ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * sira tuyu wo * tama ni nasi taru * nagatukwi no * ari ake no tuku ywo * miredo aka nu kamo MYS.10.2229
  2. * ko yopi no * ari ake tuku ywo * aritutu mo * kimi wo okite pa * matu pito mo na si MYS.11.2671
  3. * pototogisu * madu naku as ake * ika ni seba * wa ga kadwo sugwizi * katari tugu made MYS.20.4463
  4. * ake gure no * asa gwiri gomori * nakite yuku * kari pa wa ga kwopwi * imo ni tuge koso MYS.10.2129
  5. * nagatukwi no * ari ake no tuku ywo * aritutu mo * kimi ga ki masaba * ware kwopwi me ya mo MYS.10.2300
  6. * yasumisisi * wa go opo kimi no * yupu sareba * myesi tamapu rasi * ake kureba * twopi tamapu rasi * kamu woka no * yama no momiti wo * kyepu mo ka mo * twopi tamapa masi * asu mo ka mo * myesi tamapa masi * so no yama wo * purisake mitutu * yupu sareba * aya ni kanasibwi * ake kureba * ura sabwi kurasi * ara tape no * koromo no swode pa * puru toki mo na si MYS.2.159
  7. * tabi nisite * mono kwopo si ki ni * yama sita no * ake no sopo pune * oki pye kogu miyu MYS.3.270
  8. * watatumi pa * kususi ki mono ka * apadi sima * naka ni tate okite * sira nami wo * iyo ni megura si * wi mati dukwi * akasi no two yu pa * yupu sareba * sipo wo mita sime * ake sareba * sipo wo pwi simuru * sipo sawi no * nami wo kasikwo mi * apadi sima * iswo gakuri wite * itu si ka mo * ko no ywo no ake mu to * samorapu ni * i no ne kate neba * taki no upe no * asa nwo no kigisi * ake nu to si * tati sawaku rasi * iza kwo domo * ape te kogi de mu * nipa mo siduke si MYS.3.388


showing results 1 to 8 of 8