Corpus overview Tags String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About context      Leaf-ancestor context Leaf-root context      Download bracketed trees

Context for wikipedia_KYOTO_20

title Article from Japanese-English Bilingual Corpus of Wikipedia's Kyoto Articles (Version 2.01)
date 2011/01/13
source RLW_00002.xml (Available from https://alaginrc.nict.go.jp/WikiCorpus/index.html)
genre wikipedia
subcorpus wikipedia Kyoto
terms of use Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0


 1sagano-kankoo-tetsudoo
 2sagano-kankoo-tetsudoo wa , kyooto-fu-kyooto-shi to kameoka-shi de san'in-honsen-kyuusen o riyoo shi te sagano-kankoo-tetsudoo-sagano-kankoo-sen ni torokko-ressha o unkoo shi te iru kaisha .
 3nishi-nihon-ryokaku-tetsudoo no kanzen-ko-gaisha de aru .
 4honsha wa kyooto-fu-kyooto-shi-ukyoo-ku-saga-tenryuu-ji-kuruma-michi-choo .
 5tetsudoo no denka _ cdot _ fukusen-ka no tame , san'in-honsen LRB sagano-sen RRB no saga LRB genzai no saga-arashiyama RRB - umahori kan ga , sen-kyuuhyaku-hachijuu-kyuu nen san gatsu ni shinsen ni kirikae rare ta ga , keishoo-chi to-shi-te nadakai hozu-kyoo ni sot te hashiru kono kyuusen o kankoo-tetsudoo to-shi-te katsuyoo suru koto ni nari , sen-kyuuhyaku-kyuujuu-ichi nen kara torokko-ressha no unkoo o kaishi shi te iru .
 6kei-tetsu-kyoo-kai “ shira-re-zaru-tetsudoo ” jeetiibii , sen-kyuuhyaku-kyuujuu-nana nen ni-yoru-to nihon-hatsu no junsui na kankoo-sen'yoo-tetsudoo to sa reru .
 7kono hoka , torokko-ressha no kyooto-gawa no shihatsu-eki de aru torokko-saga-eki no ekimae ni wa , juu-kyuu seiki no kagaku-gijutsu ya geijutsu o tenji shi te iru ‘ 1-9-thCENTURYHALL ’ LRB juu-kyuu--seiki-hooru RRB ga ari , kore no un'ei mo okonat te iru .
 8juu-kyuu--seiki-hooru ni wa , kokutetsu-dii-gojuu-ichi--gata-jooki-kikan-sha nado no jooki-kikan-sha nado mo tenji sa re te iru .
 9rekishi
 10sen-kyuuhyaku-kyuujuu nen LRB heisei ni nen RRB juu-ichi gatsu yok ka setsuritsu .
 11sen-kyuuhyaku-kyuujuu-ichi nen LRB heisei san nen RRB shi gatsu nijuu-shichi nichi sagano-kankoo-sen-torokko-saga-eki--torokko-kameoka-eki-kan ga kaigyoo .
 12nisen-ni nen LRB heisei juu-yo nen RRB juu-ichi gatsu imeeji-kyarakutaa ‘ torokkii ’ toojoo .
 13nisen-san nen LRB heisei juu-go nen RRB shi gatsu torokko-saga-ekimae ni juu-kyuu--seiki-hooru ga oopun .
 14rosen
 15unkoo-keitai nado wa kaki o sanshoo .
 16sharyoo
 17subete jee-aaru ni zaiseki shi te i ta sharyoo o kaizoo shi te shiyoo shi te iru .
 18kikan-sha wa kokutetsu-dii-ii-juu--gata-diizeru-kikan-sha sen-hyaku-yon goo ki o sen'yoo-ki to-shi-te toshoku-henkoo , yobi to-shi-te jee-aaru ni zaiseki shi te iru doo sen-hyaku-gojuu-roku goo ki o toshoku-henkoo no ue shiyoo shi te iru .
 19kyakusha wa , kokutetsu-toki nimangosen gata kasha kara no kaizoo de aru .