ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * aka toki to * ywo garasu nakedo * ko no woka no * konure no upe pa * imada siduke si MYS.7.1263
 2. * sinateru * katasipa gapa no * sa ni nuri no * opo pasi no upe yu * kurenawi no * aka mo suswo biki * yama awi moti * sur eru kinu kite * tada pito ri * i watara su kwo pa * waka kusa no * tuma ka aru ramu * kasi no mwi no * pito ri ka nu ramu * topa maku no * posi ki wa g imo ga * ipye no sira na ku MYS.9.1742
 3. * ika to ika to * aru wa ga yadwo ni * momo ye sasi * opuru tatibana * tama ni nuku * satukwi wo tika mi * aye nu gani * pana saki ni kyeri * asa ni ke ni * ide miru goto ni * iki no wo ni * wa ga omopu imo ni * maswo kagami * kiywo ki tuku ywo ni * tada pito me * misuru madeni pa * tiri kosu na * yume to ipi tutu * kokodaku mo * wa ga moru mono wo * ureta ki ya * siko pototogisu * aka toki no * ura ganasi ki ni * opedo opedo * napo si ki nakite * itadura ni * tuti ni tiraseba * subye wo na mi * yodite ta wori tu * mi mase wagimo kwo MYS.8.1507
 4. * suminoye no * idemi no pama no * siba na kari sone * wotomye ra ga * aka mo no suswo no * nurete yuku mi mu MYS.7.1274
 5. * aka gwoma no * agaki paya kyeba * kumo wi ni mo * kakuri yuka mu zo * swode makye wa g imo MYS.11.2510
 6. * masura wo pa * mi kari ni tata si * wotomye ra pa * aka mo suswo biku * kiywo ki pama bwi wo MYS.6.1001
 7. * aki no ywo pa * aka toki samu si * sirwo tape no * imo ga koromo de * ki mu yosi moga mo MYS.17.3945
 8. * opo kimi no * mi koto kasikwo mi * asipikwi no * yama nwo sapara zu * ama zakaru * pina mo wosamuru * masura wo ya * nani ka mono mopu * awo ni yo si * nara di ki kaywopu * tamadusa no * tukapi taye me ya * komori kwopwi * ikiduki watari * sita mopi ni * nagekapu wa ga se * inisipye yu * ipi tugi ku rasi * yo no naka pa * kazu na ki mono so * nagusamuru * koto mo ara mu to * satwo bito no * are ni tuguraku * yama bwi ni pa * sakura bana tiri * kapo tori no * ma na ku siba naku * paru no nwo ni * sumire wo tumu to * sirwo tape no * swode wori kapyesi * kurenawi no * aka mo suswo biki * wotomye ra pa * omopi midarete * kimi matu to * ura gwopwi su nari * kokorogu si * iza mi ni yukana * koto pa tanayupi MYS.17.3973
 9. * aka toki no * kapatare toki ni * sima kagi wo * kogi ni si pune no * taduki sira su mo MYS.20.4384
 10. * aka gwoma no * i yuki pabakaru * ma kuzu para * nani no tute koto * tada ni si ye kye mu NSK.128
 11. * aka gwoma no * kwoyuru umase no * musubi te si * imo ga kokoro pa * utagapi mo na si MYS.4.530
 12. * ko no koro no * aka toki tuyu ni * wa ga yadwo no * aki no pagwi para * iro duki ni kyeri MYS.10.2213
 13. * sigure puru * aka toki tuku ywo * pimo toka zu * kwopu ramu kimi to * wora masi monowo MYS.10.2306
 14. * yupu duku ywo * aka toki yamwi no * opoposi ku * mi si pito yuweni * kwopwi wataru kamo MYS.12.3003
 15. * ko no koro no * aka toki tuyu ni * wa ga yadwo no * pagwi no sita ba pa * iro duki ni kyeri MYS.10.2182
 16. * aka ne sasu * pi narabe naku ni * wa ga kwopwi pa * yosi nwo no kapa no * kwiri ni tatitutu MYS.6.916
