コーパス概要 タグ 文字列検索 ツリー検索
クレジット
English
伊呂波

      コンテキスト表示 について      Leaf-ancestor コンテキスト Leaf-root コンテキスト      括弧付きツリーをダウンロード

wikipedia_KYOTO_3のコンテキスト表示

title Article from Japanese-English Bilingual Corpus of Wikipedia's Kyoto Articles (Version 2.01)
date 2011/01/13
source BDS_00003.xml (Available from https://alaginrc.nict.go.jp/WikiCorpus/index.html)
genre wikipedia
subcorpus wikipedia Kyoto
terms of use Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0


 1joodo-shinshuu
 2joodo-shinshuu--LRB--joo-doshin-shuu , Shin---buddhism , purelandbuddhism Land Buddhism RRB wa , nihon no bukkyoo no shuuha no hito tsu de , kamakura-jidai shoki , hoonen no deshi _ lt_ cdot_ gt _ shinran ga , hoonen no oshie LRB joodo-shuu RRB o keishoo hatten sa se ta kyoodan de aru .
 3shuuha-mei no naritachi no rekishi-teki-keii kara , genzai , dooshuu ni zokusuru shuuha no ooku ga shuushi-mei to-shi-te wa shinshuu o nanoru .
 4kako ni wa ikkoo-shuu , monto-shuu to mo tsuushoo sa re ta .
 5kyoogi
 6nenbutsu LRB namuamidabutsu , namuamidabu-tsu , namoamidabutsu LRB hongan-ji-ha RRB RRB o tataeru koto LRB shoomyoo-nenbutsu RRB o-tooshi-te , amida-nyorai LRB ikoo ‘ nyorai ’ RRB no jihi o shinchi se shime rare , akunin o fukumu subete no hito ga joodo e oojoo shi joobutsu suru to-iu zettai-tariki e no shinjun o oojoo-joobutsu no shooin to suru .
 7kono koto kara , shinshuu no oshie o kanji hachi ji de arawasu to , ‘ shinjin-shooin-shoomyoo-hooon ’ to iwa reru .
 8hongan-ji has sei rennyo ga , “ o-fumi ” nite tsugi no yoo ni nobe te iru .
 9kono konkyo ga , “ muryoo-jukyoo-bussetsu-muryoo-jukyoo ” ni toka reru yonjuu-hachi gan , kotoni ‘ oo-hongan ’ to mo yoba reru dai-juu-hachi gan LRB sentaku-hongan RRB de aru .
 10honzon wa amida-nyorai-ichi-butsu de aru .
 11tadashi , takada-ha oyobi ichibu-monto wa zenkoo-ji-shiki-amida-sanzon-keishiki de aru amida-nyorai _ lt_ cdot_ gt _ kanzeon-bosatsu _ lt_ cdot_ gt _ seishi-bosatsu o honzon to suru .
 12nenbutsu e no gokai
 13ippan ni , ‘ ima kono toki ni mo amida-nyorai no hongan-riki wa watashi-tachi ni ekoo sa re te i te , sukuwa re te iru ’ LRB genshoo-shoo-jooju RRB ni-tsui-te wa , ayamat ta uketori-kata o suru mono ga ookat ta tame , tabitabi tadashi te iru .
 14koko de mo shinjin-shooin o kakunin shi , meikaku ni tadashi te ori , ‘ tada nenbutsu o tataere ba , dare de-mo gokuraku e yukeru ’ to wa nobe te i nai .
 15nyorai yori tamawaru shinjin ni-yori sukuwa reru no ga joodo-shinshuu de aru .
 16akumade-mo nenbutsu wa , hooon no tame ni hasse rareru no de at te , oojoo no jooken de wa nai .
 17shuuzoku
 18hoka no bukkyoo-shuuha ni-taisuru shinshuu no saidai no chigai wa , sooryo ni nikushoku-saitai ga yurusa reru , mu-kai de aru to-iu ten ni aru LRB meiji made , saitai no yurusa reru bukkyoo-shuuha wa shinshuu nomi de at ta RRB .
