ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

  1. * aki kaze pa * pi ni kye ni puki nu * wagimo kwo pa * itu to ka ware wo * ipapi matu ramu MYS.15.3659
  2. * ipye bito pa * kapyeri paya ko to * ipapi sima * ipapi matu ramu * tabi yuku ware wo MYS.15.3636
  3. * sumyeroki no * topo no mikadwo to * kara kuni ni * wataru wa ga se pa * ipye bito no * ipapi mata ne ka * tada mwi ka mo * ayamati si kye mu * aki saraba * kapyeri masa mu to * taratine no * papa ni mawosite * toki mo sugwi * tukwi mo pe nureba * kyepu ka ko mu * asu ka mo ko mu to * ipye bito pa * mati kwopu ramu ni * topo no kuni * imada mo tuka zu * yamato wo mo * topo ku sakarite * ipa ga ne no * ara ki sima ne ni * yadori suru kimi MYS.15.3688


showing results 1 to 3 of 3