ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

 1. * sika no ura ni * izari suru ama * ipye bito no * mati kwopu ramu ni * akasi turu uwo MYS.15.3653
 2. * ipye bito ni * kwopwi sugwi me ya mo * kapadu naku * idumi no satwo ni * tosi no pe nure ba MYS.4.696
 3. * ipye bito pa * kapyeri paya ko to * ipapi sima * ipapi matu ramu * tabi yuku ware wo MYS.15.3636
 4. * ipye bito no * matu ramu mono wo * ture mo na ku * ariswo wo makite * pus eru kimi kamo MYS.13.3341
 5. * sumyeroki no * topo no mikadwo to * kara kuni ni * wataru wa ga se pa * ipye bito no * ipapi mata ne ka * tada mwi ka mo * ayamati si kye mu * aki saraba * kapyeri masa mu to * taratine no * papa ni mawosite * toki mo sugwi * tukwi mo pe nureba * kyepu ka ko mu * asu ka mo ko mu to * ipye bito pa * mati kwopu ramu ni * topo no kuni * imada mo tuka zu * yamato wo mo * topo ku sakarite * ipa ga ne no * ara ki sima ne ni * yadori suru kimi MYS.15.3688
 6. * sumyeroki no * topo no mikadwo to * kara kuni ni * wataru wa ga se pa * ipye bito no * ipapi mata ne ka * tada mwi ka mo * ayamati si kye mu * aki saraba * kapyeri masa mu to * taratine no * papa ni mawosite * toki mo sugwi * tukwi mo pe nureba * kyepu ka ko mu * asu ka mo ko mu to * ipye bito pa * mati kwopu ramu ni * topo no kuni * imada mo tuka zu * yamato wo mo * topo ku sakarite * ipa ga ne no * ara ki sima ne ni * yadori suru kimi MYS.15.3688
 7. * ipata nwo ni * yadori suru kimi * ipye bito no * idura to ware wo * topaba ika ni ipa mu MYS.15.3689
 8. * aburi posu * pito mo are ya mo * ipye bito no * parusame sura wo * ma dukapi ni suru MYS.9.1698
 9. * ipye bito no * ipape ni ka ara mu * tapirake ku * puna de pa si nu to * oya ni mawosane MYS.20.4409
 10. * ipye bito pa * miti mo simimi ni * kaywopedomo * wa ga matu imo ga * tukapi ko nu kamo MYS.11.2529
 11. * ipye bito no * tukapi naru ra si * parusame no * yokuredo ware wo * nurasaku omopeba MYS.9.1697


showing results 1 to 11 of 11