Corpus overview Tags Word dependencies String search Tree search
Credits
日本語
伊呂波

      About context      Leaf-ancestor context Leaf-root context      Download bracketed trees

Context for wikipedia_Shanghai

title:Wikipedia article
date:2013/10/31
source:上海市-Wikipedia.html
genre:wikipedia
terms of use:Creative Commons Attribution-ShareAlike License 3.0


 1shanhai-shi
 2shanhai-shi LRB shanhai-shi RRB wa , chuuka-jinmin-kyoowa-koku no chokkatsu-shi de aru .
 3sekai-yuusuu no sekai-toshi de ari , dookoku no shoogyoo kin'yuu koogyoo kootsuu nado no chuushin no hito tsu de aru .
 4nisen-juu-ni nen ni wa , amerika no shinku-tanku ga koohyoo shi ta bijinesu jinzai bunka seiji nado o taishoo to shi ta soogoo-teki na sekai-toshi-rankingu ni-oi-te sekai nijuu-ichi i , tokuni bijinesu-bun'ya de wa sekai nana i to koo-hyooka o e ta .
 5nisen-juu-ni nen roku gatsu jiten no joojuu-jinkoo wa nisen-yonhyaku-,----man nin o koe te ori , shinai-soo-seisan wa ni-choo--,-hyaku-ichi---oku gen LRB yaku-sanjuu-it--choo en RRB de ari , shuto no pekin-shi o shinogi chuugoku saidai de aru .
 6kokumu-in ni-yori kokka-chuushin-toshi no hito tsu ni shitei sa re te iru .
 7ryakushoo wa ko LRB kantai-ji : ko_ divide_ -ko:-fuu RRB da ga , koshoo no shin LRB shin : shon RRB mo mochii rareru .
 8chiri
 9chookoo-kakoo-nangan ni ichi shi , kakoo-shima de aru suumei-too , chookoo-too , oo-sa-too nado o fukumu .
 10hokubu kara toobu wa kooso-shoo seinan-bu wa sekkoo-shoo to sessuru .
 11higashi wa higashi-shina-kai LRB tookai RRB ni mensuru .
 12shigai-chi wa , chookoo no shiryuu de aru kooho-koo o sakanobot ta tokoro ni aru .
 13kooho-koo no kakoo wa goshoo-koo to shooshi ta minato ga ari , suumei-too nado no shima ya shigai e no kookoo ni mochii rare te iru .
 14kikoo
 15keppen-no-kikoo-kubun de wa ondan-shitsujun-kikoo LRB c-f-a RRB ni zokushi , nenkan-heikin-kion wa juu-nana-ten-ichi-. do .
 16ichi gatsu no heikin-kion wa yon-ten-san. do to kagoshima-ken to doo-ido no wari ni wa kanrei de ari , hyooten-ka made sagaru koto mo mezurashiku nai .
 17koosetsu ya sekisetsu wa suu nen ni ichi do , ooyuki ni mimawa reru ga , reinen amari mi rare nai .
 18shichi gatsu kara hachi gatsu ni-kake-te wa , nettai-ya ga ooku , atsu-sa ga kibishii .
 19saikoo-kion-kyokuchi wa yonjut-ten-hachi-. do .
 20saitei-kion-kyokuchi wa --juu-ni-ten-ichi-. do .
 21chimei no tokuchoo
 22shanhai wa chookoo-deruta no kakoo-iki ni aru tame , chimei ni wa ura , kei , soo , too , hama , hashi nado mizu ni kanren suru kanji ga yoku mochii rareru .
 23rekishi
 24chuugoku no sengoku-jidai , ima no shanhai atari wa shunshin-kun no hoochi dat ta tame , ima mo ‘ shin ’ to shoosu .
 25mata ‘ ko ’ LRB sakana o toru doogu no i RRB to mo yoba reru .
 26shanhai no chi wa toodai ni wa ka-tei-ken no ichibu dat ta ga , soshuu-gawa no minami ni shanhai-ura to-iu mura ga deki , soodai ni shanhai-chin to yoba reru yoo ni nat ta .
 27kore ni-taishi kooho-koo-karyuu no gen-kookoo-ku-atari ni wa ka-kai-byoo mo sonzai shi ta .
 28sen-nihyaku-kyuujuu-ni nen ni shanhai-ken to nat ta ga , sore izen wa kooso-shoo ni zokushi ta .
 29ahen-sensoo o shuuketsu sa se ta sen-happyaku-yonjuu-ni nen no nankin-jooyaku ni-yori , shanhai wa jooyaku-koo to-shi-te kaikoo shi ta .
 30kore o keiki to shi te , igirisu ya furansu nado no sokai ga keisei sa re , nochi ni nihon ya amerika mo sokai o hirai ta .
