ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

  1. * mwomwo siki no * opo miya pito pa * udura tori * pire tori kakete * mana basira * wo yuki ape * nipa suzume * uzusumari wite * kyepu mo ka mo * saka miduku rasi * taka pikaru * pi no miya pito * koto no * katari goto mo * ko woba KK.102
  2. * tatibana no * sita deru nipa ni * tono tatete * saka miduki imasu * wa ga opo kimi kamo MYS.18.4059
  3. * opo kimi no * maki no manima ni * tori motite * tukapuru kuni no * tosi no uti no * koto katane moti * tama poko no * miti ni ide tati * ipa ne pumi * yama kwoye nwo yuki * miyakwo pye ni * mawi si wa ga se wo * ara tama no * tosi yuki gapyeri * tukwi kasane * mi nu pi sa mane mi * kwopuru sora * yasu ku si ara neba * pototogisu * ki naku satukwi no * ayamye gusa * yomogwi kaduraki * saka miduki * aswobi naguredo * imidu kapa * yuki ke papurite * yuku midu no * iya masini nomwi * tadu ga naku * nagwo ye no suge no * ne mokoro ni * omopi musubore * nagekitutu * a ga matu kimi ga * koto wopari * kapyeri makarite * natu no nwo no * sa yuri no pana no * pana wemi ni * nipubuni wemite * apa si taru * kyepu wo pazimete * kagami nasu * kaku si tune mi mu * omo gapari se zu MYS.18.4116


showing results 1 to 3 of 3