ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * natu no ywo pa * miti tadutadusi * * pune ni nori * kapa no se gotoni * sawo sasi nobore MYS.18.4062
  2. * yupu yamwi pa * miti tadutadusi * * tukwi matite * yuka se wa ga sekwo * so no ma ni mo mi mu MYS.4.709
  3. * kusaka ye no * iriye ni asaru * asi tadu no * ana tadutadusi * * tomo na si nisite MYS.4.575
  4. * ama kumo ni * pane uti tukete * tobu tadu no * tadu tadu si * kamo * kimi imasa neba MYS.11.2490
  5. * tadugana ki * asi bye wo sasite * tobi wataru * ana tadutadusi * * pito ri sa nureba MYS.15.3626


showing results 1 to 5 of 5