-me gurai no imi de aru .
 40ooku no baai , ha nomi aruiwa kyuu nomi no ensoo to naru .
 41jo ha kyuu o tooshi de ensoo suru koto o ‘ ichi-gu ’ to yobu .
 42kyoku no chooshi
 43kyoku no chooshi ni wa nan shurui ka at ta ga , genzai wa , toogaku ni roku shurui , koorai-gaku ni san shurui ga nokoru .
 44LRB ooshiki-choo , hyoojoo , banshiki-choo wa taioo suru yoo-onkai no shizen-tan-onkai to kurabe te ra ni sootoo suru oto ga han on takai LRB doria-senpoo to dooyoo RRB ,
 45koorai-hyoojoo wa yoo-onkai to onaji RRB
 46watashi-mono
 47gagaku no repaatorii de shitashima re te iru chooshi to wa betsu no chooshi ni nottot te ensoo suru koto mo kanoo de aru LRB ‘ watashi-mono ’ to shoosuru RRB .
 48sono baai wa seiyoo-ongaku no ichoo to wa kotonari , sono chooshi ni fukuma reru onkai ni sot te ensoo sa reru tame , merodii-rain ga jakkan henka suru .
 49“ eten-raku ” o hyoojoo to banshiki-choo de kikikurabe te rei ni ageru to , hyoojoo de wa ‘ D---EEBBABEEEDE ’ to naru ga , kore o seiyoo-ongaku no ronri ni nottot te kanzen go do ka ni ichoo suru to ‘ G---AAEEDEAAAGA ’ to naru .
 50sore ni-taishi-te banshiki-choo de wa ‘ G---AAFFEFBBBAB ’ to nari , tochuu kara kanzen yon do ka no ichoo ni nat te iru koto ga wakaru .
 51kore wa , hito tsu ni wa gendai shiyoo sa re te iru gakki ga hyoojoo no tame no mono de , tokuni , shu-senritsu o soosuru hichiriki no on'iki ga semai tame , hoka no chooshi o ensoo suru toki ni , bubun-teki ni kae te ensoo se zaru o e nai tame de aru .
 52kono yoo na bubun de ryuuteki ga hosoku-teki ni honrai no oto ni chikai merodii o fuku koto ni nari , sono bubun ga heterofonii to yoba reru , zure no genshoo o tomonat te ensoo sa reru koto ni-yori , dokutoku no ajiwai ga deru koto to naru .
 53jissai wa , sarani fukuzatsu de , ooshiki-choo ya banshiki-choo no “ eten-raku ” o , kiki-nare ta hyoojoo to kikikuraberu to , onaji kyoku to wa omoe nai hodo , mattaku chigau fun'iki ni naru .
 54fumen mo betsu ni sakusei sa re , shooka mo kawaru .
 55“ ka-ryoo-bin ” ni-oi-te wa , watashi-mono de wa kyokumei mo “ tori ” ni kawaru .
 56jitsu-wa , rizumu mo watashi-mono ni-oi-te henka suru koto ga aru .
 57kangen de wa tada-byooshi LRB roku byooshi RRB de ensoo sa reru kyoku ga bugaku ni naru to ya-tara-byooshi LRB go byooshi RRB to nat te kawat te shimau mono ga iku tsu ka aru .
 58hito tsu no kyoku ni shiyoo sa reru onretsu ga kawat tari , rizumu ga kawat tari suru tokoro wa indo no koten-ongaku no raagamaarika LRB raaga o kae nagara ensoo RRB ya taaramaarika LRB rizumu o kae nagara ensoo RRB too to kyootsuu suru mono ga ari , tokuni gagaku de-iu haku no gainen wa indo no taara no gainen ni chikai mono ga aru koto wa , koizumi-fumio no shiteki suru tokoro de aru .
 59bugaku no shurui
 60koogi ni wa kuniburino-utamai mo fukuma reru .
 61ika no bunrui ni wa reigai ya iron mo aru .
 62sahoo to uhoo
 63too o keiyu shi te denrai shi ta mono o sahoo-mai LRB samai RRB to ii , bansoo-ongaku o toogaku to yobu .
