ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

  1. * ama zakaru * pina ni na kaka su * kwosi no naka * kun uti kotogoto * yama pa si mo * sizi ni aredomo * kapa pa si mo * sapa ni yukedomo * sumye kamwi no * usipaki imasu * nipikapa no * so no tati yama ni * toko natu ni * yuki puri sikite * oba s eru * katakapi kapa no * kiywo ki se ni * asa ywopi gotoni * tatu kwiri no * omopi sugwi me ya * ari gaywopi * iya tosi no pa ni * yoso nomwi mo * purisake mi tutu * yorodu yo no * katarapi gusa to * imada mi nu * pito ni mo tuge mu * oto nomwi mo * na nomwi mo kikite * tomosiburu gane MYS.17.4000


showing results 1 to 1 of 1