Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About context      Leaf-ancestor context Leaf-root context      Download bracketed trees

Context for wikipedia_KYOTO_17

title Article from Japanese-English Bilingual Corpus of Wikipedia's Kyoto Articles (Version 2.01)
date 2011/01/13
source HST_00008.xml (Available from https://alaginrc.nict.go.jp/WikiCorpus/index.html)
genre wikipedia
subcorpus wikipedia Kyoto
terms of use Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0


 1insei
 2insei to-wa , zaii suru tennoo no chokkei-sonzoku de aru daijoo-tennoo LRB jookoo RRB ga , tennoo ni-kawat-te seimu o chokusetsu okonau keitai no seiji de aru .
 3jookoo wa ‘ in ’ to yoba re ta no-de , insei to iu .
 4insei o shiku jookoo wa chiten-no-kimi to mo yoba re ta .
 5gaiyoo
 6zenshi
 7insei to-wa tennoo ga yoryoku aru uchi ni intai shi , wakaki ko LRB mago RRB no tennoo o kooken suru to-iu imi .
 8insei no hooga wa jitoo-tennoo _ lt_ cdot_ gt _ genshoo-tennoo _ lt_ cdot_ gt _ shoomu-tennoo nado kara mi rareru .
 9tooji wa kooi-keishoo ga antei shi te i nakat ta tame LRB ooe-sei RRB , jooi to-iu ishi-hyooji ni-yot-te ichuu no ooji ni kooi-keishoo sa seru tame ni tora re ta hoohoo to kangae rare te iru .
 10heian-jidai ni hait te mo saga-tennoo ya uda-tennoo ya , en'yuu-tennoo nado ni mo mi rareru LRB koojutsu RRB .
 11nihon no ritsuryoo-ka de wa jookoo wa tennoo to dootoo no kengen o motsu to sa re te i ta tame , koo-shi-ta yaya hensoku-teki na seitai de-sura seido no waku-nai de kanoo de at ta .
 12kore-ra no tennoo wa taii-go mo ‘ tennoo-ke no kafu-choo ’ to-shi-te wakai tennoo o kooken suru to shi te kokusei ni kan'yo suru koto ga at ta .
 13da-ga , tooji wa mada kono jootai o tsune-ni iji suru tame no seiji-teki-soshiki ya zaisei-teki _ lt_ cdot_ gt _ gunji-teki urazuke ga fu-juubun de ari , heian-jidai-chuuki ni wa osanaku tanmei na tennoo ga ooku juubun na shidoo-ryoku o hakki suru tame no waka-sa to kenkoo o hoji shi ta jookoo ga tae te hisashikat ta tame ni , fukei ni-yoru kono shikumi wa suitai shi , kawari ni bokei ni ataru tennoo no gai-sofu no chii o shime ta fujiwara-hokke ga tennoo no shokumu _ lt_ cdot_ gt _ kenri o dairi _ lt_ cdot_ gt _ daikoo suru sekkan-seiji ga ryuusei shi te iku koto ni naru .
 14da-ga , jiryaku yo nen LRB sen-rokujuu-hachi nen RRB no gosanjoo-tennoo no sokui wa sono jookyoo ni ookina henka o motarashi ta .
 15heian-jidai o-tsuuji-te kooi-keishoo no antei ga ookina seiji-kadai to sa re te ori , kootoo o ichijoo-tennoo-kei e tooitsu suru to-iu nagare no naka de , gosanjoo ga sokui suru koto to nat ta .
 16gosanjoo wa , uda-tennoo irai fujiwara-hokke LRB gosanjoo-tennoo RRB o gaiseki ni mota nai hyaku-nanajuu nen-buri no tennoo de ari , gaiseki no chii o kenryoku no gensen to shi te i ta sekkan-seiji ga koko ni yuragi hajimeru koto to naru .
