Corpus overview Tags Word dependencies String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About context      Leaf-ancestor context Leaf-root context      Download bracketed trees

Context for wikipedia_KYOTO_22

title:Article from Japanese-English Bilingual Corpus of Wikipedia's Kyoto Articles (Version 2.01)
date:2011/01/13
source:RLW_00004.xml (Available from https://alaginrc.nict.go.jp/WikiCorpus/index.html).
genre:wikipedia
subcorpus:wikipedia Kyoto
terms of use:Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0


 1nara-sen
 2nara-sen LRB nara-sen RRB wa , kyooto-fu-kizu-gawa-shi no kizu-eki LRB kyooto-fu RRB kara kyooto-fu kyooto-shi shimogyoo-ku no kyooto-eki ni itaru nishi-nihon-ryokaku-tetsudoo LRB j-r-nishi-nihon RRB no tetsudoo-rosen LRB kansen RRB de aru .
 3zensen ga dai-toshi-kinkoo-kukan ni fukuma reru .
 4kansai-honsen no shisen to-shi-te no enkaku o motsu tame , seishiki na kiten wa kizu-eki da ga , ressha-unkoo-joo wa kyooto kara kizu e mukau ressha ga kudari LRB ressha-bangoo wa kisuu RRB , gyaku ga nobori LRB doo-guusuu RRB to nat te iru .
 5ika rosen-deeta o nozoki tokki nakere ba , kyooto kara kizu e kudari hookoo ni kijutsu suru .
 6rain-karaa wa chairo LRB _ sym _ RRB de ari , sentei-riyuu wa ‘ ni-hon no koto o musubu kurashikku na ochitsui ta imeeji ’ to sa re te iru .
 7kizu-eki o nozoki nishi-nihon-ryokaku-tetsudoo-kyooto-shisha no kankatsu de aru LRB kizu-eki wa doo-nishi-nihon-ryokaku-tetsudoo-oosaka-shisha ga kanri RRB .
 8gaiyoo
 9senro-meishoo to-shi-te kyooto--kizu-kan ga nara-sen to nazuke rare te iru ga , sono zen-kukan ga kyooto-fu-nai ni ari , nara-ken-nai ni wa mattaku rosen ga nai .
 10kore wa toosho nara-tetsudoo ni-yot-te kyooto--nara-kan ga kensetsu sa re ta mono-no , kansai-tetsudoo ni gappei sa re ta ato ni oosaka--nagoya-ruuto no ichibu to-shi-te kizu-inan o bunri sa re ta , to-no keii ni yoru .
 11tadashi , ressha wa kizu-eki kara kansai-honsen LRB yamato-jisen RRB ni hait te nara-ken no nara-eki made unkoo sa reru .
 12j-r-nishi-nihon wa sen-kyuuhyaku-hachijuu-hachi nen san gatsu juu-san nichi kaisei de aaban-nettowaaku no kaku-rosen ni aishoo-rosen-mei LRB j-r-kyooto-sen j-r-koobe-sen nado RRB o sadame ta ga , nara-sen ni-tsui-te wa miokura re ta .
 13kinki-nihon-tetsudoo ni mo kintetsu-nara-sen ga aru tame , ‘ j-r-nara-sen ’ to annai sa reru koto mo aru .
 14nihon-kokuyuu-tetsudoo-jidai ni wa ‘ kokutetsu-nara-sen ’ to annai sa re te ori , annai-ban no eiji-hyooki mo ‘ j-n-r ’ o ire te i ta .
 15kintetsu-nara-sen wa nanba - nara de yamato-jisen to taikoo-kankei ni ari , j-r-nara-sen ga taikoo-kankei ni aru no wa kintetsu-kyooto-sen de aru .
 16heikoo suru keihan-uji-sen ya kintetsu-kyooto-sen wa izen kara tasuu no ressha ga unkoo sa re te i ta no ni-taishi , nara-sen wa kokutetsu-makki no sen-kyuuhyaku-hachijuu-yo nen made tetsudoo no denka ga sa re zu , denka-go mo kokutetsu-min'ei-ka made no shibaraku wa kokutetsu hyaku-go---kei-densha no ni ryoo hensei nado ga hosoboso to hashiru chiisana rookaru-sen de shika nakat ta .
