ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * pada susuki * kume no waku gwo ga * i masi kyeru * mipo no ipa ya pa * miredo aka nu kamo MYS.3.307a
  2. * mitumitusi * kume no waku gwo ga * i pure kye mu * iswo no kusa ne no * kare maku wosi * mo MYS.3.435
  3. * awo ni yo si * nara no pasama ni * sisi zimono * mi duku pye gomori * mina sosoku * sibi no waku gwo wo * asari du na wi no kwo NSK.95
  4. * midorikwo no * waku gwo ga mwi ni pa * taratisi * papa ni udaka ye * pimutuki no * papu kwo gami ni pa * yupu kata ginu * pitura ni nupi ki * kubi tuki no * warapa ga mwi ni pa * yupi pata no * swode tuke goromo * ki si ware wo * nipopi yoru * kwo ra ga yoti ni pa * mina no wata * ka gurwo si kami wo * ma kusi moti * koko ni kaki tari * tori tukane * agete mo maki mi * toki midari * warapa ni nasi mi * sa ni tukapu * iro ni natukasi ki * murasaki no * opo aya no kinu * suminoye no * topo satwo wo nwo no * ma pari moti * ni posi si kinu ni * koma nisiki * pimo ni nupi tuke * sasa pu kasana pu * nami kasane ki * uti swo ya si * womi no kwo ra * arikinu no * takara no kwo ra ga * uti tape pa * pete oru nunwo * pi sarasi no * asa te dukuri wo * pire mo nasu * pasi ki ni tori siki * ipye ni puru * inaki womina ga * tuma dopu to * ware ni okose si * wotikata no * puta aya sita kutu * tobu tori no * asuka wotokwo ga * nag ame imi * nupi si kurwo kutu * sasi pakite * nipa ni tatazumye * makari na tati to * sapuru wotomye ga * pono kikite * ware ni okose si * mipanada no * kinu no obi wo * piki obi nasu * kara obi ni tora si * watatumi no * tono no iraka ni * tobi kakeru * sugaru no goto ki * kosi boso ni * tori kazarapi * maswo kagami * tori name kakete * ono ga kapo * kapyerapi mitutu * paru sarite * nwo pye wo megureba * omosirwo mi * ware wo omo pe ka * sa nwo tu tori * ki naki kakerapu * aki sarite * yama pye wo yukeba * natukasi * to * ware wo omo pe ka * ama kumo mo * yuki tanabik yeru * kapyeri tati * miti wo kureba * utipi sasu * miya womina * sasutake no * toneri wotokwo mo * sino burapi * kapye rapi mitutu * ta ga kwo so to ya * omopa yete aru * kaku no goto * se rare si yuweni * inisipye * sazaki si ware ya * pasikiyasi * kyepu ya mo kwo ra ni * isa ni to ya * omopa yete aru * kaku no goto * serare si yuweni * inisipye no * sakasi ki pito mo * noti no yo no * kagami ni se mu to * oi pito wo * okuri si kuruma * moti kapyeri ko si * moti kapyeri ko si MYS.16.3791
  5. * mituga nwo ni * suzu ga oto kikoyu * kamusida no * tono no waku gwo si * to gari su rasi mo MYS.14.3438b
  6. * pada susuki * kume no waku gwo ga * i masi kye mu * mipo no ipa ya pa * are ni kyeru kamo MYS.3.307b
  7. * unebwi yama * ko tati usu kyedo * tanomi mo * kyetu no waku gwo no * komora s eri kye mu NSK.105
  8. * ine tukeba * kakaru a ga te wo * ko yopi mo ka * tono no waku gwo ga * torite nageka mu MYS.14.3459
  9. * yamasiro no * kuse no waku gwo ga * posi * to ipu ware * apusawa ni * ware wo posi * to ipu * yamasiro no kuse MYS.11.2362
  10. * pirakata yu * puye puki noboru * apumi no ya * kena no waku gwo i * puye puki noboru NSK.98


showing results 1 to 10 of 10