ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

  1. * amadamu * karu wotomye * ita nakaba * pito siri nu be mi * pasa no yama no * patwo no * sita naki ni naku NSK.71
  2. * osi teru * nanipa no suge no * nemokoro ni * kimi ga kiko site * tosi puka ku * naga ku si ipeba * maswo kagami * twogi si kokoro wo * yurusi te si * so no pi no kipami * nami no muta * nabiku tama mo no * ka ni kaku ni * kokoro pa mota zu * opo bune no * tanom yeru toki ni * tipayaburu * kamwi ya sake kye mu * utusemi no * pito ka sapu ramu * kaywopa si si * kimi mo ki masa zu * tamadusa no * tukapi mo mi ye zu * nari nureba * ita mo subye na mi * nubatama no * yworu pa sugara ni * aka ra piku * pi mo kururu made * nagekedomo * sirusi wo na mi * omopedomo * ta duki wo sira ni * tawayamye to * ipa ku mo siru ku * tawarapa no * ne nomwi naki tutu * ta motopori * kimi ga tukapi wo * mati ya kane te mu MYS.4.619
  3. * pototogisu * apida simasi * okye * na ga nakeba * a ga mopu kokoro * ita mo subye na si MYS.15.3785
  4. * amadamu * karu no wotomye * ita nakaba * pito siri nu be si * pasa no yama no * patwo no * sita naki ni naku KK.83
  5. * iza agi * isatisukune * tama kiparu * uti no aso ga * kubu tuti no * ita te opa zupa * nipodori no * kaduki sena NSK.29
  6. * iza agi * purukuma ga * ita te opa zupa * nipodori no * apumi no umi ni * kaduki sena wa KK.38


showing results 1 to 6 of 6