 31sen-happyaku-rokujuu-go nen ni honkon-shanhai-ginkoo ga setsuritsu sa re ta koto o senku to shi te , oobei no kin'yuu-kikan ga honkaku-teki ni shanhai-shinshutsu o suishin shi ta .
 32sen-happyaku-nanajuu-ichi nen ni wa , honkon to shanhai o musubu kaitei-tsuushin-keeburu ga kaitsuu shi , nihon no nagasaki ni mo enshin sa re ta .
 33sen-happyaku-nanajuu-san nen ni wa , nihon no iwakura-shisetsu-dan ga shanhai no shinai-kengaku o shi te ori , tooji no shanhai no yoosu o ‘ beioo-kairan-jikki ’ ni shirushi te iru .
 34sen-kyuuhyaku-nijuu nen-dai kara sen-kyuuhyaku-sanjuu nen-dai ni-kake-te , shanhai wa chuugoku saidai no toshi to-shi-te hatten shi , igirisu-kei-kin'yuu-kikan no honkon-shanhai-ginkoo o chuushin ni chuugoku-kin'yuu no chuushin to nat ta .
 35shanhai wa ‘ mato ’ aruiwa ‘ tooyoo-no-pari ’ to mo yoba re , naitokurabu shoo-bijinesu ga han'ei shi ta .
 36koo-shi-ta shanhai no han'ei wa , minzoku-shihon-ka LRB sekkoo-zaibatsu nado RRB no taitoo o motarashi , kaikyuu-toosoo-teki na roodoo-undoo ga sakan ni nat te i ta .
 37sen-kyuuhyaku-nijuu-go nen ni shanhai kara hajimat ta go_ cdot_ -san-juu-undoo wa , chuugoku ni-oke-ru dai-kibo na minzoku-undoo to sa reru ga , dooji ni shakai-shugi-teki-roodoo-undoo no taitoo o shimeshi ta jitai de at ta .
 38koo-shi-ta jookyoo o kenen shi ta sekkoo-zaibatsu wa , shoo-kaiseki to teikei shi hankyoo-kuudetaa LRB shanhai-kuudetaa RRB o kekkoo sa se ta .
 39nao , chuuka-minkoku no moto de sen-kyuuhyaku-nijuu-nana nen ni shanhai-tokubetsu-shi to nari , sen-kyuuhyaku-sanjuu nen go gatsu , shanhai-chokkatsu-shi ga seiritsu shi te iru .
 40sen-kyuuhyaku-sanjuu-ni nen ni wa , shanhai-nihon-jin-sooryo-shuugeki-jiken nado o gen'in ni dai-ichi-ji-shanhai-jihen ga oki ta .
 41sen-kyuuhyaku-sanjuu-go nen ni wa , nihon-jin-suihei-shasatsu-jiken ya nihon-jin ga keiei suru shooten ga shuugeki sa reru jiken ga oki ta .
 42sen-kyuuhyaku-sanjuu-nana nen ni wa , ooyama-chuui-satsugai-jiken-go ni dai-ni-ji-shanhai-jihen ga boppatsu shi ta .
 43chuugoku-gun-ki no bakugeki o uke ta shanhai-kyoodoo-sokai de wa ooku no shimin ga gisei to nat ta ga , nihon-gun ni-yot-te shanhai-kyoodoo-sokai e no chuugoku-gun no shinkoo wa soshi sa re ta .
 44sen-kyuuhyaku-yonjuu-ichi nen ni wa , taihei-yoo-sensoo no boppatsu to-tomo-ni shanhai-kyoodoo-sokai wa nihon-gun ni sesshuu sa re ta .
 45sen-kyuuhyaku-yonjuu-kyuu nen no chuuka-jinmin-kyoowa-koku-seiritsu ni-yori , gaikoku-shihon wa honkon ni tesshuu shi ta ga , sen-kyuuhyaku-gojuu nen-dai kara sen-kyuuhyaku-rokujuu nen-dai ni-kake-te wa koogyoo-toshi to-shi-te hatten shi ta .
 46sen-kyuuhyaku-nanajuu-hachi nen no kaikaku-kaihoo-seisaku ni-yori , futatabi gaikoku-shihon ga ryuunyuu shi te mezamashii hatten o toge ta .
 47genzai mo , sen-kyuuhyaku-kyuujuu-ni nen ikoo honkaku-teki ni kaihatsu sa re ta hotoo-shin-ku ga ken'in-yaku to nat te koodo-keizai-seichoo o tsuzuke te iru .
 48mata shanhai-shi-shidoo-bu kara koo-takumin , shu-yooki , go-hookoku , so-keikoo , koogiku-ra chuuka-jinmin-kyoowa-koku no kokka-shuseki , soori nado no shidoo-bu o haishutsu shi te iru .
