Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About context      Leaf-ancestor context Leaf-root context      Download bracketed trees

Context for wikipedia_KYOTO_19

title Article from Japanese-English Bilingual Corpus of Wikipedia's Kyoto Articles (Version 2.01)
date 2011/01/13
source RLW_00001.xml (Available from https://alaginrc.nict.go.jp/WikiCorpus/index.html)
genre wikipedia
subcorpus wikipedia Kyoto
terms of use Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0


 1kyooto-shiei-chika-tetsu-karasuma-sen
 2karasuma-sen--LRB--karasu-mase-n--RRB wa , kyooto-fu kyooto-shi sakyoo-ku no kokusai-kaikan-eki kara dooshi fushimi-ku no takeda-eki LRB kyooto-fu RRB made o musubu kyooto-shiei-chika-tetsu no rosen de aru .
 3kyooto-shi-saisho no shiei-chika-tetsu-rosen .
 4kitaooji--juujoo-kan wa karasuma-doori no chika o tooru .
 5genzai wa zen-ressha ga roku ryoo hensei da ga , hoomu-choo to-shi-te , sore ijoo no naga-sa ni taioo dekiru yoo ni nat te iru eki ga aru .
 6rosen no tokuchoo
 7ensen ni wa daigaku ga ooi tame gakusei-riyoo ga ooi .
 8mata toozen , kyooto-kankoo ni ki ta kankoo-kyaku no riyoo mo ooi ga , ensen-shuuhen no shuyoo na kankoo-chi wa kyooto-gosho LRB imadegawa-eki , marutamachi-eki RRB ya hanka-gai LRB karasuma-oike-eki , shijoo-eki RRB kurai shika nai .
 9sono tame ni shuyoo-kankoo-chi e wa kyooto-shiei-chika-tetsu-toozai-sen ni norikaeru ka , chika-tetsu no kakueki kara kyooto-shiei-basu _ lt_ cdot_ gt _ kyooto-basu nado no rosen-basu-riyoo to naru koto ga ooi .
 10unkoo-keitai
 11sennai-orikaeshi-unten no hoka ni , takeda-eki kara kintetsu-kyooto-sen ni noriire-chokutsuu-unten o okonat te iru .
 12hiruma-jikan-tai wa kintetsu-kyooto-sen to daiya-saikuru o awaseru tame nana fun han goto ni ichi jikan hachi hon LRB sennai-orikaeshi yon hon , shinta-nabe-chokutsuu-futsuu ni hon , nara-chokutsuu-kyuukoo ni hon RRB ga unten sa reru .
 13zensen ga toshin o tooru karasuma-sennai wa zensen tooshi no unten nomi de kukan-unten wa nai tame , riyoo-sha no ooi kyooto--karasuma-oike-kan wa konzatsu shi , ryootan no takeda oyobi kokusai-kaikan ni mukau hodo kansan to suru .
 14heijitsu-hiruma yori do-kyuujitsu-hiruma no hoo ga riyoo-sha ga ooi .
 15sennai-orikaeshi
 16sennai-orikaeshi-ressha wa , hiruma wa maiji yon hon unten sa reru .
 17eki no ikisaki-annai ya hookoo-maku wa , tanni ‘ kokusai-kaikan ’ ‘ takeda ’ to hyooji sa reru .
 18shinta-nabe-chokutsuu-futsuu
 19kintetsu-kyooto-sen-shin-tanabe-eki-hatchaku no ressha ga , hiruma wa maiji ni hon LRB sanjup pun kankaku RRB unten sa reru .
 20hookoo-maku wa ‘ futsuu_ lt_ pipe_ gt_ -shinta-nabe ’ ‘ futsuu_ lt_ pipe_ gt_ -kokusai-kaikan ’ de , karasuma-sen-nai de mo sono mama no hyooji de aru .
 21soochoo ni ip pon nomi kintetsu-miyazu-eki-hatsu-kokusai-kaikan-iki-futsuu ga unten sa re te iru LRB kintetsu-miyazu-iki no ressha wa nai RRB .
 22dooshi-sha-daigaku kyootanabe-kyanpasu ni chikai koo-do-eki wa kyuukoo ga tomara nai no to karasuma-sen-chokutsuu-futsuu ga shin-tanabe orikaeshi no tame kintetsu-futsuu no unten-kankaku ga nana fun han - nijuu-ni fun han kankaku ni ai te i te fuben na tame , shin-tanabe-eki e noriireru futsuu-densha no kintetsu-miyazu-eki e no enchoo no yooboo mo aru LRB kuwashiku wa koo-do-eki no koo o sanshoo RRB .