 64choosen-hantoo LRB koorai RRB o keiyu shi te denrai shi ta mono o uhoo-mai LRB umai RRB to ii , bansoo-ongaku o koorai-gaku to yobu .
 65hira-mai
 66hira-mai LRB hirama-i RRB wa , bunno-mai LRB bun-no-mai RRB to mo yoba re , buki nado o mota zu-ni mau , odayaka na kanji no mai .
 67kamen o tsuke zu-ni , joosoo-zoku LRB kasane-shoozoku ban'e-shoozoku RRB de , yo nin de mau kyoku ga ooi .
 68reigai to-shi-te , “ en-bu LRB en-bu RRB ” wa hoko o motsu hito-ri mai , “ sei-gaiha ” “ ka-ryoo-bin ” “ kochoo ” wa betsu-shoozoku , “ ama ” “ ni-no-mai ” wa kamen o tsuke shaku ya fu o motsu nado .
 69hashiri-mai
 70hashiri-mai LRB hashiri-mai RRB wa yuumoo na kamen o tsuke , fu ya hoko o mochi , hira-mai ni-hishi-te kappatsu na ugoki de mau yuusoo na mai .
 71betsu-shoozoku LRB ryootoo-shoozoku RRB de ichi mei LRB “ na-so-ri ” wa ni mei , mata-wa ichi mei RRB de mau .
 72bu-mai
 73bu-mai LRB bu-mai , bu-no-mai RRB wa , tachi ken ya hoko o mot te mau yuumoo na mai .
 74‘ bunno-mai ’ ni-taisuru kotoba .
 75ni mei , mata-wa yon mei de mau .
 76doo-bu
 77doo-bu LRB doo-bu , warawa-mai RRB to-wa , genpuku-mae no danshi ga mau bugaku no koto de aru .
 78kindai-ikoo wa joshi aruiwa seijin-josei ga mau baai mo ooi .
 79shoozoku , kamen , keshoo kara doo-bu wa tokuni kantoo-chihoo ni-oi-te wa kishoo-kachi ga kiwamete takai .
 80“ ka-ryoo-bin ” to “ kochoo ” wa doo-bu-sen'yoo no kyoku de ari , sono hoka ni mo “ ran-ryoooo LRB gagaku RRB ” ya “ na-so-ri ” too , doo-bu no baajon ga aru kyoku ga ooi .
 81kamen o tsuke zu-ni shironuri no atsu-geshoo o suru no ga gensoku de aru ga , sugao no mama ya usu-geshoo no baai mo aru .
 82onna-mai
 83tsugai-mai-ichiran
 84heian-ikoo , toogaku no kyoku-moku to koorai-gaku no kyokumoku ga tsugai-mai LRB tsugai-mai RRB to-shi-te setto de jooen sa reru baai ga ooku nat ta .
 85sono ichiran o shimesu .
 86gagaku ni tsukawa reru gakki
 87kangen no gassoo no chuushin to naru gakki wa , ippan-teki ni san kan , san tsuzumi , ryoogen no hachi shurui to iwa reru .
 88kore-ra no gakki wa taihen kooka de aru ga , renshuu-yoo ni , yaya anka na gakki LRB purasuchikku-sei RRB mo aru .
 89sono hoka ni shaku-hyooshi nado ga tsukawa reru koto mo aru .
 90shoo wa shita LRB riido RRB ni ketsuro suru to ontei ga kuruu no-de , ensoo no aima ni kanarazu atatame te oku .
 91kono tame natsu de-mo hibachi ya dennetsu-ki o soba ni oku .
 92hichiriki wa shita LRB riido RRB o yawarakaku suru tame , ryokucha ni tsukeru .
 93san-kan no setsumei
 94san-kan ni-tsui-te wa tsugi no yoo na setsumei ga nasa reru .
 95‘ ten kara sashikomu hikari ’ o arawasu shoo .
 96‘ ten to chi no aida o juuoo-mujin ni kakemeguru ryuu ’ o arawasu ryuuteki .
 97‘ chijoo ni kodama suru hitobito no koe ’ o arawasu hichiriki .
 98kono mit tsu no kan-gakki o awase-te ‘ san-kan ’ to yobu .
 99gassoo-ji no omo na yakuwari wa , shu-merodii o hichiriki ga tantoo suru .