 49shakai
 50jinkoo-dootai
 51nisen-juu-ni nen roku gatsu matsu no joojuu-jinkoo wa nisen-yonhyaku-sanjuu-san-ten-yon---.--man nin , kono uchi shanhai-koseki-jinkoo ga sen-yonhyaku-gojuu-ichi-ten-ichi---.--man nin , gairai-jinkoo ga kyuuhyaku-hachijuu-ni-ten-san--.--man nin to nat te iru .
 52shanhai-shi-jinmin-seiji-kyooshoo-kaigi no tookei ni-yoru-to , koko juu nenkan , heikin de yaku-rokujuu-roku--man nin shanhai-shi no jinkoo wa fue tsuzuke te iru .
 53nisen-juu-ni nen matsu no dansei-heikin-jumyoo hachijut-ten-ichi-hachi-. sai , josei-heikin-jumyoo hachijuu-yon-ten-roku-nana-. sai , koseki-jinkoo-heikin-jumyoo hachijuu-ni-ten-yon-ichi-. sai .
 54nisen-juu-ni nen ni wa rokujus sai ijoo no koorei-sha no jinkoo-hiritsu ga juu-nana _ percent _ to nat te iru .
 55hyaku sai ijoo no roojin ga sen-nihyaku-gojuu-ichi-, mei , sai-koorei-sha wa hyaku-juu-yon sai .
 56genzai shanhai-shi katei-soosuu no rokujuu-ichi-ten-zero-roku-. _ percent _ ni ataru sanbyaku-go---man setai ga hitorikko-katei de aru .
 57koorei-ka to shooshi-ka mondai wa , shi-seifu ni-tot-te ookina kadai to nat te iru .
 58kinnen , chuugoku no yuushuu-jinzai ni shanhai no koseki o hakkyuu LRB iwayuru “ shin-shanhai-jin ” RRB shi tari , shanhai-jin ni futa-ri no ko o umu kyoka o dasu nado no jinkoo-seisaku o uchidashi te iru .
 59shanhai-jin no koosei
 60shanhai no genjuu-min wa , shookoo atari ni kyojuu shi te i ta .
 61moto no jidai ni wa , shanhai-ken ga deki ta .
 62sen-happyaku-yonjuu nen no ahen-sensoo igo keizai ga kyuusoku ni hatten shi , kinrin no chihoo kara tsugitsugi ni imin ga hait te ki ta .
 63genzai no shanhai-jin no hachi wari ijoo wa , kita no kooso-shoo to minami no sekkoo-shoo kara no imin de aru .
 64tokuni kooso-shoo-yoosu-koo LRB chookoo RRB no nanbu to sekkoo-shoo-hokubu no koonan-chihoo kara no shusshin-sha ga shanhai-jin no hanbun ijoo o shimeru .
 65kore ga , shanhai no bunka ni mo ookina eikyoo o atae te iru .
 66shanhai-go wa neiha-go , soshuu-go to shanhai-honji-go no shuugoo de aru .
 67shoobai ni take ta kooso-jin to seiji ni binkan na sekkoo-jin ga kindai-shanhai no rekishi o tsukut te ki ta .
 68shin no makki , taihei-tengoku nado ichiren no kakumei-undoo ya shoobai no tame , kanton-shoo kara no imin mo yat-te-ki ta .
 69kanton-jin wa un'yu , depaato-keiei nado ni kakawat ta .
 70genzai shanhai-shi de sosen ga kanton-shoo-shusshin no hito ga yaku-hyaku-gojuu---man nin iru .
 71dai-ni-ji-sekai-taisen no toki wa yooroppa kara shanhai-gettoo e yudaya-jin-imin ni-man nin mo ukeire ta .
 72sono dai-bubun wa shuusen-go amerika to isuraeru ni ijuu shi ta .
 73sen-kyuuhyaku-kyuujuu nen-dai kara , taiwan ga shanhai-shi-kinkoo ni aru soshuu-higashi no konzan , taisoo ni tairyoo-tooshi shi ta .
 74taiwan ni iru gaishoo-jin no naka ni wa sekkoo-shusshin no hito ga ooi tame , takusan no taiwan-jin ga shanhai ni ijuu shi te iru .
 75genzai shanhai ni taizai suru taiwan-jin wa sanjuu--man nin ijoo ni noboru .
 76sankyoo-damu-kensetsu no tame ni , shisen-shoo kara imin ichi-man nin o suumei-ken ni ukeire ta .
 77nisen-hachi nen shisen-shoo-dai-shinsai-igo , shanhai-shi wa kuni ni shitei sa re ta saigai-kyuuen-taishoo no tokooen-shi kara tanki-imin yaku-sanzen mei o ukeire ta .
