Corpus overview Tags Word dependencies String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About context      Leaf-ancestor context Leaf-root context      Download bracketed trees

Context for wikipedia_KYOTO_8

title:Article from Japanese-English Bilingual Corpus of Wikipedia's Kyoto Articles (Version 2.01)
date:2011/01/13
source:CLT_00001.xml (Available from https://alaginrc.nict.go.jp/WikiCorpus/index.html).
genre:wikipedia
subcorpus:wikipedia Kyoto
terms of use:Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0


 1kyooto-shoogi
 2kyooto-shoogi LRB kyoo-to-shoogi RRB to-wa shoogi no isshu de ari , futari de okonau boodo-geemu LRB banjoo-yuugi RRB no isshu de aru .
 3sen-kyuuhyaku-nanajuu-roku nen ni tamiya-katsuya ga happyoo shi ta , goku atarashii shoogi de aru .
 4kyooto-ginkaku-shoogi , kyooto-ginkaku-kinkei-hi-fu-shoogi to mo iu .
 5koo iu ga kyoosha no ura ga tokin da kara de kyooto ni wa kankei nai .
 6koma o it te goto ni uragaesu to-iu zanshin na ruuru de shira reru .
 7ooyama-yasuharu juu-go sei meijin ga zessan shi ta to-no itsuwa ga aru .
 8ruuru
 9hobo shoogi to dooyoo da ga , ika no ten de kotonaru .
 10banmen wa juuoo go masu .
 11jijin tekijin wa nai .
 12shoki-jootai de wa , uzu no yoo ni koma o haichi suru .
 13koma wa tsugi no go shurui .
 14ugoki wa shoogi no mono to onaji .
 15koma wa nara zu , sono kawari ni it te ugoku goto ni sono koma o uragaesu .
 16sunawachi koma wa it te goto ni seinoo ga kawaru .
 17shoogi dooyoo tot ta koma wa uteru ga , omoteura dochira de ut te mo yoi .
 18mata sai-kooretsu ni fu ya keima de ut te mo kamawa nai .
 19uchifu-zume , ni-fu wa kinshi sa re te i nai .