 100hichiriki wa ontei ga fu-antei na gakki de aru .
 101onaji yubi no pojishon de choo ni do kurai no sa wa kuchibiru no shime-kata de kawaru .
 102ensoo-sha wa , honrai no ontei yori sukoshi shita kara saguru yoo ni ensoo o hajimeru tame , sono dokutoku na fun'iki ga kamoshidasa reru .
 103mata , sono tokuchoo o ikashi te , ‘ anbai ’ to iwa reru , iwayuru kobushi no yoo na sooshoku-teki na ensoo-hoo ga okonawa reru .
 104ryuuteki wa hichiriki ga de nai oto o kabaa shi tari shi te , senritsu o yori yutaka ni suru .
 105shoo wa dokutoku no koogooshii neiro de gakkyoku o hikishimeru yakuwari mo aru ga , hichiriki ya ryuuteki no ensoo-sha ni-tot-te wa , ikitsugi no taimingu o shimeshi tari , tenpo o kime tari to-it-ta yakuwari mo aru .
 106shoo wa nihon no ongaku no naka de wa mezurashiku wasei LRB haamonii RRB o joosei suru gakki de aru .
 107kihon-teki ni wa mut tsu no oto LRB hidarite no oyayubi , hitosashi-yubi , nakayubi , kusuriyubi to migite no oyayubi to hitosashi-yubi o shiyoo RRB kara koosei sa re , yon do to go do ontei o kumiawase ta nijus seiki ikoo no seioo-ongaku ni shiyoo sa reru yoo na fukuzatsu na mono de aru ga , chooritsu-hoo ga heikin-ritsu de wa nai no-de kyoowa-on to fukyoo-waon to-iu-yori , mushiro sun da neiro ni kikoeru .
 108kuroodo_ cdot_ -dobyusshii no waon wa shoo no eikyoo ga mi rareru to-iu setsu mo aru .
 109san-tsuzumi no setsumei
 110‘ san-tsuzumi ’ to-wa , kakko LRB mata-wa san-no-tsuzumi RRB , shooko , wa-daiko de aru ga , kakko no ensoo-sha ga yoogaku no shiki-sha no yakuwari o ninai , zentai no tenpo o kime te iru .
 111gakujin no seishiki na shoozoku wa ikan , mata-wa kariginu ga gensoku de aru ga , meiji-ikoo ni gakubu ga hitatare o seitei shi te ikoo wa jinja-bukkaku ya minkan no denshoo-dantai de mo hitatare o chakuyoo suru baai ga ooi .
 112hitatare no baai , kiji wa miru-iro LRB miru-iro RRB to yoba reru , miru kakudo ni-yot-te shikisai ga kawaru utsukushii mono ga tsukawa reru baai ga ooi .
 113ryakushiki de wa hikaku-teki anka na hakui ni sashi-ko LRB shinshoku no fudan-gi to dooyoo RRB , mare ni natsu ni wa tooitsu no yukata LRB zokugaku no yukata-za-rai ni narau RRB to naru .
 114shoozoku o tooitsu shi nai baai , sooshoku wa hooe , josei wa josei-shinshoku-shoozoku ya miko-shoozoku , ippan-teki na wafuku no baai ga aru .
 115tsuujoo , keshoo shi nai LRB josei wa usu-geshoo no baai ari , san-kan no baai wa kuchibeni o nura nai RRB ga , bujin to kennin no baai ya , matsuri too ni-yot-te wa atsu-geshoo no baai mo aru .
 116bujin no shoozoku wa kuniburino-utamai ya utaimono de wa shirokei , toogaku de wa aka-kei , koorai-gaku de wa midori , cha , oo-kasshoku-kei ga ooi .
 117sorezore ni , tokutei no kyokumoku sen'yoo no shoozoku LRB joosoo-zoku RRB to , fukusuu no kyoku-moku de kyootsuu ni tsukau shoozoku LRB joosoo-zoku , too RRB ga aru .
 118kyoku ni-yot-te wa shitei no kamen o chakuyoo suru baai ga aru .