 17gosanjoo-tennoo izen no tennoo no ooku mo sokui shi ta chokugo ni , ooken no kakuritsu to ritsuryoo no fukkoo o kito shi te ‘ shinsei ’ to shooshi ta ichiren no seisaku o kikaku jikkoo shi te i ta ga , gosanjoo-tennoo wa gaiseki ni sekkan-ke o mota nai tsuyomi mo haikei to shi te , enkyuu-no-shooen-seiri-rei LRB sen-rokujuu-kyuu nen RRB nado yori sekkyoku-teki na seisaku-tenkai o okonat ta .
 18enkyuu yo nen LRB sen-nanajuu-ni nen RRB ni gosanjoo-tennoo wa dai-ichi-ooji-sadahito-shinnoo LRB shirakawa-tennoo RRB e seizen jooi shi ta ga , sono chokugo ni byoobotsu shi te shimau .
 19kono toki , gosanjoo-tennoo wa insei o kaishi suru ito o mot te i ta to suru kenkai ga jien ni-yori shuchoo sa re te LRB “ gukan-shoo ” RRB irai , kitabatake-chikafusa LRB “ jinnoo-shootoo-ki ” RRB , arai-hakuseki LRB “ tokushi-yoron ” RRB , kuroita-katsumi , miura-hiroyuki nado ni-yori shuchoo sa re te i ta ga , wada-hidematsu ga , saigai-ihen , gosanjoo no byooki , sanehito-shinnoo LRB heian-jidai RRB no ritsu-tooguu no san ten ga jooi no riyuu de ari insei-kaishi wa kito sa re te i nakat ta to shuchoo shi , hiraizumi-kiyoshi ga byooki nomi ni gentei suru nado iron ga dasa re ta .
 20kinnen de wa yoshimura-shigeki ga , tooji no saigai-ihen ga tosshutsu shi te i nai koto , gosanjoo no byooki LRB toonyoo-byoo to suitei sa re te iru RRB ga juutoku-ka shi ta no ga taii-go de aru koto o riyuu to shi te , sekkan-ke o gaiseki ni mota nai sanehito-shinnoo ni kooi o keishoo sa seru koto ni-yoru ooken no kakudai o ito shi , sekkan-seiji e no kaiki o soshi shi ta mono de at te insei no ito wa nakat ta to shuchoo shi , tsuusetsu-ka shi te iru .
 21shikashi-nagara mikawa-kei no yoo ni , insei no toosho no mokuteki o kooi-kettei-ken no shooaku to mi te , ooken no kakudai o ito shi ta koto jitai o juuyoo-shi suru iken mo de te iru .
 22sono ippoo de , kinnen de wa uda-tennoo ga daigo-tennoo ni jooi shi te hoooo to nat ta ato ni tennoo no byooki ni-tomonat-te jisshitsu-joo no insei o okonat te i ta koto ga akiraka ni nat ta koto ya , en'yuu-tennoo ga taii-go ni musuko no ichijoo-tennoo ga kooi o tsugu to seimu o mi yoo to shi ta tame ni gai-sofu de aru sesshoo fujiwara-kaneie to tairitsu shi te i ta to-iu setsu mo ari , insei no kooshi o gosanjoo-tennoo yori mo izen ni miru setsu ga yuuryoku to nat te iru .
 23shirakawa-insei
 24tsugi no shirakawa wa sekkan-ke o gaiseki ni motsu tennoo de at ta ga , gosanjoo to dooyoo ni shinsei o okonat ta .
 25shirakawa wa ootoku san nen LRB sen-hachijuu-roku nen RRB ni tooji has sai no taruhito-ooji LRB horikawa-tennoo RRB e jooi shi daijoo-tennoo LRB jookoo RRB to nat ta ga , yootei o kooken suru tame shirakawa-in to shooshi te , hikitsuzuki seimu ni atat ta .
 26ippan-teki ni wa kore ga insei no hajimari de aru to sa re te iru .
 27kajoo ni nen LRB sen-hyaku-nana nen RRB ni horikawa ga bossuru to sono ooji LRB toba-tennoo RRB ga yon sai de sokui shi , dokuji-sei ga mi rare ta horikawa-jidai yori shirakawa wa insei o kyooka suru koto ni seikoo shi ta .
