ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

  1. * masura wo no * satu ya ta pasami * tati mukapi * i ru * matwokata pa * miru ni sayake si MYS.1.61
  2. * titi papa ga * nasi no manima ni * pasi mukapu * oto no mikoto pa * asa tuyu no * ke yasu ki inoti * kamwi no muta * araswopi kanete * asi para no * midupo no kuni ni * ipye na mi ya * mata kapyeri ko nu * topo tu kuni * yomwi no sakapi ni * papu tuta no * ono ga mukimuki * ama kumo no * wakare si yukeba * yamwi ywo nasu * omopi matwo papi * i yu sisi no * kokoro wo ita mi * asi kaki no * omopi midarete * paru tori no * ne nomwi nakitutu * adisapapu * yworu piru sira zu * kagirwopwi no * kokoro moye tutu * kanasibwi wakaru MYS.9.1804
  3. * ama no para * yukite wo i mu to * sira mayumi * pikite kakus eru * tukwi pito wotokwo MYS.10.2051
  4. * ko no tukwi pa * kimi ki masa mu to * opo bune no * omopi tanomite * itu si ka to * wa ga mati woreba * momiti ba no * sugwite ini ki to * tamadusa no * tukapi no ipeba * potaru nasu * ponoka ni kikite * opo tuti wo * ponopo to pumite * tatite wite * yuku pye mo sira zu * asa gwiri no * omopi matwopite * tuwe tara zu * ya saka no nageki * nageke domo * sirusi wo na mito * iduku ni ka * kimi ga masa mu to * ama kumo no * yuki no manima ni * i yu sisi no * yuki mo sina mu to * omope domo * miti no sira neba * pito ri wite * kimi ni kwopuru ni * ne nomwi si naka yu MYS.13.3344
  5. * i yu sisi wo * tunagu kapa pye no * waka kusa no * waka ku ari ki to * a ga mopa naku ni NSK.117
  6. * titi no mwi no * titi no mikoto * papaswo ba no * papa no mikoto * oboroka ni * kokoro tukusite * omopu ramu * so no kwo nare ya mo * masura wo ya * munasi ku aru be ki * adusa yumi * suwe puri okosi * nage ya moti * ti piro i watasi * turugi tati * kosi ni tori paki * asipikwi no * ya tu wo pumi kwoye * sasimakuru * kokoro sayara zu * noti no yo no * katari tugu be ku * na wo tatu be si mo MYS.19.4164
  7. * masura wo no * yu zuwe puri okose * i turu ya wo * noti mi mu pito pa * katari tugu gane MYS.3.364
  8. * masura wo no * satu ya ta basami * mukapi tati * iru ya * matwokata * pama no sayake sa FK.20
  9. * i yu sisi wo * tunagu kapa pye no * nikwo gusa no * mwi no waka kape ni * sa ne si kwo ra pa mo MYS.16.3874


showing results 1 to 9 of 9