 78shanhai ni joochuu moshikuwa chooki-taizai shi te iru gaikoku-jin wa yaku-juu-go--man nin , nisen-hachi nen ni shanhai de shigoto o shi te iru gaikoku-jin wa go-ten-nana.--man nin iru .
 79kinnen , nihon mo chookoo-deruta ni shinshutsu , soshuu mushaku ni koojoo ga tate rare te iru .
 80buhin-chootatsu , seihin-ryuutsuu-hanbai no tame , minatomachi no shanhai ni jimu-sho ya ko-gaisha o mookeru keesu ga ooi .
 81ima , shanhai ni joochuu suru nihon-jin wa yaku-yon-man-hassen-, nin to , shanhai ni iru gaikoku-jin no naka de mottomo ooi .
 82shanhai to , rinsetsu suru kooso sekkoo o kuwaeru to , shutchoo to kankoo awase te juu--man nin chikai nihon-jin ga iru to iwa reru .
 83kaigai-ichi no kibo no nihon-jin-komyunitii mo keisei sa re te iru .
 84zairyuu-nihon-jin
 85senzen kara ooku no nihon-jin ga sumu shanhai ni wa genzai yaku-yonsen-gohyaku-, sha no nikkei-kigyoo ga shinshutsu , go-man-nihyaku-hachijuu-kyuu nin no nihon-jin ga sumi , kaigai de san kagetsu ijoo todomat te kurasu chooki-taizai no nihon-jin ga ooi toshi to-shi-te , amerika no nyuuyooku o nuki toppu ni nat ta .
 86tanki-taizai-sha o fukumeru to juu--man nin ijoo no nihon-jin ga taizai shi te iru to iwa reru .
 87nihon-soo-ryooji-kan ya nihon-jin-gakkoo nado mo ari , nihon-ryoori-ten o-hajime , nihon-jin-muke no mise mo ooi .
 88shanhai-jin no sei
 89shanhai-jin no sei LRB myooji RRB wa ooi jun ni , choo , oo , chin , ri , shu , jo , shuu , chin , go , riku , de aru .
 90chin to riku ga shanhai-tokuyuu no sei , sore igai wa chuugoku-jin-sei no nijuu i inai ni kazoe rareru .
 91kinrin no kooso-shoo , sekkoo-shoo no sei-rankingu mo shanhai to hobo onaji de aru .
 92koseki-mondai
 93chuugoku wa jinkoo-mondai o kakaeru tame , nooson to chihoo-toshi no hito wa jiyuu ni dai-toshi ni ijuu suru koto ga deki nai .
 94sore ni-mo-kakawara-zu , kinnen no keizai-hatten ni-tomonat-te ooku no dekasegi-roodoo-sha ga chuugoku kakuchi kara shanhai ni ki te shigoto o shi te iru .
 95sono kazu yaku-roppyaku-rokujuu---man nin ijoo to iwa reru ga , seikaku na suuji no haaku wa muzukashii .
 96dekasegi-roodoo-sha no shusshin-chi wa izure mo futsuu-go o tsukau shisen-shoo , kooso-shoo-sohoku , anki-shoo , toohoku-chihoo LRB kyuu-manshuu RRB no mono ga ooi .
 97dekasegi-roodoo-sha wa shanhai o kensetsu suru to-dooji-ni , ookina shakai-mondai to chian-mondai o mo manei te iru .
 98kooan-kikan no tookei ni-yore-ba , shanhai-shi no nanajuu-go _ percent _ ijoo no gootoo , satsujin , bookoo nado no akushitsu na hanzai wa shigai no chuugoku-jin ni-yori hassei shi te iru .
 99shitagat-te , shanhai de wa pekin to narabi , chuugoku-tairiku ni-oi-te mottomo kibishii koseki-seisaku ga tora re te iru .
 100shikashi dai-toshi no koseki o motsu hito ni wa samazama na tokken ga aru .
 101tatoeba , oya ga shanhai-koseki o motsu mono nara , kodomo ga umare ta toki ku no shakai-hoken-kyoku kara juu-go--man en kara suujuu-man en made no enjo-kin o eru koto ga dekiru .
 102koseki o motsu kodomo wa yuusen-teki ni yoochi-en , shoo-gakkoo , chuu-gakkoo ni shingaku dekiru .
 103ippoo , shanhai-koseki o mota nai mono wa , shanhai no daigaku-juken ni sanka deki nai .
 104mata , ichibu no akushitsu na kaisha wa , shanhai-koseki o mota nai shain ni juutaku-tsumitate-kin , nenkin o shiharawa nai keesu mo aru .
 105kono yoo na koseki-mondai ni-kansuru toraburu wa tae nai .