 28shirakawa-igo , insei o shii ta jookoo wa chiten-no-kimi , sunawachi jijitsu-joo no kokuoo to-shi-te kunrin shi , tennoo wa ‘ marude tooguu LRB kootaishi RRB no yoo da ’ to iwa reru yoo ni nat ta .
 29tadashi , shirakawa wa toosho kara sono yoo na insei-taisei o ito shi te i ta wake de wa naku , kekka-teki ni soo nat ta to mo ieru .
 30shirakawa no honrai no ishi wa , kooi-keishoo no antei-ka LRB to-iu-yori ji-keitoo ni-yoru kooi-dokusen RRB to-iu ito ga at ta .
 31otooto de aru sanehito-shinnoo _ lt_ cdot_ gt _ sukehito-shinnoo ga yuuryoku na kooi-keishoo-kooho to-shi-te sonzai shi te iru naka , waga ko de aru taruhito-shinnoo ni kooi o yuzuru koto de kore-ra otooto no kooi-keishoo LRB oyobi sore o shiji suru kizoku RRB o dannen sa seru ito ga at ta .
 32chokkei-soozoku ni-yoru kooi-keishoo wa risoo-teki de aru hanmen , kooi-keishoo-danshi ga kanarazu-shimo kakuho dekiru wake de wa naku , tsune-ni kootoo-danzetsu no fuan ga tsukimatou .
 33gyaku ni ooku no ooji ga heiritsu shi te i te mo kooi-keishoo-funsoo ga tae nai koto to naru .
 34insei no moto de wa , ‘ chiten-no-kimi ’ ga jidai _ lt_ cdot_ gt _ jiji-dai no tennoo o shimei deki ta no-de , hikaku-teki antei shi ta kooi-keishoo ga jitsugen deki , kooi-keishoo ni ‘ chiten-no-kimi ’ no ikoo o han'ei sa seru koto mo kanoo de at ta .
 35sekkan-seiji no moto de , kooi-keishoo ni sekkan-ke no ikoo ga ookiku han'ei shi te i ta no to ookiku kotonat te iru .
 36mata , gaiseki-kankei o baikai ni sesshoo-kanpaku to-shi-te seimu ni ataru sekkan-seiji to kotonat te , insei wa chokusetsu-teki na fuken ni motozuku mono de at ta tame , sensei-teki na toochi o kanoo to shi te i ta .
 37insei o shiku jookoo wa , jiko no seimu-kikan to-shi-te innochoo o setchi shi , inzen _ lt_ cdot_ gt _ innochoo-kudashibumi nado no meirei-bunsho o hakkyuu shi ta .
 38juurai no gakusetsu de wa innochoo ni-oi-te jissai no seimu ga tora re ta to sa re te i ta ga , suzuki-shigeo ga tooji no innochoo-hakkyuu-bunsho ni kokusei ni-kansuru naiyoo ga mitome rare nai koto o shuchoo shi , hashimoto-yoshihiko ga kore o uke te innochoo-seiji-ron o tsuuretsu ni hihan shi ta tame kinnen de wa , hi-kooshiki no shi-bunsho to-shi-te no sokumen no aru inzen o mochii te chootei ni atsuryoku o kake , in-dokuji no sokkin o in no kinshin to-shi-te daijoo-kan-nai ni okurikomu koto ni-yot-te jijitsu-joo no shiki o tot ta to suru kenkai ga yuuryoku to nat te iru .
 39kore-ra in no kinshin wa jookoo to no kobetsu no shujuu-kankei ni-yori shusse shi kensei o tsuyome ta .
 40mata , jookoo dokuji no gunji-soshiki to-shi-te hokumen-no-bushi o oku nado , heishi o shu to shi ta bushi-seiryoku no tooyoo o hakat ta tame , heishi-kenryoku no seichoo o unagashi ta .
 41sono tame , shirakawa ni-yoru insei-kaishi o-mot-te chuusei no kiten to suru koto mo aru .
