ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * ika to ika to * aru wa ga yadwo ni * momo ye sasi * opuru tatibana * tama ni nuku * satukwi wo tika mi * aye nu gani * pana saki ni kyeri * asa ni ke ni * ide miru goto ni * iki no wo ni * wa ga omopu imo ni * maswo kagami * kiywo ki tuku ywo ni * tada pito me * misuru madeni pa * tiri kosu na * yume to ipi tutu * kokodaku mo * wa ga moru mono wo * ureta ki ya * siko pototogisu * aka toki no * ura ganasi ki ni * opedo opedo * napo si ki nakite * itadura ni * tuti ni tiraseba * subye wo na mi * yodite ta wori tu * mi mase wagimo kwo MYS.8.1507
  2. * yatipoko no * kamwi no mikoto pa * ya sima kuni * tuma maki kanete * topodoposi * * kwosi no kuni ni * sakasi * mye wo * ari to kika site * kupasi * mye wo * ari to kikosite * sa ywobapi ni * ari tata si * ywobapi ni * ari kaywopa se * tati ga wo mo * imada toka zute * osupi wo mo * imada toka neba * wotomye no * nasu ya itatwo wo * osoburapi * wa ga tata s ereba * pikodurapi * wa ga tata s ereba * awo yama ni * nuye pa naki nu * sa nwo tu tori * kigisi pa toyomu * nipa tu tori * kakye pa naku * ureta ku mo * naku naru tori ka * ko no tori mo * uti yame kosene * isitapuya * amapase dukapi * koto no * katari goto mo * ko woba KK.2
  3. * ureta ki ya * siko pototogisu * ima kosoba * kowe no karu gani * ki naki toyome me MYS.10.1951


showing results 1 to 3 of 3