ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * imo ga swode * wa re makuraka mu * kapa no se ni * kwiri tati watare * sa ywo puke nu twoni MYS.19.4163
  2. * ya sima kuni * tuma maki kanete * paru pi no * kasuga no kuni ni * kupasi * mye wo * ari to kikite * yorosi * mye wo * ari to kikite * ma kwi saku * pi no ita two wo * osi piraki * ware iri masi * atwo dwori * tuma dwori site * makura dwori * tuma dwori site * imo ga te wo * ware ni maka sime * wa ga te woba * imo ni maka sime * masakidura * tadaki azapari * sisi kusiro * uma i ne si twoni * nipa tu tori * kakye pa naku nari * nu tu tori * kigisi pa toyomu * pasi kyeku mo * imada ipa zute * ake ni kyeri wagimo NSK.96
  3. * ama zakaru * pina no ara nwo ni * kimi wo okite * omopitutu areba * ik yeru two mo na si MYS.2.227
  4. * pusuma di wo * pikide no yama ni * imo wo okite * yama di omopu ni * ik yeru two mo na si MYS.2.215
  5. * wa ga se kwo wo * nakwosi no yama no * ywobu kwo dori * kimi ywobi kapye se * ywo no puke nu twoni MYS.10.1822
  6. * wa ga yadwo no * matu no pa mi tutu * are mata mu * paya kapyeri mase * kwopwi sina nu twoni MYS.15.3747
  7. * pito kuni pa * sumi asi * to so ipu * sumuyake ku * paya kapyeri mase * kwopwi sina nu twoni MYS.15.3748
  8. * tatuta yama * mi tutu kwoye ko si * sakura pana * tiri ka sugwi na mu * wa ga kapyeru twoni MYS.20.4395


showing results 1 to 8 of 8