 42insei no saisei to tenkan
 43shirakawa wa , toba no dai-ichi ooji LRB sutoku-tennoo RRB o kooi ni tsuke ta ato ni bosshi , toba ga insei o shiku koto to nat ta ga , toba wa sutoku o utonji , dai-kyuu ooji de aru konoe-tennoo LRB haha , fujiwarano-tokushi RRB e kooi o tsuga se ta LRB konoe-botsugo wa sono ani no goshirakawa-tennoo LRB haha , fujiwara-shooshi RRB ga tsui da RRB .
 44soshite , hoogen gan nen LRB sen-hyaku-gojuu-roku nen RRB ni toba ga bosshi ta chokugo , sutoku to goshirakawa no aida de sentoo ga okori , goshirakawa ga shoori shi ta LRB hoogen-no-ran RRB .
 45goshirakawa wa hoogen san nen LRB sen-hyaku-gojuu-hachi nen RRB ni nijoo-tennoo e jooi suru to insei o kaishi shi ta .
 46goshirakawa-insei-ki ni wa , heiji-no-ran to tairano-kiyomori-seiken no toojoo oyobi sono hookai , jishoo_ lt_ cdot_ gt_ -juei-no-nairan no boppatsu , minamotono-yoritomo no kamakura-bakufu seiritsu nado , bushi ga ikki ni taitoo suru jidai to nat ta .
 47goshirakawa no ato wa , sono mago no gotoba-tennoo ga insei o okonat ta .
 48gotoba-in wa , shoogun minamotono-sanetomo ga ansatsu sa re ta koto o kooki to shi , kooken-fukkoo o kito shi te kamakura-bakufu o taoso o to shi ta ga shippai LRB jookyuu-no-ran RRB , jishin wa ruzai to nat ta ue , kooken no teika to chootei e shikken hoojoo-shi no kainyuu o manei te shimat ta .
 49rango , gohorikawa-tennoo ga sokui suru to sono chichioya de aru morisada-shinnoo ga reigai-teki ni kooi o he zu shi te insei o okonau LRB go-takakura-in RRB to-iu jitai mo hassei shi te iru .
 50insei wa jookyuu-no-ran-ikoo mo keizoku shi , kuge-seiken no chuusuu to-shi-te kinoo shi ta .
 51tokuni ran-igo hajimete honkaku-teki na insei o shii ta gosaga-tennoo ni insei-sho-seido ga seibi sa re te iru .
 52gosaga-in wa , sooji LRB benkan ya kuroodo ni-yoru soojoo RRB o toritsugu yakushoku de aru densoo no seido-ka , soshite in ga hyoojoo-shuu to-tomo-ni sooron LRB soshoo RRB saikyo ni ataru in-hyoojoo o kakuritsu shi , insei no kinoo-kyooka ni tsutome ta .
 53kenmu-shinsei-ki ni wa godaigo-tennoo ga shinsei o okonai insei wa ichi-jiki chuudan shi ta ga , suu nen no nochi ni hokuchoo ni-yoru insei ga fukkatsu shi , muromachi-jidai ni hait te kara insei wa keizoku shi ta ga , eikyoo go nen LRB sen-yonhyaku-sanjuu-san nen RRB ni gokomatsu-tennoo ga shikyo suru to insei wa jijitsu-joo no shuuen o mukae ta .
 54kore ikoo , insei wa tabitabi tora re ta ga , akumade keishiki-joo no sonzai de shika naku nat te it ta tame de aru .
 55edo-jidai no insei
 56edo-jidai ni hairu to , “ kinchuu-narabini-kuge-sho-hatto ” ni-motozui-te edo-bakufu no tai-chootei-kainyuu wa honkaku-ka shi , koozoku no seiji-kainyuu wa hotondo deki naku nat ta .
 57tokugawa-shi o gaiseki ni motsu meishoo-tennoo no sokui de kono taisei wa kakuritsu sa reru ga , meishoo no chisei-chuu wa gomizunoo-tennoo ni-yoru insei ga shika re ta tame , meishoo ga chootei ni-oke-ru jikken o motsu koto wa naku , gomizunoo-jookoo ni chootei-nai no jikken ga shuuchuu shi ta .