 106chuugoku wa toshi to chihoo no kakusa ga hageshii tame , nihon ya amerika , taiwan , honkon nado no gaikoku to chiiki e no kankoo-biza-hakkoo wa , shanhai nado engan-keizai-hatten-chiiki no koseki o motsu mono ni gentei sa reru .
 107gengo
 108gengo wa shanhai-go .
 109shanhai-go wa go-go o daihyoo suru hoogen de aru .
 110honrai moji wa nakat ta to sa reru ga , oto ni chikai kanji ga ate rare ta .
 111shanhai-go no naka ni mo hoogen ga ari , hotoo,-seiho-chiiki ni sonzai suru .
 112suumei-too de wa mata chigat ta gengo ga hanasa reru ga , shanhai-go ni chikai .
 113shanhai ni wa shuui no kooso-shoo , sekkoo-shoo kara ooku no roodoo-sha ga dekasegi ni ki ta tame , kare-ra no ooku ga ima mo sumu shanhai-eki-shuuhen de wa shanhai-go to wa kotonaru gengo de aru ‘ sohoku-go ’ ga hanasa re te iru .
 114futsuu-wa to shanhai-go to wa mattaku tsuuji nai ga , futsuu-wa no kyooiku ga chuugoku zendo de okonawa re te iru tame , taitei no shanhai-jin ga futsuu-wa o shiyoo dekiru .
 115shanhai-go de hoosoo sa reru terebi-bangumi ya shanhai-go de jooen sa reru kageki nado ga aru .
 116chuugoku de shanhai-go no gakushuu-sho nado mo shuppan sa re te iru .
 117keizai
 118jika-soogaku oyobi baibai-daikin de tookyoo-shooken-torihiki-sho ni tsugu ajia dai-ni i de aru LRB nisen-juu-ichi nen matsu jiten RRB shanhai-shi wa chuugoku saidai no keizai-toshi de aru .
 119nisen-juu-ni nen no shinai-soo-seisan wa ni-choo--,-hyaku-ichi---oku gen LRB yaku-sanjuu-ni--choo en RRB de ari , pekin-shi o shinogi dookoku dai-ichi i de aru .
 120tookyoo-to no tonai-soo-seisan LRB yaku-hachijuu-yon-ten-hat-.--choo en RRB ya nyuuyooku-shi no shinai-soo-seisan LRB yaku-gojuu-it--choo en RRB to hikaku suru to otoru mono-no , shingapooru no kokunai-soo-seisan o sudeni nui te ori , sekai-yuusuu no keizai-toshi e to seichoo shi te iru .
 121nisen-juu-san nen ku gatsu , amerika no dau_ cdot_ -joonzu nado ga koohyoo shi ta kokusai-kin'yuu-sentaa-rankingu ni-oi-te , nyuuyooku , rondon , honkon , tookyoo , shingapooru ni tsugu , sekai dai-roku i to hyooka sa re ta .
 122nisen-juu-ichi nen ni shanhai-shi ga koohyoo shi ta tookei ni-yoru-to , nisen-juu-ni nen ni-oke-ru roodoo-sha no heikin-chingin wa nen goman-rokusen-sanbyaku--, gen LRB yaku-kyujuu--man en RRB de ari , tsuki heikin yonsen-roppyaku-kyuujuu-ni-, gen LRB yaku-nana-ten-go.--man en RRB de aru .
 123mata , nisen-juu-ni nen no shanhai-shi no saitei-chingin-kijun wa , gekkyuu no baai sen-roppyaku-nijuu-, gen LRB yaku-ni-ten-roku.--man en RRB de ari , jikyuu no baai juu-yon gen LRB yaku-nihyaku-nijuu-yo en RRB de aru .
 124dai-san-ji-sangyoo no naka de mo , toriwake kin'yuu-sangyoo ni juuji shi te iru roodoo-sha no heikin-chingin ga takaku , nisen-juu-ichi nen genzai , nen juu-rokuman-nanasen-hyaku-nanajuu-san---, gen LRB yaku-nihyaku-rokujuu-nana---man en RRB to nat te iru .
 125ippoo , noogyoo nado dai-ichi-ji-sangyoo ni juuji shi te iru roodoo-sha no heikin-chingin wa nisen-juu-ichi nen genzai , nen sanman-sen-nanahyaku-rokujuu-go--, gen LRB yaku-gojuu-ichi--man en RRB , dai-ni-ji-sangyoo ni juuji shi te iru roodoo-sha no heikin-chingin wa , nen yonman-yonsen-gohyaku-kyuujuu-hachi--, gen LRB yaku-nanajuu-ichi--man en RRB , dai-san-ji-sangyoo ni juuji shi te iru roodoo-sha no heikin-chingin wa , nen rokuman-sanbyaku-yonjuu-ichi--, gen LRB yaku-kyujuu-nana--man en RRB de aru .