 19somosomo wa , ippan no sooryo to-iu gainen LRB seken to no en o tat te shukke shi shugyoo suru hitobito RRB ya seken-nai de seikatsu suru bukkyoo-to LRB zaike RRB to-shi-te no kihan kara hamidasa zaru o e nai hitobito o kyuusai suru no ga hongan-nenbutsu de aru to , shi hoonen kara keishoo shi ta shinran ga , sore o jissen shi soo to-shi-te hajimete kooshiki ni saitai shi ko o mooke ta koto ni yurai suru .
 20sono tame , shinshuu ni wa hoo-myaku LRB shitei-kankei RRB to ketsumyaku no futa tsu no keifu ga sonzai suru .
 21atae rareru namae mo kaimyoo de wa naku hoomyoo to iu .
 22shinshuu wa , tada nyorai no hataraki ni makase te LRB sunawachi shinjitsu no shinjin o kakutoku sure ba RRB , subete no hito wa oojoo-joobutsu suru koto ga dekiru to suru oshie kara , ta no shuuha to kurabe ooku no shuukyoo-gishiki ya shuuzoku ni toraware zu , hooon-sha-toku no nenbutsu to monboo o daiji ni suru .
 23bukkyoo-shuuha no naka de wa , yuiitsu kaji-kitoo o okonawa nai no mo ookina tokuchoo de aru .
 24mata goori-sei o omonji , sahoo ya oshie mo kanketsu de at ta koto kara , kinsei ni wa shomin ni hiroku ukeire rare ta ga , hoka no shuuha kara wa kaette hanpatsu o kai , ‘ monto mono shira zu ’ LRB monto to-wa shinshuu no shinja no koto RRB nado to yayu sa reru koto mo shibashiba de at ta .
 25mata shinshuu wa , honzon LRB ‘ namuamidabutsu ’ no myoogoo-honzon , moshikuwa amida-nyorai no ezoo _ lt_ cdot_ gt _ mokuzoo RRB no kakko e no anchi o shoorei shi ta .
 26kore o anchi suru butsudan no shoogon ni-kanshi-te no ‘ kimari ’ ga hoka no shuuha ni-hishi-te genkaku de aru .
 27shoogon wa honzan o moshi te iru koto kara , shinshuu kakuha de mo tsukuri ga kotonari , butsugu ni-kanshi-te mo sorezore ni chigai ga aru .
 28butsudan ni , honzon o anchi shi shoogon sa re ta mono o , shinshuu de wa ‘ o-nai-butsu ’ to yobu .
 29shinshuu ni-oi-te wa , senzo-dan ya kitoo-dan to-shi-te , mochii nai .
 30shinshuu no honzan ni wa , sono izure ni-oi-te mo kihon-teki ni , honzon-amida-nyorai o anchi suru hondoo LRB amida-doo RRB to wa betsu ni , shuuso shinran no shin'ei o anchi suru mikage-doo ga aru .
 31shinshuu no jiin-kenchiku ni wa hoka ni mo naijin ni-kurabe-te gaijin ga hiroi nado , tashuu ni mi rare nai tokuchoo ga aru .
 32mata kakuha tomo ni , shuuso shinran-shoonin no kinichi ni , ‘ hooon-koo ’ to yoba reru hooe o gonshu suru .
 33sono mune wa , kyuudoo _ lt_ cdot_ gt _ gukyoo no on-toku to , sore o-tsuuji-te shinchi se shime rare ta amida-nyorai no on-toku to ni hoosha shi , sono oshie o mon-shin suru hooe de aru .
 34mata kono hooe o , nenkan saidai no gyooji to suru .
 35tadashi , shinshuu kakuha de sono hi wa kotonaru .
 36LRB kuwashiku wa , hooon-koo-shuuha-betsu no go-shoo-ki-hooon-koo no nittei o sanshoo . RRB
 37omo na kyooten
 38shoo-e no kyooten wa joodo-san-bu-kyoo .
 39mata kyooten de wa nai ga , shichi-koosoo no chosaku ni-tsui-te mo omonjiru .
 40naka-de-mo tenjin no “ muryoo-jukyoo-u-ba-dai-sha-ganshoo-ge ” wa , shi de aru hoonen ga ‘ san-kyoo-ichi-ron ’ to yobi , joodo-san-bu-kyoo to narabe te tokuni omonji ta .
