ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * yuku sa ni pa * puta ri wa ga mi si * ko no saki wo * pito ri sugureba * mi mo saka zu ki nu MYS.3.450b
 2. * awo una para * kaze nami nabiki * yuku sa ku sa * tutumu koto na ku * pune pa paya kye mu MYS.20.4514
 3. * awo una para * kaze nami nabiki * yuku sa ku sa * tutumu koto na ku * pune pa paya kye mu MYS.20.4514
 4. * sapo no uti yu * arasi no kaze no * puki nu reba * kapyeru sa sira ni * nageku ywo so opo ki MYS.11.2677
 5. * kapyeru sa ni * imo ni mi se mu ni * watatumi no * oki tu sira tama * piripite yukana MYS.15.3614
 6. * yuku sa ni pa * puta ri wa ga mi si * ko no saki wo * pito ri sugureba * kokoro kanasi * mo MYS.3.450a
 7. * watatumi no * idure no kamwi wo * inoraba ka * yuku sa mo ku sa mo * pune no paya kye mu MYS.9.1784
 8. * watatumi no * idure no kamwi wo * inoraba ka * yuku sa mo ku sa mo * pune no paya kye mu MYS.9.1784
 9. * imo to ko si * minume no saki wo * kapyeru sa ni * pito ri site mireba * namita gumasi * mo MYS.3.449
 10. * sira suge no * manwo no pari para * yuku sa ku sa * kimi koso mi rame * manwo no pari para MYS.3.281
 11. * sira suge no * manwo no pari para * yuku sa ku sa * kimi koso mi rame * manwo no pari para MYS.3.281


showing results 1 to 11 of 11