ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * toko yo pye ni * sumu be ki mono wo * turugi tati * na ga kokoro kara * oso ya ko no kimi MYS.9.1741
  2. * oso paya mo * na wo koso mata me * muka tu wo no * sipi no kwo yade no * api pa tagapazi MYS.14.3493a
  3. * oso paya mo * kimi wo si mata mu * muka tu wo no * sipi no sa yeda no * toki pa sugu tomo MYS.14.3493b


showing results 1 to 3 of 3