 41shinran wa , “ bussetsu-muryoo-jukyoo ” o “ dai-muryoo-jukyoo ” “ dai-kyoo ” to yobi tokuni omonji ta .
 42nao rennyo no “ o-fumi LRB go-bunshoo RRB ” wa , hongan-ji-ha _ lt_ cdot_ gt _ ootani-ha nado de wa shoo-e no seikyoo ni junji te omonjiru ga , takada-ha nado shuuha ni-yot-te wa mochii nai .
 43LRB rennyo wa , hongan-ji no ketsumyaku de aru tame , shuuso shinran kara no hoo-myaku o omonzuru shuuha de wa mochii nai .
 44mata rennyo no hongan-ji to takada-ha wa , arasoi ga oki tairitsu shi ta rekishi ga aru . RRB
 45meishoo ni-tsui-te
 46kaiso shinran wa , shakuson _ lt_ cdot_ gt _ shichi-koosoo e to keishoo sa reru tariki-nenbutsu no keifu o fumae , hoonen LRB joodo-shuu-kaiso RRB o shi to aoi de kara no shoogai ni watari , ‘ shin no shuukyoo de aru joodo-shuu no oshie ’ o keishoo shi , sarani takame te iku koto ni chikara o sosoi da .
 47hoonen-botsugo no deshi-tachi ni-yoru hongan _ lt_ cdot_ gt _ nenbutsu ni-taisuru kaishaku no chigai kara , nochi ni joodo-shuu-seizan-ha nado kara no hihan o ukeru koto ni tsunagaru .
 48shinran wa echigo ruzai-go LRB joogen-no-hoonan RRB ni kantoo o kyoten ni fukyoo o okonat ta tame , kantoo ni shinran no oshie o uke ta monto ga keisei sa re te iku .
 49shinran no botsugo ni , joodo-shuu kara dokuritsu shi ta shuushi to-shi-te keisei sa reru .
 50shinran no oshie o tsugu mono ni wa mizukara no kyoogi koso joodo e no oojoo no shin no oshie to-no omoi wa at ta ga , joodo-shinshuu to nanoru koto wa joodo-shuu no hitei to mo tora re kane nai tame , tooji wa tada shinshuu to nanot ta .
 51chinami-ni joodo-shuu ya jishuu de mo mizukara o ‘ joodo-shinshuu ’ ‘ shinshuu ’ to shooshi ta rei ga ari , mata jishuu-kyuu-ikkoo-ha LRB kaiso ikkoo-shun-sei RRB o ‘ ikkoo-shuu ’ to shooshi ta rei mo aru .
 52kinsei ni wa joodo-shuu kara no atsuryoku ni-yori , edo-bakufu kara ‘ joodo-shinshuu ’ to nanoru koto o kinji rare , ‘ ikkoo-shuu ’ to kooshoo shi ta LRB gyaku ni honrai ‘ ikkoo-shuu ’ o kooshoo shi te i ta ikkoo-shun-sei no hootoo wa , honrai wa mu-kankei de aru jishuu e to kyoosei-teki ni toogoo sa reru koto ni naru RRB .
 53shinran no hootoo ga ‘ joodo-shinshuu ’ o nanoru koto no zehi ni-tsui-te joodo-shinshuu to joodo-shuu no aida de arasowa re ta no ga an'ei san nen LRB sennanahyakunanajuuyo nen RRB kara juu-go nen ni-watat-te tsuzuke rare ta shuu-mei-ronsoo de aru .
 54meiji go nen LRB sen-happyaku-nanajuu-ni nen RRB daijoo-kan-seiin kara kaku-fu-ken e ‘ ikkoo-shuu-mei-no-gi,-jikon-shinshuu-to-kaimei-itasu-beki-mune ’ no fukoku ga hasse rare , koko ni kindai ni nat te yooyaku ‘ LRB joodo RRB shinshuu ’ to hyooki suru koto ga mitome rare ta no de aru .
