ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

  1. * maswo kagami * minumye no ura pa * momo pune no * sugwite yuku be ki * pama n ara naku ni MYS.6.1066
  2. * yatipoko no * kamwi no mi yo ywori * momo pune no * paturu tomari to * ya sima kuni * momo puna pito no * sadame te si * minumye no ura pa * asa kaze ni * ura nami sawaki * yupu nami ni * tama mo pa ki yoru * sira managwo * kiywo ki pama pye pa * yuki kapyeri * miredomo aka zu * ube si koso * miru pito goto ni * katari tugi * sinwopi kye rasi ki * momo yo pete * sinwopa ye yuka mu * kiywo ki sira pama MYS.6.1065
  3. * momo pune no * paturu tu sima no * asadi yama * sigure no ame ni * momitapi ni kyeri MYS.15.3697


showing results 1 to 3 of 3