ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

  1. * nara yama no * mine napo kwirapu * ube si koso * magaki ga moto no * yuki pa ke zu kyere MYS.10.2316
  2. * ama gwirapi * puri kuru yuki no * kiye nu tomo * kimi ni apa mu to * nagara pe wataru MYS.10.2345
  3. * wa go opo kimi * kamwi no mikoto no * taka sira su * putagi no miya pa * momo kwi mo ku * yama pa ko daka si * oti tagitu * se no oto mo kiywo si * ugupisu no * ki naku paru bye pa * ipapo ni pa * yama sita pikari * nisiki nasu * pana saki wowori * sa wo sika no * tuma ywobu aki pa * ama gwir apu * sigure wo ita mi * sa ni turapu * momiti tiritutu * yati tose ni * are tuga si tutu * ame no sita * sira si myesa mu to * momo yo ni mo * kaparu masizi ki * opo miya tokoro MYS.6.1053
  4. * mimoro no * kamunabwi yama yu * tono gumori * ame pa puri ki nu * ama gwirapi * kaze sape puki nu * opo kuti no * ma kamwi no para yu * omopi tutu * kapyeri ni si pito * ipye ni itari ki ya MYS.13.3268
  5. * mina gwirapu * oki tu kwo sima ni * kaze wo paya mi * pune yose kane tu * kokoro pa omope do MYS.7.1401


showing results 1 to 5 of 5