ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * pito no nuru * uma i pa ne zute * pasikiyasi * * kimi ga me sura wo * porite nageka mu MYS.11.2369a
 2. * pasikiyasi * * okina no uta ni * opoposi ki * kokono no kwo ra ya * kamake te wora mu MYS.16.3794
 3. * ipa basiru * taru mi no midu no * pasikiyasi * * kimi ni kwopu raku * wa ga kokoro kara MYS.12.3025
 4. * wa ga kokoro * yaku mo ware n ari * pasiki yasi * * kimi ni kwopuru mo * wa ga kokoro kara MYS.13.3271
 5. * wa ga nipa ni * pana so saki taru * so wo miredo * kokoro mo yuka zu * pasikiyasi * * imo ga ari seba * mi kamo nasu * puta ri narabi wi * ta worite mo * mise masi mono wo * utusemi no * kar eru mwi nareba * tuyu simo no * ke nuru ga goto ku * asi pikwi no * yama di wo sasite * iri pi nasu * kakuri ni si kaba * soko mopu ni * mune koso itame * ipi mo e zu * na duke mo sira zu * atwo mo na ki * yo no naka ni areba * se mu subye mo na si MYS.3.466
 6. * ime no goto * omopoyuru kamo * pasiki yasi * * kimi ga tukapi no * mane ku kaywopeba MYS.4.787
 7. * pasikiyasi * * sika aru kwopwi ni mo * ari si kamo * kimi ni okurete * kwoposi ku omopeba MYS.12.3140
 8. * pito no nuru * uma i pa ne zute * pasikiyasi * * kimi wo omopu ni * ake ni kyeru kamo MYS.11.2369b
 9. * midorikwo no * waku gwo ga mwi ni pa * taratisi * papa ni udaka ye * pimutuki no * papu kwo ga mwi ni pa * yupu kata ginu * pitura ni nupi ki * kubi tuki no * warapa ga mwi ni pa * yupi pata no * swode tuke goromo * ki si ware wo * nipopi yoru * kwo ra ga yoti ni pa * mina no wata * ka gurwo si kami wo * ma kusi moti * koko ni kaki tari * tori tukane * agete mo maki mi * toki midari * warapa ni nasi mi * sa ni tukapu * iro ni na tukasi ki * murasaki no * opo aya no kinu * suminoye no * topo satwo wo nwo no * ma pari moti * ni posi si kinu ni * koma nisiki * pimo ni nupi tuke * sasa pu kasana pu * nami kasane ki * utisoyasi * womi no kwo ra * ari kinu no * takara no kwo ra ga * uti tape pa * pete oru nuno * pi sarasi no * asa te dukuri wo * pire mo nasu * pasi ki ni tori siki * ipye ni puru * inaki womina ga * tuma do pu to * ware ni okose si * wotikata no * puta aya sita kutu * tobu tori no * asuka wotokwo ga * nagame imi * nupi si kuro kutu * sasi pakite * nipa ni tatazumye * makari na tati to * sapuru wotomye ga * pono kikite * ware ni okose si * mipanada no * kinu no obi wo * piki obi nasu * kara obi ni tora si * watatumi no * tono no iraka ni * tobi kakeru * sugaru no goto ki * kosi poso ni * tori kazarapi * maswo kagami * tori name kakete * ono ga kapo * kapyerapi mitutu * paru sarite * nwo pye wo megureba * omosirwo mi * ware wo omo pe ka * sa nwo tu tori * ki naki kakerapu * aki sarite * yama pye wo yukeba * natukasi * to * ware wo omo pe ka * ama kumo mo * yuki tanabik yeru * kapyeri tati * miti wo kureba * utipi sasu * miya womina * sasutake no * toneri wotokwo mo * sino burapi * kapye rapi mitutu * ta ga kwo so to ya * omopa yete aru * kaku no goto * se rare si yuweni * inisipye * sazaki si ware ya * pasikiyasi * * kyepu ya mo kwo ra ni * isa ni to ya * omopa yete aru * kaku no goto * serare si yuweni * inisipye no * sakasi ki pito mo * noti no yo no * kagami ni se mu to * oi pito wo * okuri si kuruma * moti kapyeri ko si * moti kapyeri ko si MYS.16.3791
 10. * pasikiyasi * * wagipye no ke momo * moto sige ku * pana nomwi sakite * nara zu ara me ya mo MYS.7.1358
 11. * ipami no umi * tu no ura wo na mi * ura na si to * pito koso mi rame * kata na si to * pito koso mi rame * yosi we ya si * ura pa na ku tomo * yosi we ya si * kata pa na ku tomo * isana tori * umi bye wo sasite * nikitadu no * ariswo no upe ni * ka awo naru * tama mo oki tu mo * ake kureba * nami koso ki yose * yupu sareba * kaze koso ki yose * nami no muta * ka yori kaku yoru * tama mo nasu * nabiki wa ga ne si * siki tape no * imo ga tamoto wo * tuyu simo no * okite si kureba * ko no miti no * ya swo kuma goto ni * yorodu tabi * kapyeri mi suredo * iya topo ni * satwo sakari ki nu * iya taka ni * yama mo kwoye ki nu * pasikiyasi * * wa ga tuma no kwo ga * natu kusa no * omopi sinayete * nageku ramu * tunwo no satwo mi mu * nabikye ko no yama MYS.2.138
 12. * pasikiyasi * * puka nu kaze yuwe * tama kusige * akete sa ne ni si * ware so kuyasi ki MYS.11.2678
 13. * pasiki yasi * * ma tika ki satwo no * kimi ko mu to * oponobwi ni ka mo * tukwi no teri taru MYS.6.986
 14. * pasikiyasi * * apa nu kwo yuwe ni * itadura ni * udi gapa no se ni * mo suswo nurasi tu MYS.11.2429
 15. * pasikiyasi * * sakaye si kimi no * i masi seba * kinopu mo kyepu mo * wa wo myesa masi wo MYS.3.454
 16. * pasikiyasi * * apa nu kimi yuwe * itadura ni * ko no kapa no se ni * tama mo nurasi tu MYS.11.2705
 17. * tama poko no * miti pa topo kyedo * pasikiyasi * * imo wo api mi ni * idete so wa ga ko si MYS.8.1619
 18. * pasikiyasi * * ta ga sapure kamo * tama poko no * miti mi wasurete * kimi ga ki masa nu MYS.11.2380


showing results 1 to 18 of 18