ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * opo kimi no * make no manima ni * masura wo no * kokoro puri okosi * asipikwi no * yama zaka kwoyete * ama zakaru * pina ni kudari ki * iki dani mo * imada yasume zu * tosi tukwi mo * ikura mo ara nu ni * utusemi no * yo no pito nareba * uti nabiki * toko ni koi pusi * ita kyeku si * pi ni kye ni masaru * taratine no * papa no mikoto no * opo pune no * yukurayukura ni * sita gwopwi ni * itu ka mo ko mu to * mata su ramu * kokoro sabusi ku * pasikiyosi * * tuma no mikoto mo * ake kureba * two ni yori tati * koromo de wo * wori kapyesitutu * yupu sareba * toko uti parapi * nubatama no * kurwo kami sikite * itu si ka to * nageka su ramu so * imo mo se mo * waka ki kwo domo pa * woti koti ni * sawaki naku ramu * tama poko no * miti wo ta dopo mi * ma dukapi mo * yaru yosi mo na si * omoposi ki * koto tute yara zu * kwopuru ni si * kokoro pa moye nu * tama kiparu * inoti wosi kyedo * se mu subye no * tadoki wo sira ni * kaku site ya * ara si wo surani * nageki puse ramu MYS.17.3962
  2. * aki kaze pa * pi ni kye ni puki nu * wagimo kwo pa * itu to ka ware wo * ipapi matu ramu MYS.15.3659
  3. * utate kye ni * kokoro ibuse si * koto pakari * yo ku se wa ga sekwo * ap yeru toki dani MYS.12.2949
  4. * aki kaze no * pi ni kye ni pukeba * tuyu sige mi * pagwi no sita ba pa * iro duki ni kyeri MYS.10.2204
  5. * aki to ipeba * kokoro so ita ki * utate kye ni * pana ni naswopete * mi maku pori kamo MYS.20.4307
  6. * koromo de * asi ge no uma no * ibaye kowe * kokoro are ka mo * tune yu kye ni naku MYS.13.3328
  7. * imo ga te wo * * torosi no ike no * nami no ma yu * tori ga ne kye ni naku * aki sugwi nu rasi MYS.10.2166


showing results 1 to 7 of 7