ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

 1. * nemokoro ni * mono wo omopeba * ipa mu subye * se mu subye mo na si * imo to ware * te tadusaparite * asita ni pa * nipa ni ide tati * yupu pye ni pa * toko uti parapi * sirwo tape no * swode sasi kapete * sa ne si ywo ya * tune ni ari kyeru * asi pikwi no * yama dori kosoba * wo mukapi ni * tuma dopi su to ipe * utusemi no * pito n aru ware ya * nani su to ka * pito pi pito ywo mo * sakari wite * nageki kwopu ramu * koko omopeba * mune koso ita ki * soko yuweni * kokoro nagu ya to * takamatwo no * yama ni mo nwo ni mo * uti yukite * aswobi arukedo * pana nomwi * nipopite areba * miru gotoni * masite omopoyu * ika nisite * wasure mu mono so * kwopwi to ipu mono wo MYS.8.1629
 2. * aki pagwi no * sita ba momiti nu * ara tama no * tukwi no pe nure ba * kaze wo ita mi ka mo MYS.10.2205
 3. * sumyeroki no * siki masu kuni no * ame no sita * yo mo no miti ni pa * uma no tume * i tukusu kipami * puna no pe no * i paturu madeni * inisipye ywo * ima no wotutu ni * yorodu tukwi * maturu tukasa to * tukuri taru * so no naripapi wo * ame pura zu * pi no kasanareba * uwe si ta mo * maki si patake mo * asa gotoni * sibomi kare yuku * so wo mi reba * kokoro wo ita mi * midori kwo no * ti kopu ga goto ku * ama tu midu * apugite zo matu * asipikwi no * yama no tawori ni * ko no mi yuru * ama no sira kumo * watatumi no * oki tu miya pye ni * tati watari * tonogumori apite * ame mo tamapane MYS.18.4122
 4. * yo no naka si * tune kaku nomwi to * katu sire do * ita ki kokoro pa * sinobwi kane tu mo MYS.3.472
 5. * tuginepu * yamasiro di wo * pito tuma no * uma ywori yuku ni * ono duma si * kati ywori yukeba * miru goto ni * ne nomwi si naka yu * soko omopu ni * kokoro si ita si * taratine no * papa ga katami to * wa ga mot eru * maswomi kagami ni * akidu pire * opi name motite * uma kapye wa ga se MYS.13.3314
 6. * opo kimi no * make no manima ni * masura wo no * kokoro puri okosi * asipikwi no * yama zaka kwoyete * ama zakaru * pina ni kudari ki * iki dani mo * imada yasume zu * tosi tukwi mo * ikura mo ara nu ni * utusemi no * yo no pito nareba * uti nabiki * toko ni koi pusi * ita kyeku si * pi ni kye ni masaru * taratine no * papa no mikoto no * opo pune no * yukurayukura ni * sita gwopwi ni * itu ka mo ko mu to * mata su ramu * kokoro sabusi ku * pasikiyosi * * tuma no mikoto mo * ake kureba * two ni yori tati * koromo de wo * wori kapyesitutu * yupu sareba * toko uti parapi * nubatama no * kurwo kami sikite * itu si ka to * nageka su ramu so * imo mo se mo * waka ki kwo domo pa * woti koti ni * sawaki naku ramu * tama poko no * miti wo ta dopo mi * ma dukapi mo * yaru yosi mo na si * omoposi ki * koto tute yara zu * kwopuru ni si * kokoro pa moye nu * tama kiparu * inoti wosi kyedo * se mu subye no * tadoki wo sira ni * kaku site ya * ara si wo surani * nageki puse ramu MYS.17.3962
 7. * kyesa no asake * kari ga ne kiki tu * kasuga yama * momiti ni kye rasi * wa ga kokoro ita si MYS.8.1513
 8. * uturi yuku * toki miru gotoni * kokoro ita ku * mukasi no pito si * omopoyuru kamo MYS.20.4483
 9. * popusi ra ga * pige no sori kupi * uma tunagi * ita ku na piki so * popusi pa naka mu MYS.16.3846
 10. * sazare isi ni * kwoma wo pasasete * kokoro ita mi * a ga mopu imo ga * ipye no atari kamo MYS.14.3542
 11. * nipu no kapa * se pa watara zute * yukuyuku to * kwopwi ita ki wa ga se * ide kaywopi ko ne MYS.2.130
 12. * pototogisu * ita ku na naki so * pito ri wite * i no neraye nu ni * kikeba kurusi * mo MYS.8.1484
 13. * toki pa si mo * itu mo ara mu wo * kokoro ita ku * i yuku wagimo ka * midorikwo wo okite MYS.3.467
