ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * miyabwi wo to * ware pa kik ye ru wo * yadwo kasa zu * ware wo kapyes e ri * oso no miyabwi wo MYS.2.126
  2. * karitaka no * taka matwoyama wo * taka mi ka mo * ide kuru tukwi no * oso ku teru ramu MYS.6.981
  3. * yamasiro no * ipata no mori ni * kokoro oso ku * ta muke si tare ya * imo ni api kata ki MYS.12.2856


showing results 1 to 3 of 3