 126kootsuu
 127shanhai-shi no shuyoo-kootsuu-shudan wa basu , jiten-sha , fune de at ta ga , kinnen wa basu , tororiibasu , chika-tetsumoo , takushii , dendoo-sukuutaa , koosoku-dooro-moo o mo katsuyoo shi ta jika-yoo-sha nado ga omo na kootsuu-shudan to naru .
 128takushii
 129oote no takushii-kaisha wa sekai-teki na kijun ni terashi te mo ryooshiki-teki to ieru mono-no , ichibu gaikoku-jin-kankoo-kyaku ni-taishi-te wazato toomawari suru takushii ga sonzai suru .
 130oote no takushii-kaisha wa , suutsu o chakuyoo shi te i tari , ichiryuu-hoteru de kyakumachi deki tari suru no-de shikibetsu suru no wa kanoo de aru .
 131gutai-teki ni wa , akai takushii to aoi takushii ni ki o tsukeru hitsuyoo ga aru no ni-kuwae-te , reshiito o hakkoo shi te morau koto ga susume rareru .
 132wazato toomawari shi te hyoojun-kakaku yori ni bai ijoo seikyuu shi ta jijitsu ga hakkaku shi ta baai , sono unten-shu wa eikyuu ni takushii-raisensu o hakudatsu sa reru .
 133tetsudoo
 134shanhai wa chuugoku-toobu no tetsudoo-chuusuu shanhai-tetsuro-kyoku no shozai-chi de aru .
 135sen-happyaku-nanajuu-roku nen shichi gatsu mik ka ni kaitsuu shi ta goshoo-tetsudoo wa chuugoku hajimete no tetsudoo de ari ichi do tekkyo sa re ta ato , shooko-tetsudoo to-shi-te saiken sa re ta .
 136kita-hoomen no ko-nei-sen LRB kei-ko-sen RRB to minami-hoomen no ko-koo-sen LRB ko-kon-sen RRB no shihatsu-eki .
 137nisen-nana nen ichi gatsu nijuu-hachi nichi yori koosoku-tetsudoo no eigyoo-unten o kaishi shi ta .
 138kootsuu-kaado
 139shi-nai no hotondo no kookyoo-kootsuu-kikan ni-oi-te shanhai-kookyoo-kootsuu-kaado o riyoo dekiru .
 140nenrei nanajus sai ijoo no roojin LRB shanhai-koseki RRB wa hi-sesshoku-shiki no roojin-kaado o tsukae ba , tsuukin-jikan-tai igai no rosen-basu to chika-tetsu o muryoo-joosha dekiru .
 141kuukoo
 142min'yoo-kuukoo
 143shanhai ni wa , nishikoo-gai no choo-nei-ku ni aru shanhai-kookyoo-kokusai-kuukoo LRB shanhai-hon-chauguo-jiji-chan RRB to , hotoo-shin-ku ni aru shanhai-hotoo-kokusai-kuukoo LRB shanhai-puu-donguo-jiji-chan RRB no futa tsu no kuukoo ga ari , tomo ni chuugoku-toohoo-kookuu ya shanhai-kookuu , shunjuu-kookuu no habu-kuukoo no yakume o ninat te iru .
 144kokusai-sen wa nisen-ni nen juu gatsu ikoo hotoo-kokusai-kuukoo ni shuuyaku sa re , kookyoo-kokusai-kuukoo o hatchaku suru kokusai-sen no bin wa nakat ta ga , nisen-nana nen ku gatsu nijuu-ku nichi ni tookyoo_ cdot_ -haneda-kuukoo to no aida de ichi nichi yon oofuku no teiki-chaataa-bin , doonen juu gatsu nijuu-hachi nichi ni souru_ cdot_ -kinpo-kuukoo-bin ga shuukoo shi ta .
 145hotoo-kokusai-kuukoo e no akusesu to-shi-te , chika-tetsu ni goo-sen no hoka , shanhai-toransu-rapiddo ga saiyoo sa re te iru .
 146koosoku-dooro
 147sen-kyuuhyaku-hachijuu-hachi nen juu gatsu sanjuu-ichi nichi yori kaitsuu shi ta ko-ka-koosoku-dooro wa chuugoku hajimete no koosoku-dooro .
 148ee-nijuu LRB gaikan-sen RRB inai no koosoku-dooro , ee-ichi LRB geihin-daidoo RRB , oogata-kyoo , tonneru too wa muryoo de aru ga , jikan-tai ni-yot-te shanhai igai no nanbaa-pureeto o tsuke ta jidoo-sha no ryuunyuu ga kisei sa reru .
 149nisen-hachi nen juu-ichi gatsu kara chookoo-deruta-chiiki-e-t-c no zenmen-doonyuu ni tomonau koosoku-dooro-ryookin-shisutemu wa denshi-ka sa re ta .