 58sarani , reigen-tennoo ga insei o okonau to , edo-bakufu to no aida ni kakushitsu o umi , choobaku-kankei ni kinchoo o hashira se ta .
 59kekka , edo-bakufu wa insei no sonzai o mokunin se zaru o e naku naru .
 60motomoto insei wa chootei no hoo-taikei no wakugai no shikumi de at ta ga tame ni , “ kinchuu-narabini-kuge-sho-hatto ” de wa sore o toosei deki zu , edo-bakufu ni-yoru chootei no toosei ni genkai ga aru koto o rotei shi ta kakkoo to nat ta .
 61edo-jidai-makki LRB bunka-nenkan - kooka-nenkan RRB ni kan'innomiya-shusshin no kookaku-tennoo ga , musuko no ninkoo-tennoo ni jooi shi te insei o okonat ta ga , kore ga genzai ni-oi-te saigo no insei de aru .
 62genzai no nihon de wa , insei wa jijitsu-joo kinshi sa re te iru .
 63kore ni-yori , insei no zentei to naru jookoo no sonzai wa hitei sa re ta .
 64soshite haisen-go no sen-kyuuhyaku-yonjuu-nana nen ni hooritsu to-shi-te seitei sa re ta genkoo no kooshitsu-tenpan de mo , dai-yon joo de ‘ tennoo ga hooji ta toki wa , kooshi ga , tadachini sokui suru ’ to shi , kooi wa shuushin-sei de ari , kooi no keishoo wa tennoo no shikyo ni-yot-te nomi okonawa reru koto o sadame te iru .
 65sarani dai-ni joo de kooi-keishoo no junjo o , dai-san joo de sono junjo no henkoo ni-tsui-te kitei shi te ori , tennoo ga mizukara no ishi ni-yot-te keishoo-sha o shimei deki naku nat te iru .
 66sekai-shi-joo kara mi ta insei
 67kunshu-i-jooi-sha ga kookei-sha no kooken to-shi-te jisshitsu-teki na seimu o okonau to-iu seiji-taisei wa , kookyuu-teki na seido to-shi-te wa sekai-shi-teki ni kiwamete mare de ari , ta ni wa vetonamu no chinchoo ni sono rei o miru teido de aru .
 68gendai nihon ni-oke-ru ‘ insei ’
 69insei to-iu kotoba wa gendai-nihon de mo tsukawa re te iru .
 70soshiki no toppu ga kooteki-chii o sari , nao-mo shikkoo-bu ni-taishi-te kettei-teki na eikyoo o jooji ataeru keitai o sasu hiyu de aru .
 71omo ni kokusei ya kigyoo-keiei no jookyoo ni-taishi-te tsukawa reru .
 72seiji ni-oi-te wa , sukyandaru too ni-yot-te taijin o yogi-naku-sa-re ta naikaku-soori-daijin ga , nao yotoo-nai ni-oi-te mottomo kyooryoku na eikyoo-ryoku o hoji shi te iru baai ni ‘ insei ’ no hiyu ga mochii rareru .
 73tatoeba , takeshita-noboru ga seiken taijin shi ta ato no uno-soosuke-seiken _ lt_ cdot_ gt _ kaifu-toshiki-seiken ga ‘ takeshita-insei ’ to shoosa re ta koto ga aru LRB jijitsu ga soo de aru ka wa fumei RRB .
 74gendai-nihon-seiji no ‘ insei ’ wa , meimoku-joo jikken o mota nai chii ni tsui te jisshitsu-teki na kenryoku o kooshi suru koto ni-yori , kenryoku-kooshi ni tomonau hooteki _ lt_ cdot_ gt _ doogi-teki sekinin o kaihi suru koto o shu-mokuteki to suru imi de tsukawa re te ori , rekishi-joo no insei to wa honshitsu-teki ni kotonaru .
 75mata kigyoo ya dantai de no ruiji no genshoo mo insei to hiyu sa reru koto ga aru ga , kono baai wa chuujitsu na fukushin ya enja o kookei-sha to-shi-te kakutei sa seru koto ni-yori kenryoku no saranaru kyooka o hakaru imi-ai ga tsuyoi .