 17shikashi , j-r-nishi-nihon ga hossoku shi te ikoo ni aaban-nettowaaku no naka ni too-sen o kumikon de kara wa , ressha no yon ryoo hensei-ka LRB ichibu wa roku ryoo hensei RRB , bubun-fukusen-ka , ‘ miyako-ji-kaisoku ’ nado no kaisoku-ressha o-hajime-to-suru ressha no zoohatsu nado , kyuusoku ni yusoo-kaizen ga hakara re ta .
 18genzai de wa , ensen ni aru uji-shi no byoodoo-in nado e no kankoo ya , jooyoo-shi nado kyooto-fu-nanbu-chiiki kara no tsuukin tsuugaku rosen to-shi-te no seikaku ga tsuyoku nat te iru .
 19shikashi momoyama--shinden-kan de higashigawa ni ookiku ukai suru katachi to nat te ori , jooyoo-inan wa machi no chuushin-bu no hazure o hashiru no-de heikoo suru kintetsu-kyooto-sen to wa keina-kan_ cdot_ -chiiki-yusoo tomo ni mada kakusa ga aru .
 20sharyoo wa oosaka-shisha no nara-densha-ku no mono o shiyoo suru ga , eki-setsubi-men nado wa kizu-eki o nozoki kyooto-shisha ga kanri shi te iru .
 21zen'eki de j-suruu ICOCA , oyobi higashi-nihon-ryokaku-tetsudoo LRB j-r-higashi-nihon RRB no Suica , tookai-ryokaku-tetsudoo LRB j-r-tookai RRB no TOICA , mata surut-to-KANSAI no pitapa ga shiyoo dekiru .
 22nao jooyoo-eki-inan de wa mujin-eki mo konzai suru tame kan'i-kaisatsu to naru .
 23unkoo-keitai
 24sen-kyuuhyaku-hachijuu-yo nen ni kyooto--wakayama-eki-kan o nara-sen sakurai-sen wakayama-sen keiyu de musun de i ta kyuukoo-ressha ‘ kuroshio LRB ressha RRB ’ ga haishi sa re te irai , sen-kyuuhyaku-kyuujuu-ichi nen made wa futsuu-ressha nomi no unten dat ta LRB tokkyuu no yoo ni , ichi-jiki rinji de tokubetsu-kyuukoo-ressha ga unten sa re ta koto ga aru RRB ga , ima de wa miyako-ji-kaisoku , kaisoku-ressha , ressha-shubetsu kukan-shubetsu , futsuu-ressha no yon shurui no shubetsu ga unten sa re te iru .
 25ressha-shubetsu
 26miyako-ji-kaisoku
 27nara-sen no sai-sokutatsu no shubetsu de ari hiruma o chuushin ni unten sa reru .
 28kihon-teki ni sanjup pun kankaku no unten de uji-eki de futsuu-ressha to kankyuu-setsuzoku o okonau .
 29‘ miyako-ji-kaisoku ’ no aishoo wa unkoo-kaishi-mae ni ippan-koobo ni-yori kettei shi ta .
 30kankoo-chi de aru kyooto to nara o musubu ressha to-shi-te , nihon-jin dake de naku gaikoku-jin-kankoo-kyaku no riyoo mo ooi .
 31sharyoo wa zen-ressha j-r-nishi-nihon nihyaku-nijuu-ichi---kei-densha de , yon ryoo hensei mata-wa roku ryoo hensei de unten sa reru .
 32fukusen-kukan de wa saikoo-sokudo ga hyaku-juk k-m_ divide_ -h de unten sa re , sore igai de wa kyujuu-go k-m_ divide_ -h de aru .
 33hyoojun-shoyoo-jikan wa kyooto-hatsu-nara-yuki ga yaku-yonjuu-yon fun , nara-hatsu-kyooto-yuki ga yaku-yonjuu-nana fun de aru .