 14. * wa ga tuma pa * ita ku kwopwi rasi * nomu midu ni * kago sape mi yete * yo ni wasura re zu MYS.20.4322
 15. * wa go opo kimi * kamwi no mikoto no * taka sira su * putagi no miya pa * momo kwi mo ku * yama pa ko daka si * oti tagitu * se no oto mo kiywo si * ugupisu no * ki naku paru bye pa * ipapo ni pa * yama sita pikari * nisiki nasu * pana saki wowori * sa wo sika no * tuma ywobu aki pa * ama gwir apu * sigure wo ita mi * sa ni turapu * momiti tiritutu * yati tose ni * are tuga si tutu * ame no sita * sira si myesa mu to * momo yo ni mo * kaparu masizi ki * opo miya tokoro MYS.6.1053
 16. * sika no yama * ita ku na kiri so * ara wo ra ga * yosuka no yama to * mi tutu sinwopa mu MYS.16.3862
 17. * ko no sigure * ita ku na puri so * wagimo kwo ni * mise mu ga tame ni * momiti tori te mu MYS.19.4222
 18. * sakitama no * tu ni woru pune no * kaze wo ita mi * tuna pa tayu tomo * koto na taye sone MYS.14.3380
 19. * kadwo ni masu * wa ga se pa uti ni * itaru tomo * ita ku si kwopwiba * ima kapyeri ko mu MYS.13.3322
 20. * awo no ura ni * yosuru sira nami * iya masi ni * tati siki yose ku * ayu wo ita mi kamo MYS.18.4093
 21. * titi papa ga * nasi no manima ni * pasi mukapu * oto no mikoto pa * asa tuyu no * ke yasu ki inoti * kamwi no muta * araswopi kanete * asi para no * midupo no kuni ni * ipye na mi ya * mata kapyeri ko nu * topo tu kuni * yomwi no sakapi ni * papu tuta no * ono ga mukimuki * ama kumo no * wakare si yukeba * yamwi ywo nasu * omopi matwo papi * i yu sisi no * kokoro wo ita mi * asi kaki no * omopi midarete * paru tori no * ne nomwi nakitutu * adisapapu * yworu piru sira zu * kagirwopwi no * kokoro moye tutu * kanasibwi wakaru MYS.9.1804
 22. * tamasipi pa * asita yupubye ni * tamapuredo * a ga mune ita si * kwopwi no sige ki ni MYS.15.3767
 23. * tunwosapapu * ipami no umi no * koto sapyeku * karanosaki n aru * ikuri ni so * pukamiru opu ru * ariswo ni so * tama mo pa opu ru * tama mo nasu * nabiki ne si kwo wo * pukamiru no * puka mete omopedo * sa ne si ywo pa * ikuda mo ara zu * papu tuta no * wakare si kureba * kimo mukapu * kokoro wo ita mi * omopitutu * kapyeri mi sure do * opo bune no * watari no yama no * momiti ba no * tiri no magapi ni * imo ga swode * saya ni mo mi ye zu * tuma gomoru * murwokamiyama no * kumo ma ywori * watarapu tukwi no * wosi kyedomo * kakurwo pi kureba * ama tutapu * iri pi sasi nure * masura wo to * omop yeru ware mo * siki tape no * koromo no swode pa * toporite nure nu MYS.2.135b
 24. * ume no pana * tirasu paru same * ita ku puru * tabi ni ya kimi ga * ipori s eru ramu MYS.10.1918
 25. * opo kimi no * make no manima ni * sinazakaru * kwosi wo wosame ni * idete ko si * masura ware sura * yo no naka no * tune si na kyereba * uti nabiki * toko ni koi pusi * ita kyeku no * pi ni kye ni maseba * kanasi kyeku * koko ni omopi de * irana kyeku * soko ni omopi de * nageku swora * yasu kye naku ni * omopu swora * kurusi ki monowo * asipikwi no * yama ki pyenarite * tama poko no * miti no topo kyeba * ma dukapi mo * yaru yosi mo na mi * omoposi ki * koto mo kaywopa zu * tama kiparu * inoti wosi kyedo * se mu subye no * tadoki wo sira ni * komori wite * omopi nagekapi * nagusamuru * kokoro pa na si ni * paru pana no * sak yeru sakari ni * omopu dwoti * ta wori kazasa zu * paru no nwo no * sikemi tobi kuku * ugupisu no * kowe dani kika zu * wotomye ra ga * paru na tuma su to * kurenawi no * aka mo no suswo no * paru same ni * nipopi pidutite * kaywopu ramu * toki no sakari wo itadura ni * sugusi yari ture * sinwopa s eru * kimi ga kokoro wo * urupasi mi * ko no ywo sugara ni * i mo ne zu ni * kyepu mo simyera ni * kwopwitutu so woru MYS.17.3969


Page of 3      (currently showing results 1 to 25 of 64)