Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About context      Leaf-ancestor context Leaf-root context      Download bracketed trees

Context for wikipedia_KYOTO_14

title Article from Japanese-English Bilingual Corpus of Wikipedia's Kyoto Articles (Version 2.01)
date 2011/01/13
source CLT_00007.xml (Available from https://alaginrc.nict.go.jp/WikiCorpus/index.html)
genre wikipedia
subcorpus wikipedia Kyoto
terms of use Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0


 1yu-doofu
 2yu-doofu wa , toofu o tsukat ta ryoori no hito tsu .
 3fuyu no daihyoo-teki na nabe-ryoori no hito tsu .
 4nabe ni konbu o shiki , mizu o hat ta naka ni hito kuchi dai ni kit ta toofu o ire , atatamat ta tokoro o hikiage te tsuke-dare de taberu .
 5amari nagaku ni zu , toofu ga gurari to ugoi ta teido de taberu no ga yoi to sa reru .
 6nanishiro toofu , mizu , konbu dake ga zairyoo de aru kara sorezore ni koo-hinshitsu na mono ga motome rareru .
 7tokuni mizu ga ryooshitsu de aru koto wa zettai-jooken de ari , kyooto no mono ga nadakai no mo sono yuen de aru .
 8tsukedare ni wa , shooyu , mata-wa shooyu , sake , mirin , dashi too o awase ta mono , aruiwa ponzu-shooyu nado ga mochii rare , yakumi to-shi-te negi , yuzu , daikon-oroshi LRB momiji-oroshi RRB , kezut ta katsuobushi nado ga yoku mochii rareru .
 9shio hito tsumami , aruiwa kizan da daikon o ireru to toofu ni su ga haira zu , yawarakaku shiagaru to iu .
 10toofu to issho ni hakusai ya tara no kirimi o niru baai mo aru .
 11shikashi amari aji no koi mono o ireru to tanmi ga shinjoo no kono ryoori ga dainashi ni nat te shimau to sa reru .
 12omo ni fuyu ni tabe rareru koto ga ooi ga , natsu no nabe to-shi-te taberu hito mo iru .
 13ikenami-shootaroo wa shoosetsu no naka de toojoo-jinbutsu ni , tsuyudoki no hieru hi ni tabe sase te ori , ‘ tsuyu-no-yu-doofu ’ to-iu tanpen-sakuhin mo aru .
 14shokutsuu no ikenami rashiku , aru toki wa yaki-boshi no ayu o dashi ni tsukau to-iu zeitaku na mono mo at ta .
 15nao , edo-jidai no ryoori-bon ‘ toofu-hyaku-chin ’ ni ‘ zeppin ’ to aru ‘ yu-yakko ’ wa , yu-doofu no yu no kawari ni kuzuyu o tsukai , shokusuru made same nikuku , toofu to kuzuyu no aishoo o tanoshimu mono .
 16yu-doofu o yon da meiku ni kubota-mantaroo no ‘ yu-doofu-ya-inochi-no-hate-no-usu-akari ’ ga aru .