 17. * opo kimi no * make no manima ni * sinazakaru * kwosi wo wosame ni * idete ko si * masura ware sura * yo no naka no * tune si na kyereba * uti nabiki * toko ni koi pusi * ita kyeku no * pi ni kye ni maseba * kanasi kyeku * koko ni omopi de * irana kyeku * soko ni omopi de * nageku swora * yasu kye naku ni * omopu swora * kurusi ki monowo * asipikwi no * yama ki pyenarite * tama poko no * miti no topo kyeba * ma dukapi mo * yaru yosi mo na mi * omoposi ki * koto mo kaywopa zu * tama kiparu * inoti wosi kyedo * se mu subye no * tadoki wo sira ni * komori wite * omopi nagekapi * nagusamuru * kokoro pa na si ni * paru pana no * sak yeru sakari ni * omopu dwoti * ta wori kazasa zu * paru no nwo no * sikemi tobi kuku * ugupisu no * kowe dani kika zu * wotomye ra ga * paru na tuma su to * kurenawi no * aka mo no suswo no * paru same ni * nipopi pidutite * kaywopu ramu * toki no sakari wo itadura ni * sugusi yari ture * sinwopa s eru * kimi ga kokoro wo * urupasi mi * ko no ywo sugara ni * i mo ne zu ni * kyepu mo simyera ni * kwopwitutu so woru MYS.17.3969
 18. * yasumisisi * wa go opo kimi no * ari gaywopu * nanipa no miya pa * isana tori * umi kata dukite * tama piripu * pama pye wo tika mi * asa pa puru * nami no oto sawaku * yupu nagi ni * kadi no oto kikoyu * aka toki no * ne zame ni kikeba * ikuri no * sipo pwi no muta * ura su ni pa * ti dori tuma ywobi * asi pye ni pa * tadu ga ne toyomu * miru pito no * katari ni sureba * kiku pito no * mi maku pori suru * mi ke mukapu * adipu no miya pa * miredo aka nu kamo MYS.6.1062
 19. * yo no naka no * subye na ki mono pa * tosi tukwi pa * nagaruru goto si * tori tutuki * opi kuru mono pa * momo kusa ni * seme yori ki taru * wotomye ra ga * wotomyesabwi su to * kara tama wo * ta moto ni maka si * yoti kwo ra to * te tadusaparite * aswobi kye mu * toki no sakari wo * todomwi kane * sugusi yari ture * mina no wata * ka gurwo ki kami ni * itu no ma ka * simo no puri kye mu * kurenawi no * omote no upe ni * iduku yu ka * siwa ga ki tari si * masura wo no * wotwokwosabwi su to * turugi tati * kosi ni twori paki * satu yumi wo * ta nigiri motite * aka gwoma ni * situ kura uti oki * papi norite * aswobi aruki si * yo no naka ya * tune ni ari kyeru * wotomye ra ga * sa nasu ita two wo * osi piraki * i tadwori yorite * ma tama de no * tama de sasi kape * sa ne si ywo no * ikuda mo ara neba * ta tuka duwe * kosi ni taganete * ka yukeba * pito ni itopa ye * kaku yukeba * pito ni nikuma ye * oyosi wo pa * kaku nomwi na rasi * tama kiparu * inoti wosi kyedo * se mu subye mo na si MYS.5.804a
 20. * osi teru * nanipa no saki ni * piki noboru * aka no sopo bune * sopo bune ni * ami tori kake * piko durapi * arinami suredo * ipi durapi * arinami suredo * arinami e zu zo * ipa ye ni si wa ga mwi MYS.13.3300
 21. * aka kinu no * pitura no kinu * naga ku pori * wa ga omopu kimi ga * mi ye nu koro kamo MYS.12.2972
 22. * aka toki to * kakye pa naku nari * yosi we ya si * pito ri nuru ywo pa * akeba ake nu tomo MYS.11.2800
 23. * aka toki no * me samasi kusa to * kore wo dani * mitutu imasite * ware wo sinwopa se MYS.12.3061
 24. * wa ga tabi pa * pisasi ku a rasi * ko no a ga k yeru * imo ga koromo no * aka duku mi reba MYS.15.3667
 25. * aka gwoma no * i yuki pa bakaru * ma kuzu para * nani no tute koto * tada ni si yo kye mu MYS.12.3069


Page of 3      (currently showing results 1 to 25 of 64)