 150kootsuu-kanri wa zenkoku de mottomo kibishii to iwa reru .
 151shi-nai itaru-tokoro ni kanshi-kamera ga setchi sa re , kootsuu-ihan shi ta kuruma wa shanhai-shi-kyoo no koosoku-dooro-ryookin-sho de ruikei shi ta bakkin o kase rareru .
 152koowan
 153shanhai wa chuugoku saidai no koowan de aru nomi nara zu , kontena-toriatsukai-ryoo de wa shingapooru ya honkon o shinogi , sekai ichi i de aru .
 154kooho-koo no kakoo to-shi-te hajimat ta shanhai wa chookoo-engan no wai-gaochao-chiku ni juuten o utsushi , sarani toriatsukai-ryoo no zooka ya kontena-sen no oogata-ka o mikoshi te , sekai no habu-koowan to naru futoo to kontena-taaminaru o sotoumi ni menshi ta kooshuu-wan-joo ni kensetsu shi ta .
 155kono shinkoo wa nisen-go nen kure ni ‘ yoo-zan-shinsui-koo ’ to-shi-te kaigyoo shi ta .
 156yoo-zan-shinsui-koo wa shanhai no minami sanjuk k-m no okiai ni ukabi , hondo to wa tookai-oohashi de musuba re te iru .
 157nihon to no setsuzoku
 158kaijoo-kooro
 159koobe-koo oyobi oosaka-koo to shanhai o musubu ferii ‘ shin-ganjin-goo ’ to oosaka-koo to shanhai o musubu ‘ soshuu-goo ’ ga shuukoo-chuu .
 160nisen-go nen ni wa , yamaguchi-ken shimonoseki-shi to shanhai o musubu ferii ga shuukoo
 161LRB nisen-roku nen ni chuugoku-gawa-kikoo-chi wa soshuu-taisoo-koo ni henkoo RRB .
 162sen-kyuuhyaku-kyuujuu-yo nen ni heisei no shin-shanhai-kooro o kaisetsu shi , nagasaki-koo to shanhai o musun da .
 163hajime ni kai-ka-goo LRB ichiman-sanzen-yonhyaku-hachijuu-it--, ton RRB ga shuukoo , ni nen-go no sen-kyuuhyaku-kyuujuu-roku nen san gatsu kara ryokaku-teiin sanbyaku-hachijuu-ni nin no ferii nagasaki-shanhai-goo LRB ichiman-sen-hachi--, ton RRB ni kooshin sa re ta .
 164kooro wa nitchuu soohoo no gooben-kaisha de unkoo sa re ta ga , riyoo-ritsu no teimei ni-yori sen-kyuuhyaku-kyuujuu-nana nen ichi gatsu kara unkyuu to nat te iru .
 165sono go , nisen-juu-ni nen ni gatsu ni h-t-b-kuruuzu ni-yoru ‘ ooshan-roozu ’ ga shuukoo shi , heisei no shanhai-kooro ga ichiji fukkatsu shi ta .
 166shikashi kochira mo riyoo-sha no teimei to nitchuu-kankei no akka ni-tomonai doonen juu gatsu kara unkyuu to nat te iru .
 167bunka
 168shanhai wa chuugoku-seifu ga shitei suru ‘ kokka-rekishi-bunka-meijoo ’ no hito tsu de ari , shi-nai ni wa ‘ zenkoku-juuten-bunbutsu-hogo-tan'i ’ ga juu-roku ten sonzai suru .
 169shanhai de mo kinnen chuugoku no hyoojun-go to sa reru futsuu-wa LRB pekin-go RRB wa tsuuyoo suru ga , nichijoo-kaiwa de tsukawa re te iru no wa izen to shi te shanhai-go LRB shanhai-hoogen RRB de ari , terebi_ cdot_ -rajio-hoosoo de mo shanhai-go no bangumi ga sonzai suru .
 170shanhai-go wa go-go LRB go-hoogen RRB no daihyoo-teki na mono de aru .
 171shanhai-go o tsukat te enjiru dentoo-geki no ‘ ko-geki ’ ga aru hoka , kinnen wa wakamono ga shanhai-go no rappu o utau rei mo mi rareru .
 172tadashi , ta-chiiki dooyoo ni yoochi-en kara no futsuu-wa-kyooiku to kookyoo-basho de no futsuu-wa no tettei ni-yori , shanhai-umare-shanhai-sodachi no wakamono de-mo shanhai-go ga hanase naku nat te ki te iru .
 173ichibu , shanhai-shi ga taisaku o kooji hajime te iru ga kooka ni wa itat te i nai .