 55rekishi
 56shinran-jidai
 57rennyo no toojoo made
 58shinran no shigo , shinran no sooson ni ataru kakunyo LRB sen-nihyaku-nanajuu nen - sen-sanbyaku-gojuu-ichi nen RRB wa , san dai den-ji too o konkyo to shi te shinran no sobyoo-keishoo no seitoo-sei o shuchoo shi , hongan-ji LRB betsumei ootani-hongan-ji RRB o tate te hongan-ji san sei to shooshi ta .
 59koo-shi-ta ugoki ni-taishi , shinran no kantoo ni-oke-ru montei no keifu o tsugu buk-kooji nana sei no ryoo-gen LRB sen-nihyaku-kyuujuu-go nen - sen-sanbyaku-sanjuu-roku nen RRB nado hoka no hoo-myaku wa , buk-kooji ya senshuu-ji nado o konkyo-chi to shi te , shidai-ni hongan-ji ni taikoo-teki na tachiba o toru koto ni nat ta .
 60kono koro no joodo-shinshuu wa , buk-kooji ya senshuu-ji ni-oi-te kappatsu na fukyoo-katsudoo ga okonawa re ooku no shinja o e ta ga , hongan-ji wa has sei rennyo no toojoo made wa , tendai-shuu no matsuji to-shi-te sonzoku shi te i ta ni sugi nakat ta .
 61rennyo no toojoo - ishiyama-kassen
 62muromachi-jidai no kooki ni toojoo shi ta hongan-ji has sei no rennyo LRB sen-yonhyaku-juu-go nen - sen-yonhyaku-kyujuu-kyuu nen RRB wa , tooji no minshuu no seichoo o haikei ni koo to yoba reru soshiki o kizuki , hitobito ga byoodoo ni oshie o kiki danketsu dekiru ba o teikyoo shi , mata shinran no oshie o an'i na kotoba de nobe ta “ o-fumi LRB go-bunshoo RRB ” o chosaku shi , ippan ni hiroku kyooka shi ta .
 63kono koto ni-yori hongan-ji wa kyuusoku ni hatten _ lt_ cdot_ gt _ kakudai shi , ikkoo-shuu to yoba reru yoo ni nat ta LRB gyaku ni kono hoka no shinshuu kakuha wa suitai suru koto to naru RRB .
 64chuusei-matsu no fukuzatsu na shihai-ken no heison suru taisei ni fuman o motsu muramura ni kunibito _ lt_ cdot_ gt _ dogoo ga shinshuu ni kaishuu suru koto de kuwawari , ‘ ikkoo-ikki ’ to yoba reru ichi gun ya ik koku no ikkoo-shuuto ga hito tsu ni danketsu shi ta ikki ga kakuchi de okoru yoo ni naru .
 65sono tame , kono ato ni kaga no rei de kijutsu suru yoo na daimyoo ni-taisuru hanran ga kakuchi de hinpatsu shi , tokugawa-ieyasu _ lt_ cdot_ gt _ uesugi-kenshin nado tasuu no daimyoo ga ikkoo-shuu no kinkyoo-rei o dashi ta .
 66naka-de-mo , satsumano-kuni no shimazu-shi wa meiji-jidai made kinkyoo-rei o keizoku shi ta tame , minami-kyuushuu no shinshuu-shinja wa koo o soshiki shi hisoka ni sanchuu no dookutsu de shinkoo o mamot ta LRB kakure-nenbutsu RRB .
 67yagate oonin-no-ran LRB sen-yonhyaku-rokujuu-nana nen - senyonhyakunanajuunana nen RRB ga okori , tooji echizenno-kuni ni at ta hongan-ji no konkyo yoshizaki-go-boo no kita , kagano-kuni de toogun _ lt_ cdot_ gt _ seigun ni wakare te no nairan ga shoojiru to , senshuu-ji-ha no monto ga seigun ni kumishi ta togashi-koochiyo ni mikata shi ta no ni-taishi , hongan-ji-ha no monto wa echizen no daimyoo asakura-takakage LRB nana dai tooshu RRB no chuukai de , bunmei roku nen LRB senyonhyakunanajuuyo nen RRB , kaga o oidasa re ta zen-shugo de koo-chiyo no ani de aru toogun no togashi-masachika ni mikata shi te koo-chiyo o oidashi ta LRB tsumari , kaga no ikkoo-ikki wa , saisho wa shinshuu-nai no seiryoku-arasoi de mo at ta RRB .