 34kyooto-yuki wa tochuu kami-koma-eki moshikuwa tanakura-eki ni ni fun hodo unten-teisha shi , nara-yuki no miyako-ji-kaisoku to ikichigau tame , nobori to kudari to de shoyoo-jikan ni jakkan sa ga aru .
 35shoogatsu-sanganichi no aida wa fushimi-inari e no sankei-kyaku no tame inari-eki ni rinji teisha suru .
 36kaisoku
 37asayuu-rasshu-ji ni unten sa reru .
 38‘ miyako-ji-kaisoku ’ ga tsuuka suru j-r-ogura-eki , shinden-eki LRB kyooto-fu RRB ni mo teisha suru .
 39sharyoo wa zen-ressha nihyaku-nijuu-ichi---kei de unten sa re , yon ryoo hensei mata-wa roku ryoo hensei de unten sa reru .
 40kihon-teki ni sanjup pun kankaku no unten de uji-eki de futsuu-ressha to kankyuu-setsuzoku o okonau .
 41jooki no miyako-ji-kaisoku to dooyoo , yamato-jisen no kaisoku ga teisha suru narayama-eki wa tsuuka suru .
 42‘ miyako-ji-kaisoku ’ ga toojoo suru nisen-ichi nen san gatsu made no teisha-eki wa kyooto uji jooyoo LRB settei-toosho wa tsuuka RRB kizu nara de , sharyoo ni wa kokutetsu hyaku-juu-nana---kei-densha ga shiyoo sa re te i ta ga , igo wa nara-sen de wa shiyoo sa re te i nai .
 43asayuu wa un'yoo no tsugoo-joo de yamato-jisen to chokutsuu suru ressha ga aru .
 44kukan-kaisoku
 45asa to yakan o chuushin ni unten sa reru .
 46toosho wa heijitsu nomi dat ta ga , nisen-roku nen san gatsu juu-hachi nichi no daiya-kaisei kara doyoo kyuujitsu ni mo unten sa reru yoo ni nat ta .
 47uji--nara-kan wa kakueki ni teisha suru ga , katsute wa shin'ya nado ni iki-chigai no kankei de uji-eki de futsuu o oinuku kizu-hoomen-yuki no kukan-kaisoku ga at ta ga , genzai wa kukan-kaisoku no mae o hashiru futsuu wa sono-mama shuuchaku-eki made nige kiru daiya ni henkoo sa re te iru .
 48doyoo kyuujitsu no nijuu ji-dai no kyooto-hatsu no ip pon ni kokutetsu hyaku-san---kei-densha o shiyoo suru ressha ga aru hoka wa subete nihyaku-nijuu-ichi---kei de no unten de aru .
 49asa rasshu-ji ni wa un'yoo-joo no tsugoo de yamato-jisen kara chokutsuu suru ressha ga aru .
 50nara-sen no kukan-kaisoku wa yamato-jisen-kukan-kaisoku to no go-joo-booshi o hakaru tame , ‘ miyako-ji-kaisoku ’ ya kaisoku to onaji daidaiiro no moji-shoku o rain-karaa to-shi-te shiyoo shi te i ta ga , nisen-hachi nen san gatsu no daiya-kaisei ni-tomonau shubetsu-maku no kookan ni-yori , kukan-kaisoku no shubetsu-maku wa midori-moji de hyoogen sa reru yoo ni nari , rain-karaa wa tsukawa re naku nat ta .
 51kami-koma-eki-ihoku no eki-keiji-jikoku-hyoo de wa murasaki-moji de kisai sa re te iru .
 52futsuu
 53kyooto--uji,-jooyoo,-nara-kan de unten sa reru .
 54hiruma wa kyooto--jooyoo-kan wa juu-go fun kankaku de unten sa reru ga , jooyoo--kizu-kan wa sanjup pun kankaku to naru .
 55sharyoo wa kihon-teki ni hyaku-san---kei de unten sa reru ga , ichibu nihyaku-nijuu-ichi---kei de unten sa reru .
 56un'yoo-joo no tsugoo de soochoo shin'ya ni yamato-jisen to chokutsuu suru ressha ga aru .