 174akurobatikku na engi de shira reru chuugoku-fuu-saakasu LRB zatsugi RRB no ‘ shanhai-zatsugi-dan ’ mo yuumei .
 175shanhai-ryoori wa kinsetsu no kooso-shoo no ryoori kooso-ryoori no eikyoo o uke , kore o senren sa se ta mono de aru .
 176shanhai no bunka-teki-tokuchoo wa , motomoto ‘ kai-ha-bunka ’ to shoosa reru rinsetsu no kooso-shoo-sekkoo-shoo-chiiki-ittai no dentoo-teki bunka_ cdot_ -geijutsu to , sen-kyuuhyaku-nijuu nen-dai - sen-kyuuhyaku-sanjuu nen-dai ni seiyoo kara inyuu sa re ta ryuukoo-bunka ga majiri ai , gendai-chuugoku de mottomo senren sa re ta toshi no hito tsu to nat te iru .
 177kaikaku-kaihoo-seisaku-doonyuu-go , shanhai de wa ooku no ookina bunka-ibento ga kaisai sa re , shanhai-dai-geki-in , shanhai-hakubutsu-kan , shanhai-tosho-kan , shanhai-ei-joo nado , chuugoku-saidai-kibo no bunka-shisetsu ga ooku kensetsu sa re ta .
 178yooroppa-choo no shanhai-ongaku-choo no zenmen-kaisoo-go , kurashikku no konsaato mo ooku kaisai sa reru yoo ni naru .
 179mata , kokusai-geijutsu-sai , kokusai-eiga-sai nado mo maitoshi kaisai sa re te iru .
 180kenchiku
 181shanhai ni wa sen-kyuuhyaku-nijuu nen-dai yori ooku no seiyoo-yooshiki no kenchiku ga nokosa re te iru .
 182sono naka de mo tokuni kooho-koo ni mensuru kawazoi no waitan wa , shanhai-kaikan , honkon-shanhai-ginkoo nado ga tachinarabi yooroppa-choo no fuzei o kanji saseru kenchiku-gun to-shi-te shira re te ori , shanhai no shinboru ni mo nat te iru .
 183shi-nai ni mo ooku no seiyoo-kenchiku ga tenzai shi te iru .
 184shanhai-shi-nai ni-oi-te wa , sen-kyuuhyaku-nijuu nen-dai no ippan-shimin no kyoodoo-juutaku de aru ‘ sek-ko-mon ’ to yoba reru kenchiku-yooshiki mo nokot te ori , genzai toshi-ka ga susumu naka kichoo na bunka-shisan to-shi-te , sono ooku ga butikku ya resutoran to-shi-te kaichiku sa re , hozon sa re te iru .
 185shinai-chuushin-bu_ cdot_ -waikai-chuu-ro chikaku no ‘ shanhai-shin-tenchi ’ wa sono ichi rei de aru .
 186ippoo waitan no taigan ni ataru hotoo-shin-ku ni wa , sen-kyuuhyaku-kyuujuu-yo nen kansei no too-hoomei-ju-denshi-too o-hajime-to-shi-te , atarashii maten-roo-gun ga tachinarabi , sono ekizochikku na keikan , hatten-buri ni wa me o miharu mono ga aru .
 187nisen-hachi nen ni wa sekai dai-ni i no taka-sa to naru koosoo-biru , shanhai-kankyuu-kin'yuu-chuushin LRB shanhai-waarudo-finansharu-sentaa ; betsumei ‘ shanhai-hiruzu ’ , chijoo yonhyaku-kyuujuu-ni m , kaisuu hyaku-yon kai RRB ga kansei shi , chijoo yonhyaku-nanajuu-yon m no taka-sa ni aru hyak kai no tenboo-dai wa sekai de mottomo takai tenboo-dai to nat ta .
 188sarani nisen-juu-yo nen ni wa taka-sa roppyaku-sanjuu-ni m no shanhai-chuushin LRB shanhai-tawaa RRB ga kansei suru yotei de ari , shanhai-kankyuu-kin'yuu-chuushin no kiroku o nurikae te sekai dai-ni i ni naru to mi rareru .
 189nisen-juu nen hachi gatsu genzai , shanhai ni wa taka-sa rokujuu meetoru ijoo no koosoo-biru ga hassen mune chikaku sonzai suru to sa re , kore wa nihon zenkoku o awase ta yaku-nisen mune no yon bai ni hitteki suru kibo to naru .
 190sono ippoo de , fu-doosan-baburu no hookai mo kenen sa re te ori , fu-doosan-tooki-yokusei no tame ni shanhai-shi-tookyoku wa , juutaku-roon-kisei ya tooki-mokuteki no fu-doosan-gyoo-sha kara no tochi-bosshuu nado no kyookoo-sochi mo okonat te iru to sa reru .