 68shikashi sono go , hongan-ji-monto to togashi-masachika wa tairitsu suru yoo ni nari , chookyoo ni nen LRB sen-yonhyaku-hachijuu-hachi nen RRB , masachika ga ikkoo-shuu-toobatsu-gun o sashimukeru to , kekkyoku masachika o jijin ni oikon de jichi o okonau made ni nat ta LRB tadashi togashi-shi-ichizoku no togashi-masataka wa ikkoo-ikki ni doojoo-teki de , shugo-daimyoo to-shi-te shoochoo-teki ni isuwat te iru RRB .
 69sono go , monto no hokosaki wa asakura-shi ni ubawa re te i ta yoshizaki no doojoo dakkai ni muke rare , hokuriku zendo kara karidasa re ta monto ga nan do mo asakura-shi to kessen shi te iru .
 70ippoo , kinai de wa , yoshizaki yori utsut ta rennyo ga bunmei juu-yo nen LRB sen-yonhyaku-hachijuu-ni nen RRB ni konryuu shi ta , kyooto-yamashina-hongan-ji ga honkyo-chi de at ta ga , sono seii o osore ta hosokawa-harumoto wa nichiren-shuuto to musubi , tenmon LRB gengoo RRB gan nen LRB sen-gohyaku-sanjuu-ni nen RRB hachi gatsu ni yamashina-hongan-ji o yakiuchi shi ta LRB shinshuu de wa ‘ tenmon-no-sakuran ’ , nichiren-shuu de wa ‘ tenmon-hokke-no-ran ’ RRB .
 71kore ni-yori honkyo-chi o ushinat ta hongan-ji wa , rennyo ga sono sai-bannen ni konryuu shi LRB meioo go nen sen-yonhyaku-kyuujuu-roku nen RRB , kyojuu shi ta oosaka-ishiyama no boo-sha no chi ni honkyo-chi o utsushi ta LRB ishiyama-hongan-ji RRB .
 72kore igo , oosaka no chi wa , jookaku ni mo hitteki suru hongan-ji no garan to sono shuuhen ni keisei sa re ta jinai-choo o chuushin ni ookiku hatten shi , sono kyooi wa toki no kenryoku-sha-tachi ni osore rare ta .
 73eiroku juu-ichi nen LRB sen-gohyaku-rokujuu-hachi nen RRB ni oda-nobunaga ga kinai o seiatsu shi , seii-taishoogun to nat ta ashikaga-yoshiaki to tairitsu suru yoo ni naru to , hongan-ji juu-is sei no kennyo LRB sen-gohyaku-yonjuu-san nen - sen-gohyaku-kyuujuu-ni nen RRB wa ashikaga-yoshiaki ni mikata shi , genki gan nen LRB sen-gohyaku-nanajuu nen RRB ku gatsu juu-ni nichi , totsujo to-shi-te miyoshi-shi o seme te i ta nobunaga no jin'ei o koogeki shi ta LRB ishiyama-kassen RRB .
 74mata , kore ni kooo shi te kakuchi no monto mo hooki shi , iseno-kuni-nagashima-ganshoo-ji no ikki LRB nagashima-ikkoo-ikki RRB wa owari no koki-ejoo o semehoroboshi te iru .
 75kono go , kennyo to nobunaga wa iku do ka wagi o musun de iru ga , kennyo wa yoshiaki nado no yoosei ni-yori iku do mo wagi o haki shi ta tame , nagashima ya echizen nado ishiyama igai no taihan no ikkoo-ikki wa , hotondo ga nobunaga ni-yot-te nekiri LRB minagoroshi RRB ni sa re ta .
 76ishiyama de wa kaisen-igo , jitsu-ni juu nen mo no aida tatakai tsuzuke ta ga , tenshoo hachi nen LRB sen-gohyaku-hachijuu nen RRB , nobunaga ga oogimachi-tennoo ni-yoru chuukai to-iu katachi de teian shi ta wagi o shoodaku shi te hongan-jigawa ga busoo-kaijo shi , kennyo ga ishiyama o taikyo suru koto de ishiyama-kassen wa shuuketsu shi ta .
