Corpus overview Tags Word dependencies String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About context      Leaf-ancestor context Leaf-root context      Download bracketed trees

Context for wikipedia_KYOTO_5

title:Article from Japanese-English Bilingual Corpus of Wikipedia's Kyoto Articles (Version 2.01)
date:2011/01/13
source:BDS_00005.xml (Available from https://alaginrc.nict.go.jp/WikiCorpus/index.html).
genre:wikipedia
subcorpus:wikipedia Kyoto
terms of use:Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0


 1ikkyuu-soojun
 2ikkyuu-soojun LRB ik-kyuusoo-jun RRB wa , muromachi-jidai no rinzai-shuu-daitoku-ji-ha no zensoo de aru .
 3setsuwa no moderu to-shi-te shira reru .
 4‘ ikkyuu-san no tonchi-banashi ’ ni-tsui-te wa “ ikkyuu-banashi ” no koomoku LRB kono peeji ni mo jakkan no kijutsu ari RRB o , terebi-anime “ ikkyuu-san ” ni-tsui-te wa ‘ ikkyuu-san ’ no koomoku o sanshoo .
 5shoogai
 6kyooto no umare de gokomatsu-tennoo no rakuin to iu .
 7yoomei wa , koosei-shiryoo ni-yoru-to sen-kikumaru .
 8chooji-te shuuken no na de yoba re , kyoo-un-shi , katsuro LRB katsu-ro RRB , mu-kei LRB mu-ke-i RRB nado to gooshi ta .
 9kaimyoo wa soojun de , soo-jun to mo kaku .
 10ikkyuu wa doo-goo de aru .
 11LRB kaimyoo to doo-goo ni-tsui-te wa ‘ kaimyoo ’ no koomoku o sanshoo no koto . RRB
 12roku sai de kyooto no ankokuji no zoo-gai-shuu-kan ni nyuumon jukai shi , shuuken to nazuke rareru .
 13hayaku-kara shisai ni sugure , juu-san sai no toki ni tsukut ta kanshi ‘ choomon-shunsoo ’ , juu-go sai no toki ni tsukut ta kanshi ‘ shun-i-shuk-ka ’ wa rakuchuu no hyooban to nari shoosan sa re ta .
 14ooei juu-nana nen LRB sen-yonhyaku-juu nen RRB , juu-nana sai de ken-oo-soo-i LRB ken-oo-sooi RRB no deshi to nari , kaimyoo o soojun to aratameru .
 15ken-oo wa ooei nijuu-ichi nen LRB sen-yonhyaku-juu-yo nen RRB ni bosshi ta .
 16kono toki , ikkyuu wa shi no senge ni-yoru mono ka wa dantei deki nai ga , jisatsu-misui o okoshi te iru .
 17ooei nijuu-ni nen LRB sen-yonhyaku-juu-go nen RRB ni kyooto no daitoku-ji no koosoo , ka-soo-soo-don LRB ka-soo-soo-don RRB no deshi to naru .
 18nao ‘ uro-ji LRB uro-ji RRB ’ to-wa mayoi LRB bonnoo RRB no sekai , ‘ mu-roji LRB muro-ji RRB ’ to-wa satori LRB hotoke RRB no sekai o sasu .
 19ooei nijuu-nana nen LRB sen-yonhyaku-nijuu nen RRB no aru yoru , karasu no nakigoe o kii te , niwaka ni taigo suru .
 20ka-soo wa inka-joo o atae yoo to suru ga , ikkyuu wa jitai shi ta .
 21ka-soo wa baka-mono to warai nagara okuridashi ta to iu .
 22igo wa shi kyooka shoga to fuukyoo no seikatsu o okut ta .
 23shoochoo gan nen LRB sen-yonhyaku-nijuu-hachi nen RRB , shookoo-tennoo ga danshi o nokosa zu hoogyo shi , fushiminomiya-ke yori gohanazono-tennoo ga mukae rare te sokui shi ta .