 23kintetsu-nara-chokutsuu-kyuukoo
 24kintetsu-nara-eki-hatchaku no kyuukoo-ressha LRB karasuma-sennai wa kakueki-teisha RRB ga , hiruma-jikan-tai ni LRB heijitsu wa asa ni mo RRB maiji ni hon LRB sanjup pun kankaku RRB unten sa reru .
 25hookoo-maku wa ‘ kyuukoo_ lt_ pipe_ gt_ -nara ’ ‘ kyuukoo_ lt_ pipe_ gt_ -kyooto-kokusai-kaikan ’ de aru ga , kokusai-kaikan-iki wa takeda de tanni ‘ kokusai-kaikan ’ to hyooji o henkoo suru LRB sa re zu-ni chokutsuu suru baai mo aru RRB .
 26chuu RRB
 27kintetsu-sen de wa chika-tetsusen to chokutsuu-unten o okonau takeda--shinta-nabe_ lt_ cdot_ gt_ -kintetsu-nara-kan nomi de unkoo .
 28kintetsu-sen nomi de no unkoo wa nashi .
 29karasuma-sen-nai de no hookoo-maku to-shi-te wa , kokusai-kaikan , takeda no hoka ni kyooto LRB kintetsu-sha wa kintetsu-kyooto-iki ga aru tame shiyoo RRB , kitaooji , kitayama no katsute no shuuchaku-eki , soshite karasuma-oike-iki no mono ga aru .
 30fudan wa tsukawa reru koto wa nai karasuma-oike-iki no hookoo-maku da ga , nisen-go nen go gatsu nijuu-san nichi no kyooto-eki de no hatsuen-sawagi no sai ni tsukawa re ta koto ga aru LRB chika-tetsu no sharyoo wa ichibu o nozoki , hijoo-watari-sen no aru eki no ikisaki mo hait te iru RRB .
 31chuu RRB
 32ryoosha tomo kintetsu-kyooto-sen , kintetsu-kashihara-sen LRB kyuukoo nomi , omo ni kintetsu-kyooto hatchaku RRB , kintetsu-tenri-sen LRB kyuukoo nomi , un'yoo-suu wa kishoo RRB , kintetsu-nara-sen LRB omo ni futsuu , kukan-junkyuu , junkyuu RRB de mo unkoo sa re te iru .
 33shuujitsu kintetsu-sen-nai nomi , moshikuwa chika-tetsu-karasuma-sen-nai nomi no un'yoo mo aru .
 34kyooto-eki de wa karasuma-sen , kintetsu-sen soohoo no hoomu ni noriire te iru .
 35hookoo-maku wa kyooto-shi-koo-sha to onaji shubetsu _ lt_ cdot_ gt _ ikisaki ni-kuwae-te , kintetsu-sen nomi de shiyoo suru ‘ kyooto-eki ’ , ‘ tenri-eki ’ , ‘ kashihara-jinguumae-eki ’ , ‘ kintetsu-nanba-eki ’ , ‘ higashi-hanazono-eki ’ , ‘ higashi-ikoma-eki ’ , ‘ yamato-saidaiji-eki ’ , ‘ kintetsu-nara-eki ’ LRB futsuu , kukan-junkyuu , junkyuu , kaisoku-kyuukoo RRB too mo hait te iru .
 36rekishi
 37sen-kyuuhyaku-hachijuu-ichi nen LRB shoowa gojuu-roku nen RRB go gatsu nijuu-ku nichi kitaooji--kyooto-kan ga kaigyoo .
 38sen-kyuuhyaku-hachijuu-hachi nen LRB shoowa rokujuu-san nen RRB roku gatsu juu-ichi nichi kyooto--takeda-kan ga kaigyoo .
 39sen-kyuuhyaku-hachijuu-hachi nen LRB shoowa rokujuu-san nen RRB hachi gatsu nijuu-hachi nichi kintetsu-kyooto-sen to soogo-chokutsuu-unten kaishi .
 40shin-tanabe-eki made .
 41sen-kyuuhyaku-kyuujuu nen LRB heisei ni nen RRB juu gatsu nijuu-yok ka kitayama--kitaooji-kan ga kaigyoo .