 119kamen o tsuke nai kyoku no baai ya , kamen ga shitei sa re ta kyoku o josei ya shoonen-shoojo ga mau baai wa kamen o tsuke zu-ni sugao no mama ka , keshoo LRB dantai ni-yot-te wa kabuki-buyoo to dooyoo no butai-geshoo RRB o suru baai ga aru .
 120nao , kore-ra no seishiki na shoozoku , kamen LRB tokuni betsu-shoozoku , toriwake , doo-bu no shoozoku RRB wa taihen kooka de aru tame , kore-ra o koonyuu dekiru jinja-bukkaku , dantai wa dai-kibo na jinja , jiin ya zaisei ni yoyuu ga aru dantai ni gentei sa reru .
 121mata , doo-bu igai no hotondo no shoozoku wa seijin-dansei , mata-wa josei yoo ni shitate rare , mata , juuryoo ga aru koto , kamen o tsuke ta baai ni shiya ga seiyaku sa reru koto , nagaku nobi te ru bubun LRB suso , mo , too RRB ga aru tame , furitsuke ni-kanshi-te mo nobi te ru bubun no sabaki-kata too no nan'i-do ga takai koto , mata , higashi-nihon ni-oi-te wa denshoo-dantai no menbaa no hotondo ga seijin de aru koto to zaisei ni yoyuu ga nai baai ga ooi koto kara shoonen-shoojo no ikusei ni shookyoku-teki na baai ga ooku , ikusei shi te ru baai de-mo ryakushiki nara anka na shoozoku de sumu kangen to “ urayasu-no-mai ” too ni todomari , bugaku wa okonawa nai ka , okonau baai de-mo seijin ni kagira reru baai ga ooi .
 122shitagat-te , doo-bu wa tokuni kantoo-chihoo ni-oi-te wa kishoo-kachi ga kiwamete takai .
 123reigaku LRB ichi do haizetsu shi , kinnen fukugen sa re ta gagaku RRB
 124genzai , kokuritsu-gekijoo no kikaku no ikkan to-shi-te , haizetsu sa re ta gakki ya gakkyoku o fukugen suru kokoromi ga okonawa re te iru .
 125kore o sooshoo shi te , ‘ reigaku ’ LRB rei-gaku RRB naishi ‘ en-gaku ’ LRB e-n-gaku RRB to yobu .
 126shiba-sukeyasu ga ongaku-kantoku o tsutomeru reigaku-sha ga ensoo-katsudoo o okonat te iru .
 127fukugen sa re ta gakki
 128kugo , go-gen-biwa , gen-kan , hai-shoo , shakuhachi LRB kinsei-hoogaku no shakuhachi to kotonaru RRB , u , hoo-kyoo nado
 129meiji-jidai ni mo shoosoo-in ni nokoru zanketsu o sankoo ni kugo ya go-gen-biwa nado o fukugen shi ta koto ga aru .
 130edo-jidai kara todaeru koto naku tsutawaru urushi-koogei ya raden no gijutsu too ni-yori koogei-hin to-shi-te wa koodo na mono de aru ga , gen no chooryoku wa ensoo ni taeru mono de wa naku , ensoo no tame no gakki to-shi-te no fukugen wa shoowa ni nat te kara de aru .
 131kindai ni-oke-ru gagaku no hasei
 132gagak-ki o mochii ta shuukyoo-ongaku , saiten-gaku nado ga aru .
 133okayama-ken LRB kurozumi-kyoo , konkoo-kyoo RRB hasshoo no , gagaku to noogaku zokugaku no yooso ga awasat ta ‘ kibi-gaku ’
 134konkoo-kyoo-gaku-chooo haraoto-ndo ni-yot-te sooshi sa re ta konkoo-kyoo-saiten-gaku no ‘ chuusei-gaku ’
 135gendai-gagaku
 136kokuritsu-gekijoo de wa , gagaku no hensei no tame no atarashii sakuhin o gendai no kokunaigai no sakkyoku-ka ni ishoku shi , ensoo shi te iru .
 137kokuritsu-gekijoo igai no minkan de mo dooyoo no kokoromi ga okonawa re te iru .