 24gohanazono-tennoo no sokui ni wa ikkyuu no suikyo ga at ta to iu .
 25tadashi , imaizumi-yoshio wa gohanazono-tennoo no sokui wa bakufu no sansei ni-yoru mono de ikkyuu no suikyo wa mu-kankei da to shi te iru .
 26oonin-no-ran go no bunmei roku nen LRB senyonhyakunanajuuyo nen RRB , gotsuchimikado-tennoo no chokumei ni-yori daitoku-ji no juuji LRB dai-yonjuu-nana dai RRB ni nin ze rare , tera ni wa suma nakat ta ga , saikoo ni jinryoku shi ta .
 27tatchuu no shinju-an wa ikkyuu o kaiso to shi te sooken sa re ta .
 28tennoo ni shitashiku sesse rare , minshuu ni mo shitawa re ta to iu .
 29sen-yonhyaku-hachijuu-ichi nen , hachijuu-has sai de shuuon-an ni bosshi ta .
 30rinjuu ni-saishi , ‘ shini too nai ’ to nobe ta to tsutawaru .
 31shuuon-an wa tsuushoo ‘ ikkyuu-ji ’ to ii , kyooto-fu kyootanabe-shi no takigi-chiku ni aru .
 32kooshoo ni nen sen-yonhyaku-gojuu-roku nen ni koohai shi te i ta myoo-shoo-ji o ikkyuu ga saikoo shi ta mono de aru .
 33haka wa shuuon-an ni ari , ‘ ji-yoo-too ’ to yoba reru ga , kunai-choo ga go-byoosho to-shi-te kanri shi te iru ryoobo de aru
 34kunai-choo de wa rakuin-setsu ni motozui te ‘ gokomatsu-tennoo-ooji-soojun-oobo ’ to shi te iru .
 35hitogara
 36jiyuu-honpoo de , kikoo ga ookat ta to iwa reru .
 37ika no yoo na itsuwa ga tsutawat te iru .
 38inka no shoomei-sho ya yurai aru bunsho o kachuu ni tooji ta .
 39danshoku wa-motoyori , bukkyoo no kairitsu de kinji rare te i ta inshu nikushoku ya nyobon o okonai , moomoku no ‘ shin-jisha ’ LRB shinji-sha RRB to-iu sobame ga i tari , ‘ gi-oo-shoo-tei ’ to-iu jisshi no deshi ga i ta .
 40shuzaya no bokutoo o sasu nado , fuugawari na kakkoo o shi te machi o aruki mawat ta .
 41shinkoo no at ta hongan-ji-monshu rennyo no rusu-chuu ni kyoshitsu ni agarikomi , rennyo no ji-nenbutsu no amida-nyorai-zoo o makura ni hirune o shi ta .
 42sono toki ni kitaku shi ta rennyo-shoonin wa “ ore no shoobai-doogu ni nani o suru ” to-iu hatsugen o nokoshi te iru .
 43shoogatsu ni , tsue no atama ni dokuro o shitsurae , ‘ go-yoojin , go-yoojin ’ to sakebi nagara neriarui ta .
 44koo-shi-ta ikken kibatsu na gendoo wa , chuugoku-rinzai-shuu no koosoo to-shi-te shira reru fuke nado toodai no zensha to tsuujiru mono ga ari , kyoogi no men de wa zenshuu no fuukyoo no seishin no araware to sa reru .
 45to-dooji-ni , koo-shi-ta koodoo o-tooshi-te , bukkyoo no ken'i ya keigai-ka o hihan_ cdot_ -fuushi shi , bukkyoo no dentoo-ka ya fuuka ni keishoo o narasu mono de mo at ta .
 46kare no zenpuu wa , jikihitsu no hoogo to-shi-te ‘ shichi-butsu-tsuu-kai-ge ’ ga nokosa re te iru koto kara mo ukagaeru .
