ONCOJ front page Text view タグ Dictionary 文字列検索 ツリー検索
About
English

      検索結果 について TGrep-lite について

TGrep-lite 検索結果


  reveal

 1. * masura wo no * mi ato xxx BS.11
 2. * ko no mi ato * ya yorodu pikari wo * panati idasi * moromoro sukupi * watasi tamapana * sukupi tamapana BS.4
 3. * wa ga sekwo ga * atwo pumi motome * opi yukaba * kwi no seki mori i * todome te mu kamo MYS.4.545
 4. * ika naru ya * pito ni imase ka * ipa no upe wo * tuti to pumi nasi * ato nok yeru ramu * taputwo ku mo aru ka BS.5
 5. * saka no mi ato * ipa ni utusi oki * yuki meguri * uyamapi maturi * wa ga yo pa wope mu * ko no yo pa wope mu BS.14
 6. * ya sima kuni * tuma maki kanete * paru pi no * kasuga no kuni ni * kupasi * mye wo * ari to kikite * yorosi * mye wo * ari to kikite * ma kwi saku * pi no ita two wo * osi piraki * ware iri masi * atwo dwori * tuma dwori site * makura dwori * tuma dwori site * imo ga te wo * ware ni maka sime * wa ga te woba * imo ni maka sime * masakidura * tadaki azapari * sisi kusiro * uma i ne si twoni * nipa tu tori * kakye pa naku nari * nu tu tori * kigisi pa toyomu * pasi kyeku mo * imada ipa zute * ake ni kyeri wagimo NSK.96
 7. * wa ga nipa ni * pana so saki taru * so wo miredo * kokoro mo yuka zu * pasikiyasi * * imo ga ari seba * mi kamo nasu * puta ri narabi wi * ta worite mo * mise masi mono wo * utusemi no * kar eru mwi nareba * tuyu simo no * ke nuru ga goto ku * asi pikwi no * yama di wo sasite * iri pi nasu * kakuri ni si kaba * soko mopu ni * mune koso itame * ipi mo e zu * na duke mo sira zu * atwo mo na ki * yo no naka ni areba * se mu subye mo na si MYS.3.466
 8. * yo no naka wo * nani ni tatope mu * asa biraki * kogi ini si pune no * atwo na ki goto si MYS.3.351
 9. * aki no nwo wo * asa yuku sika no * atwo mo na ku * omopi si kimi ni * ap yeru ko yopi ka MYS.8.1613
 10. * kaze mazipe * ame puru ywo no * ame mazipe * yuki puru ywo pa * subye mo na ku * samu ku si areba * kata sipo wo * twori tudusiropi * kasu yu zake * uti susuropite * sipabukapi * pana bisibisi ni * sika to ara nu * pige kaki nadete * are wo okite * pito pa arazi to * pokoropedo * samu ku si areba * asa pusuma * piki kagapuri * nuno kata kinu * ari no kotogoto * ki sopedomo * samu ki ywo sura wo * ware ywori mo * madusi ki pito no * titi papa pa * uwe kogoyu ramu * mye kwo domo pa * kopu kopu naku ramu * ko no toki pa * ika ni situtu ka * na ga yo pa wataru * ame tuti pa * piro si to ipedo * a ga tame pa * sa ku ya nari nuru * pi tukwi pa * akasi to ipedo * a ga tame pa * teri ya tamapa nu * pito mwina ka * a nomwi ya sikaru * wakuraba ni * pito to pa aru wo * pito nami ni * are mo tukuru wo * wata mo na ki * nuno kata kinu no * miru no goto * wawake sagar eru * kakapu nomwi * kata ni uti kake * puse ipo no * mage ipo no uti ni * pita tuti ni * wara kaki sikite * titi papa pa * makura no kata ni * mye kwo domo pa * atwo no kata ni * kakumi wite * urepe sa maywopi * kamadwo ni pa * po ke puki tate zu * kosiki ni pa * kumo no su kakite * ipi kasiku * koto mo wasurete * nuye dori no * nodoyopi woru ni * ito nokite * sema ki mono wo * pasi kiru to * ip eru ga goto ku * simoto toru * satwo wosa ga kowe pa * ne ya dwo made * ki tati ywoba pi nu * kaku bakari * subye na ki mo noka * yo no naka no miti MYS.5.892
 11. * sakipapi no * atu ki tomokara * mawi tarite * masameni mi kye mu * ato no tomosi sa * uresi ku mo aru ka BS.12
 12. * ko no mi ato wo * tadune motomete * yo ki pito no * imasu kuni ni pa * ware mo mawi te mu * moromoro wo wite BS.8
 13. * yo ki pito no * masameni mi kye mu * mi ato sura wo * ware pa e mi zute * ipa ni weri tuku * tama ni weri tuku BS.3
 14. * mi ato tukuru * isi no pibiki pa * ame ni itari * tuti sape yusure * titi papa ga tame ni * moro pito no tame ni BS.1
 15. * opomi ato wo * mi ni kuru pito no * ini si kata * ti yo no tumi sape * porobu to so ipu * nozoku to zo kiku BS.17
 16. * ara tama no * itu tose puredo * wa ga kwopwi no * atwo na ki kwopwi no * yama naku ayasi * MYS.11.2385
 17. * ko no mi ato wo * mapari matureba * ato nusi no * tama no yosopopi * omopoyuru kamo * miru goto mo aru ka BS.16
 18. * ko no mi ato wo * mapari matureba * ato nusi no * tama no yosopopi * omopoyuru kamo * miru goto mo aru ka BS.16
 19. * mi swo ti amari * puta tu no katati * ya swo kusa to * sodar eru pito no * pumi si ato dokoro * mare ni mo aru kamo BS.2
 20. * masura wo no * susumi saki tati * pum yeru ato wo * mitutu sinopa mu * tada ni apu madeni * masa ni apu madeni BS.6
 21. * saka no mi ato * ipa ni utusi oki * uyamapite * noti no potoke ni * yuduri matura mu * sasage mausa mu BS.9
 22. * yupu sareba * asi bye ni sawaki * ake kureba * oki ni nadusapu * kamo sura mo * tuma to tagupite * wa ga wo ni pa * simo na puri so to * sirwo tape no * pane sasi kapete * uti parapi * sa ne to pu monowo * yuku midu no * kapyera nu goto ku * puku kaze no * mi ye nu ga goto ku * atwo mo na ki * yo no pito nisite * wakare ni si * imo ga kise te si * nare goromo * swode kata sikite * pito ri ka mo ne mu MYS.15.3625
 23. * masura wo no * pumi ok yeru ato pa * ipa no upe ni * ima mo nokor eri * mitutu sinopye to * naga ku sinopye to BS.7
 24. * momo sikwi no * opo miya pito no * pumi si atwo dokoro * oki tu nami * ki yose zari seba * use zara masi wo MYS.7.1267


showing results 1 to 24 of 24