 138tokuni takemitsu-tooru no ‘ shuutei-ga-ichi-gu ’ LRB sen-kyuuhyaku-nanajuu-san nen - sen-kyuuhyaku-nanajuu-kyuu nen RRB wa yuushuu na kaishaku ni-yori hinpan ni ensoo sa re , gendai-gagaku no kakase nai repaatorii to nat te iru .
 139poppusu no bun'ya de wa hichiriki no toogi-hideki ga , hichiriki no neiro o ikashi ta popyuraa-ongaku no henkyoku oyobi jisaku o ensoo shi , media ni mo hinpan ni shutsuen suru nado , gagaku no imeeji o isshin shi ippan ni shookai shi te iru .
 140mata toogi no hoka ni , gagak-ki mo mochii ta ensoo-shuudan , ongaku-riron no bunseki kenkyuu ni juuten o oki gendai-teki-gagaku-kyoku o soosaku suru , geijutsu-dantai nado ga aru .
 141kuwashiku wa gendai-gagaku no koo o sanshoo .
 142gagaku ni-matsuwaru kotoba
 143anbai LRB anbai RRB
 144seiyoo-ongaku de-iu tokoro no merisuma .
 145kinji suru ontei e jojo-ni ikoo suru isshu no porutamento .
 146yukkuri to shinchoo ni ontei o henkoo suru tokoro kara , guai o hakari tsutsu monogoto o susumeru sama o arawasu .
 147ya-tara LRB yatara RRB , ya-tara-metta-ra LRB yataramettara RRB , metta LRB metta RRB
 148genzai wa yatara to kaku ga kore wa meiji-jidai ni natsume-sooseki ni-yot-te tsukura re ta ateji de , honrai wa gagaku no hyooshi o sasu .
 149ni byooshi to san byooshi no rizumu-saiboo o tsunageru hen-byooshi .
 150tenji-te , rizumu ga awa zu mechakucha de oogesa na miburi ya sama o sasu .
 151tara LRB tara RRB wa sansukuritto no taara LRB rizumu RRB ni yurai suru .
 152uchiawase LRB uchiawase RRB
 153kan-gakki dooshi de renshuu o shi ta ato , da-gakki o majie te , saishuu-teki na rihaasaru o shi ta koto kara .
 154yabo LRB yabo RRB
 155shoo no juu-nana hon no kuda no uchi ‘ ya ’ to ‘ moo ’ no oto ga shiyoo sa re nai koto kara .
 156samai LRB sa-mai RRB ga jootatsu suru koto kara .
 157umai LRB umai RRB
 158umai LRB umai RRB kara .
 159ninomai o mau LRB ni-no-mai-o-mau RRB
 160‘ ni-no-mai ’ wa ‘ ama ’ to setto no tsugai-mai-ichiran , tadashi reigai-teki ni dochira mo sahoo ni zokushi , shoozoku nomi ni-no-mai wa uhoo no shoozoku .
 161ama ga joozu ni mat ta ato , ni-no-mai wa mane te mao o to suru ga , joozu ni deki zu-ni kokkei na ugoki ni naru to-iu settei .
 162tenji-te tanin no seikoo o mane te shippai suru koto .
 163tanin no shippai o kurikaesu rei ni tsukawa reru no wa honrai wa goyoo .
 164roretsu LRB roretsu RRB
 165furuku wa ‘ ryoritsu ’ to mo yon da .
 166ro to ritsu wa gagaku ni-oke-ru kyokuchoo no daibun-rui de ari LRB joojutsu no kyoku no chooshi o sanshoo RRB , roretsu wa hiroi imi de no kyoku no chooshi o imi suru .
 167ryo-senpoo o zentei ni tsukura re ta kyoku o ritsu-senpoo de utao o to suru to chooshi ga okashiku naru koto kara , oto no chooshi ga awa nai LRB tenji-te eishoo ya kooen de umaku kotoba ga tsuzuke te hatsuon deki nai RRB koto o ‘ roretsu ga mawara nai ’ to hyoogen suru yoo ni nat ta .
 168ninoku o tsuge nai LRB ni-no-ku-o-tsuge-nai RRB
 169rooei de , ichi-no-ku kara ninoku ni utsuru toki , kyuu ni kooon to naru tame utau no ga muzukashii koto kara .
 170gagaku o kanshoo suru kikai