ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * aki kaze ni * ima ka ima ka to * pimo tokite * ura mati woru ni * tukwi katabuki nu MYS.20.4311
 2. * aki kaze ni * ima ka ima ka to * pimo tokite * ura mati woru ni * tukwi katabuki nu MYS.20.4311
 3. * omopi yaru * tadwoki mo ware pa * ima pa na si * imo ni apa zute * tosi no pe nureba MYS.12.2941
 4. * midu tamaru * yosami no ike no * wi gupi uti ga * sasi kyeru sira ni * nunapa kuri * pape kyeku sira ni * wa ga kokoro si zo * iya woko nisite * ima zo kuyasi ki KK.44
 5. * isana tori * pama pye wo kiywo mi * uti nabiki * opuru tama mo ni * asa nagi ni * ti pye nami yori * yupu nagi ni * i po pye nami yoru * pye tu nami no * iya sikusikuni * tukwi ni kye ni * pi ni pi ni mi tomo * ima nomwi ni * aki dara me ya mo * sira nami no * i saki megur eru * suminoye no pama MYS.6.931
 6. * sumyeroki no * siki masu kuni no * ame no sita * yo mo no miti ni pa * uma no tume * i tukusu kipami * puna no pe no * i paturu madeni * inisipye ywo * ima no wotutu ni * yorodu tukwi * maturu tukasa to * tukuri taru * so no naripapi wo * ame pura zu * pi no kasanareba * uwe si ta mo * maki si patake mo * asa gotoni * sibomi kare yuku * so wo mi reba * kokoro wo ita mi * midori kwo no * ti kopu ga goto ku * ama tu midu * apugite zo matu * asipikwi no * yama no tawori ni * ko no mi yuru * ama no sira kumo * watatumi no * oki tu miya pye ni * tati watari * tonogumori apite * ame mo tamapane MYS.18.4122
 7. * tatu no ma mo * ima mo e te sika * awo ni yo si * nara no miyakwo ni * yukite ko mu tame MYS.5.806
 8. * paya yukite * itu si ka kimi wo * api mi mu to * omopi si kokoro * ima so nagwi nuru MYS.11.2579
 9. * minatwo iri no * asi wake wo bune * sapari opo mi * ima ko mu ware wo * yodomu to omopu na MYS.12.2998a
 10. * wa ga yadwo no * aki no pagwi saku * yupu kage ni * ima mo mi te si ka * imo ga sugata wo MYS.8.1622
 11. * kamitukenwo * sanwota no nape no * muranape ni * koto pa sadame tu * ima pa ika ni se mo MYS.14.3418
 12. * tori ga naku * aduma no kuni ni * inisipye ni * ari kyeru koto to * ima madeni * taye zu ipi kuru * katusika no * mama no tegwona ga * asa ginu ni * awo kubi tuke * pita sa wo wo * mo ni pa ori kite * kami dani mo * kaki pa kedura zu * kutu wo dani * paka zu yukedomo * nisiki aya no * naka ni tutum yeru * ituki gwo mo * imo ni sika me ya * moti dukwi no * tar eru omowa ni * pana no goto * wemite tat ereba * natu musi no * pwi ni iru ga goto * minatwo iri ni * pune kogu goto ku * yuki kagure * pito no ipu toki * ikubaku mo * ik yerazi mono wo * nani su to ka * mwi wo tana sirite * nami no oto no * sawaku minatwo no * oku tu kwi ni * imo ga koyas eru * topo ki yo ni * ari kyeru koto wo * kinopu si mo * mi kye mu ga goto mo * omopoyuru kamo MYS.9.1807
 13. * tatite wite * subye no tadoki mo * ima pa na si * imo ni apa zute * tukwi no pe nure ba MYS.12.2881a
 14. * yadwo ni aru * sakura no pana pa * ima mo ka mo * matu kaze paya mi * tuti ni tiru ramu MYS.8.1458
 15. * ima ywori pa * aki duki nu rasi * asipikwi no * yama matu kage ni * pigurasi naki nu MYS.15.3655
 16. * omopi yaru * subye no taduki mo * ima pa na si * kimi ni apa zute * tosi no pe nure ba MYS.13.3261a
 17. * mi wataseba * tika ki satwo mwi wo * ta motopori * ima so wa ga kuru * pi re puri si nwo ni MYS.7.1243
 18. * asuka gapa * momiti ba nagaru * kadurakwi no * yama no ko no pa pa * ima si tiru ramu MYS.10.2210
 19. * ama no gapa * sira nami taka si * wa ga kwopuru * kimi ga puna de pa * ima si su ra si mo MYS.10.2061
 20. * ima pa wa pa * sina mu yo wagimo * apa zusite * omopi watareba * yasu kyeku mo na si MYS.12.2869
 21. * ko no yo ni pa * pito goto sige si * ko mu yo ni mo * apa mu wa ga sekwo * ima n ara zu tomo MYS.4.541
 22. * omopi yaru * subye no taduki mo * ima pa na si * imo ni apa zute * tosi no pe nure ba MYS.13.3261b
 23. * asi bye n aru * wogwi no pa sayagi * aki kaze ni * kari ga ne kikoyu * ima si ku ra si mo MYS.10.2134b
 24. * uma namete * uti mure kwoye ki * ima mi turu * yosinwo no kapa wo * itu kapyeri mi mu MYS.9.1720
 25. * wa ga sekwo wo * itu so ima ka to * matu nabeni * omoya pa mi ye mu * aki no kaze puku MYS.8.1535


Page of 8      (currently showing results 1 to 25 of 198)