ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * atarasi ki * tosi no pazime ni * kaku si koso * tukape matura me * yorodu yo madeni SNK.1
  2. * pisakata no * ama no two piraki * taka ti po no * take ni amori si * sumyeroki no * kamwi no mi yo ywori * pazi yumi wo * ta nigwiri motasi * makagwoya wo * ta basami swopete * opo kume no * masura takye wo wo * saki ni tate * yuki tori opose * yama kapa wo * ipane sakumite * pumi topori * kuni magi situtu * tipayaburu * kamwi wo koto muke * maturope nu * pito wo mo yapasi * paki kiywome * tukape maturite * akidu sima * yamato no kuni no * kasi para no * unebwi no miya ni * miya basira * putwo siri tatete * ame no sita * sira si myesi kyeru * sumyeroki no * ama no pi tugi to * tugwite kuru * kimi no mi yo mi yo * kakusapa nu * aka ki kokoro wo * sumyera bye ni * kipame tukusite * tukape kuru * oya no tukasa to * koto datete * saduke tamap yeru * umi no kwo no * iya tugitugi ni * miru pito no * katari tugitete * kiku pito no * kagami ni se mu wo * atarasi ki * kiywo ki so no na so * oboroka ni * kokoro omopite * muna koto mo * oya no na tatu na * opotomo no * udi to na ni op yeru * masura wo no tomo MYS.20.4465
  3. * inisipye ni * ari kyeru waza no * kusubasi ki * koto to ipi tugu * tinu wotokwo * unapi wotokwo no * utusemi no * na wo araswopu to * tama kiparu * inoti mo sutete * araswopi ni * tuma dopi si kyeru * wotomye ra ga * kikeba kanasi sa * paru pana no * nipoye sakayete * aki no pa no * nipopi ni ter eru * atarasi ki * mwi no sakari sura * masura wo no * koto itapasi mi * titi papa ni * mawosi wakarete * ipye zakari * umi bye ni ide tati * asa yopi ni * miti kuru sipo no * ya pye nami ni * nabiku tama mo no * pusi no ma mo * wosi ki inoti wo * tuyu simo no * sugwi masi ni kyere * oku tu kwi wo * koko to sadamete * noti no yo no * kiki tugu pito mo * iya topo ni * sinwopi ni seyo to * tuge wo gusi * sika sasi kye rasi * opwite nabik yeri MYS.19.4211
  4. * komori ku no * patuse no yama * awo pata no * osaka no yama pa * pasiri de no * yorosi ki yama no * ide tati no * kupasi ki yama zo * atarasi ki * yama no * are maku wosi * mo MYS.13.3331
  5. * nuna gapa no * soko n aru tama * motomete * e si tama kamo * piripite * e si tama kamo * atarasi ki * kimi ga * oyu raku wosi * mo MYS.13.3247
  6. * atarasi ki * tosi no pazime no * patu paru no * kyepu puru yuki no * iya sikye yo goto MYS.20.4516
  7. * aki pagwi ni * kwopwi tukusazi to * omopedomo * siweya atarasi * * mata mo apa me ya mo MYS.10.2120
  8. * atarasi ki * wina bye no takumi * kake si sumi napa * si ga na kyeba * tare ka kake mu yo * atara sumi napa NSK.80
  9. * atarasi ki * tosi no pazime ni * toyo no tosi * sirusu to na rasi * yuki no pur eru pa MYS.17.3925


showing results 1 to 9 of 9