 47kono kairitsu ya keishiki ni toraware nai ningen-kusai iki-kata wa minshuu no kyookan o yobi , edo-jidai ni kare o moderu to shi te ikkyuu-banashi ni daihyoo sa reru tonchi-banashi LRB tonchi-banashi RRB o umidasu moto to nat ta .
 48ikkyuu wa noohitsu de shira reru .
 49ikkyuu ga murata-jukoo no shi de aru to-iu denshoo ga ari , chajin no aida de bokuseki ga kiwamete chinchoo sa re ta .
 50LRB nao , jukoo no shi to-iu setsu wa genzai no kenkyuu de wa yaya utagawashii to sa reru . RRB
 51chosho LRB shishuu RRB wa ‘ kyoo-unshuu ’ , ‘ zoku-kyoo-unshuu ’ , ‘ jikai-shuu ’ , ‘ gaikotsu ’ nado .
 52higashiyama-bunka o daihyoo suru jinbutsu de mo aru .
 53ashikaga-yoshimasa to sono fujin hino-tomiko no bakusei o hihan shi ta koto mo shira reru .
 54nao , antonio-inoki-ra ni-yot-te , “ ikkyuu no kotoba ” to-shi-te rufu sa re te i ta ‘ kono michi o ike ba doo naru mono ka ’ ni hajimaru kotoba wa jissai ni wa ikkyuu no kotoba de wa naku , mongon ni tashoo no sooi wa aru mono-no , moto-wa kiyosawa-tetsuo no ‘ michi ’ to-iu shi de at ta to mi rareru .
 55LRB “ mujoo-danshoo ” ni shuuroku ;
 56ichibu , nuke machigai ari RRB .
 57denki
 58yooshoo-ki wa tonchi-kozoo de , seinen-ki ni kibishii shugyoo o tsun de meisoo to nat ta to-iu itsuwa ga ooi .
 59kodomo-muke no monogatari de wa , tokuni kono keikoo ga tsuyoi .
 60mata , yooshoo-ki no itsuwa ni wa , tonchi de oshoo ya ashikaga-yoshimitsu o yarikomeru hanashi ga soe rareru koto ga ooi .
 61kore wa “ ikkyuu-banashi ” to shijitsu no ikkyuu-soojun o hito tsu no monogatari ni shi te ori , yooshoo-ki ni-tsui-te wa shijitsu kara tooi to ieru ga , seinen-ki ikoo no episoodo nomi de wa katai hanashi to naru no-de , shitashimi o mota seru tame ni kono yoo ni shi ta to omowa reru .
 62nao , yooshoo-ki no ikkyuu no namae ya , tera no namae , umare ni-tsui-te wa meiji suru mono to shi nai mono ga aru .
 63“ ikkyuu-banashi ”
 64‘ ikkyuu-san no tonchi-banashi ’ to-shi-te shira reru “ ikkyuu-banashi ” wa , ikkyuu no senge kara nihyaku nen amari ato no genroku-nenkan LRB edo-jidai-zenki RRB ni yo ni araware ta .
 65sakusha wa fumei de aru .
 66“ ikkyuu-banashi ” wa , ikkyuu no jiseki no hoka ni , ikkyuu ni nazorae ta minkan-setsuwa ya toojoo-jinbutsu o hoka no koosoo kara ikkyuu ni okikae ta densetsu ga kazuooku fukumu tame , shijitsu to wa ii gatai .
 67minshuu no negai o rekishi-joo no jinbutsu ni kataku shi ta yomimono de aru .
 68“ ikkyuu-banashi ” wa , genzai mo kodomo-muke no yomimono to-shi-te shitashima re te ori , kore o hon'an shi ta terebi--anime “ ikkyuu-san ” mo seisaku sa re ta .
 69kono monogatari o-tsuuji-te , rekishi no jugyoo-izen ni , ikkyuu no na wa-motoyori , ashikaga-yoshimitsu ya rokuon-ji nado muromachi-jidai ni-tsui-te no chishiki o e ta hito wa ooi .