 77LRB sono go , ishiyama-hongan-ji no atochi o fukume , toyotomi-hideyoshi ga oosaka-joo o chikuzoo shi te iru . RRB
 78kono yoo ni ikkoo-ikki wa , tooji no nihon-shakai ni-oke-ru saidai no seiryoku no hito tsu de ari , sengoku-daimyoo ni gosuru sonzai de at ta ga , shinshuu no monto zentai ga kono ugoki ni doochoo shi te i ta wake de wa nai .
 79echizenno-kuni ni-oke-ru hongan-ji-monto to senshuu-ji-ha no monto LRB takada-monto _ lt_ cdot_ gt _ shinshuu-san-monto-ha RRB to no koosen no rei ni mi rareru yoo ni , hongan-ji igai no shinshuu-shoha no naka ni wa kore to tairitsu suru mono mo at ta .
 80kyooto ni saikoo
 81toyotomi-hideyoshi no jidai ni naru to , tenshoo juu-kyuu nen LRB sen-gohyaku-kyuujuu-ichi nen RRB ni , kennyo wa kyooto-chuuoo-bu LRB kyooto-shichijoo-horikawa RRB ni tochi o atae rare , hongan-ji o saikoo shi ta .
 82sen-roppyaku-ni nen , ishiyama-taikyo-ji no kenkai no sooi too o-meguru kyoodan-naibu no tairitsu-jookyoo ga shuin to nari , kore ni tokugawa-ieyasu no shuukyoo-seisaku ga sayoo shi te , kennyo no choonan de aru kyoo-nyo LRB sen-gohyaku-gojuu-hachi nen - sen-roppyaku-juu-yo nen RRB ga , ieyasu kara hongan-ji no sugu higashi no tochi LRB kyooto-shichijoo-karasuma RRB o atae rare higashi-hongan-ji o kamae ta .
 83kore ni-yori , tooji saidai no shuukyoo-seiryoku de at ta hongan-ji wa , kennyo no san-nan jun-nyo LRB sen-gohyaku-nanajuu-nana nen - sen-roppyaku-sanjuu nen RRB o juu-ni sei sooshu to suru nishi LRB genzai no joodo-shinshuu-hongan-ji-ha , shinshuu-koo-shooha nado RRB to , choonan kyoo-nyo o juu-ni sei sooshu to suru higashi LRB genzai no shinshuu-ootani-ha nado RRB to ni bunretsu suru koto ni nat ta .
 84meiji-ishin-go no shuukyoo-saihen-ji ni wa , daikyoo-in ni-taishi shuukyoo-dantai to-shi-te kooteki na tooroku o okonau sai , genzai no joodo-shinshuu-hongan-ji-ha nomi ga joodo-shinshuu to-shi-te shinsei shi , hoka wa shinshuu to-shi-te shinsei shi ta koto ga , genzai no meishoo ni eikyoo shi te iru .
 85mata , nagai rekishi no naka de dozoku-shinkoo nado to musubitsui ta , joodo-shinshuu-kei no shin-shuukyoo mo sonzai shi te iru .
 86shuuha
 87genzai , joodo-shinshuu-shuuha-kamei no jup pa hoka shoha ni wakare te iru ga , shuu zentai to-shi-te wa , nihon no bukkyoo-shoshuu-chuu , mottomo ooku no jiin LRB yaku-niman-nisen--, kaji RRB , shinto o yoosuru .
 88shinshuu-jup-pa LRB shinshuu-kyoodan-rengoo RRB
 89shinshuu-kyoodan-rengoo wa , shinran-shoonin seitan nanahyaku-gojuu nen _ lt_ cdot_ gt _ rikkyoo-kaishuu nanahyaku nen ni ataru sen-kyuuhyaku-nijuu-san nen LRB taishoo juu-ni nen RRB , shinshuu kakuha no kyoochoo _ lt_ cdot_ gt _ renkei o hakaru tame ni , shinshuu-kakuha-kyoowa-kai to-shi-te kessei sa re ta .
 90kamei-dantai wa ika no jup pa de ari , ‘ shinshuu-jup-pa ’ to iwa reru .