ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

  1. * ko no kani ya * iduku no kani * mwomwo dutapu * tunuga no kani * yoko sarapu * iduku ni itaru * itidisima * misima ni twoki * mipodori no * kaduki ikiduki * sinadayupu * sasanami di wo * sukusuku to * wa ga imaseba ya * kopata no * miti ni * apa si si wotomye * usiro de pa * wo date rokamo * pa nami pa * sipi pisi nasu * itipi wi no * wanisa no ni wo * patu ni pa * pada akarake mi * si pani pa * ni gurwo ki yuwe * mi tu guri no * so no naka tu ni wo * kabu tuku * ma pwi ni pa ate zu * maywo gaki * ko ni kaki tare * apa si si womina * ka moga to * wa ga mi si kwo ra * kaku moga to * a ga mi si kwo ni * utatakedani * mukapi woru kamo * i swopi woru kamo KK.42
  2. * midu no upe ni * kazu kaku goto ki * wa ga inoti * imo ni apa mu to * ukepi turu kamo MYS.11.2433
  3. * wa ga tuma mo * we ni kaki tora mu * iduma moka * tabi yuku are pa * mitutu sinwopa mu MYS.20.4327


showing results 1 to 3 of 3