 42sen-kyuuhyaku-kyuujuu-nana nen LRB heisei kyuu nen RRB go gatsu nijuu-ni nichi kyooto-shiei-chika-tetsu-toozai-sen no kaigyoo ni sakidat te oike-eki o karasuma-oike-eki ni kaishoo .
 43sen-kyuuhyaku-kyuujuu-nana nen LRB heisei kyuu nen RRB roku gatsu mik ka kokusai-kaikan--kitayama-kan ga kaigyoo .
 44nisen nen LRB heisei juu-ni nen RRB san gatsu juu-go nichi kokusai-kaikan--kintetsu-nara-kan-chokutsuu no kyuukoo o unten-kaishi .
 45enshin-keikaku
 46aburanokooji-doori wa koodo-shuuseki-chiku ni shitei sa re te ori , kassei-ka o kitai shi te , takeda-eki kara kintetsu-kyooto-sen to bunki shi yokoooji-fukin made no yon-ten-yon kiro-meetoru o enshin suru keikaku ga aru .
 47ruuto wa oote-suji no shita o toori , keihan-honsen no chuusho-jima-eki to yodo-eki no aida-fukin made to nat te iru .
 48kinki-chihoo-kootsuu-shingi-kai LRB kokudo-kootsuu-shoo no shimon-kikan RRB ga nisen-yo nen juu gatsu yoo ka ni chuuchooki-teki ni nozoma reru tetsudoo-nettowaaku to-shi-te , takeda-eki-inan no enshin-keekaku o tooshin shi ta .
 49jitsu-wa mukashi , misu made no jigyoo-menkyo o shutoku suru chokuzen made keikaku wa susun de i ta no da ga , sono toki ni fushimi no shuzoo-ka-tachi ga ‘ chika-tetsu-enchoo ni-yot-te shuzoo ni kakase nai chika-sui LRB fushi-mizu RRB ga de naku naru osore ga aru ’ to keikaku ni moo-hanpatsu shi ta LRB nao nara-denki-tetsudoo LRB nara-den RRB ga sen-kyuuhyaku-nijuu-hachi nen ni , genzai no kintetsu-kyooto-sen o fushimi-fukin ni-oi-te chika-sen de kensetsu suru yotei de at ta toki mo , dooyoo no hantai-undoo o okoshi te kooka-sen ni henkoo sa se ta koto ga at ta RRB tame to iwa re te iru .
 50kekkyoku , kintetsu-kyooto-sen ni gooryuu suru katachi de shin-tanabe-eki made noriireru koto de matomat ta ga , nochi ni ichibu no densha wa kintetsu-nara-eki made chokutsuu suru yoo ni nat te iru .
 51mata , sarani yodogawa o koe te nanshin shi , uji-gawa-nanbu ni keikaku sa re te iru rakunan-shin-toshi ya matsui-yamate-eki made enshin suru koosoo mo aru .
 52ippoo , hokutan wa iwakura-chiku made enshin suru koosoo mo at ta ga kochira wa jitsugen no kanoo-sei wa kagirinaku hikui .
 53eizan-dentetsu LRB demachi-yanagi-eki--iwakura-eki--LRB--kyooto-fu--RRB--kan RRB no riyoo-sha ga heru kenen mo aru .
 54eki-ichiran
 55futsuu _ lt_ cdot_ gt _ kyuukoo :
 56karasuma-sennai wa kakueki ni teisha .
 57noriire-kukan de aru takeda--shinta-nabe_ lt_ cdot_ gt_ -kintetsu-nara-kan no teisha-eki wa kintetsu-kyooto-sen o sanshoo .
 58LRB ichi RRB toozai-sen no jookoo-kyakusuu o fukumi , karasuma-sen _ lt_ cdot_ gt _ toozai-sen soogo-kan no norikae-kyakusuu wa fukuma nai LRB tsumari , karasuma-oike-eki no kaisatsu o tsuuka shi ta ninzuu de aru RRB
 59LRB ni RRB kintetsu-kyooto-sen-chokutsuu-kyaku o fukumu .
 60LRB san RRB jissai no kosei-sen-bunki-eki wa tookaidoo-honsen LRB biwa-ko-sen RRB yamashina-eki da ga , subete no ressha ga kyooto-eki kara hatchaku shi jisshitsu-teki na kiten to nat te iru tame kono hyoo ni keisai shi ta .