ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * ko yopi no * paya ku ake naba * subye wo na mi * aki no momo ywo wo * negapi turu kamo MYS.4.548
 2. * tukupa ne ni * iporite * tuma na si ni * wa ga ne mu yworo pa * paya mo ake nu kamo FK.3
 3. * ipami no umi * tu no ura wo na mi * ura na si to * pito koso mi rame * kata na si to * pito koso mi rame * yosi we ya si * ura pa na ku tomo * yosi we ya si * kata pa na ku tomo * isana tori * umi bye wo sasite * nikitadu no * ariswo no upe ni * ka awo naru * tama mo oki tu mo * ake kureba * nami koso ki yose * yupu sareba * kaze koso ki yose * nami no muta * ka yori kaku yoru * tama mo nasu * nabiki wa ga ne si * siki tape no * imo ga tamoto wo * tuyu simo no * okite si kureba * ko no miti no * ya swo kuma goto ni * yorodu tabi * kapyeri mi suredo * iya topo ni * satwo sakari ki nu * iya taka ni * yama mo kwoye ki nu * pasikiyasi * wa ga tuma no kwo ga * natu kusa no * omopi sinayete * nageku ramu * tunwo no satwo mi mu * nabikye ko no yama MYS.2.138
 4. * wa ga sekwo to * te tadusaparite * ake kureba * ide tati mukapi * yupu sareba * purisake mi tutu * omopi nobe * mi nagwi si yama ni * ya tu wo ni pa * kasumi tanabiki * tani pye pa * tubaki pana saki * ura ganasi * ni * paru si sugureba * pototogisu * iya siki naki nu * pito ri nomwi * kike ba sabusi * mo * kimi to are to * pyedatete kwopu ru * twonami yama * tobi kwoye yukite * ake tataba * matu no sa yeda ni * yupu saraba * tukwi ni mukapite * ayamye gusa * tama nuku madeni * naki toyome * yasu i ne sime zu * kimi wo nayamase MYS.19.4177
 5. * wa ga sekwo to * te tadusaparite * ake kureba * ide tati mukapi * yupu sareba * purisake mi tutu * omopi nobe * mi nagwi si yama ni * ya tu wo ni pa * kasumi tanabiki * tani pye pa * tubaki pana saki * ura ganasi * ni * paru si sugureba * pototogisu * iya siki naki nu * pito ri nomwi * kike ba sabusi * mo * kimi to are to * pyedatete kwopu ru * twonami yama * tobi kwoye yukite * ake tataba * matu no sa yeda ni * yupu saraba * tukwi ni mukapite * ayamye gusa * tama nuku madeni * naki toyome * yasu i ne sime zu * kimi wo nayamase MYS.19.4177
 6. * pito tose ni * nanu ka no ywo nomwi * apu pito no * kwopwi mo tukwi neba * sa ywo so ake ni kyeru MYS.10.2032b
 7. * komori ku no * patuse no kuni ni * sa ywobapi ni * wa ga kureba * tana kumo ri * yuki pa puri ku * sa gumo ri * ame pa puri ku * nwo tu tori * kigisi pa toyomu * ipye tu tori * kakye mo naku * sa ywo pa ake * ko no ywo pa ake nu * irite katu ne mu * ko no two piraka se MYS.13.3310
 8. * komori ku no * patuse no kuni ni * sa ywobapi ni * wa ga kureba * tana kumo ri * yuki pa puri ku * sa gumo ri * ame pa puri ku * nwo tu tori * kigisi pa toyomu * ipye tu tori * kakye mo naku * sa ywo pa ake * ko no ywo pa ake nu * irite katu ne mu * ko no two piraka se MYS.13.3310
 9. * ama no gapa * ywo pune wo kogite * ake nu tomo * apa mu to mope ya * swode kape zu ara mu MYS.10.2020
 10. * toki matite * pur eru sigure no * ame yami nu * ake mu asita ka * yama no momita mu MYS.8.1551
 11. * topo tuma to * ta makura kapete * sa nuru ywo pa * kakye pa na naki so * akeba ake nu tomo MYS.10.2021
 12. * topo tuma to * ta makura kapete * sa nuru ywo pa * kakye pa na naki so * akeba ake nu tomo MYS.10.2021
 13. * sika no ura ni * izari suru ama * ake kureba * ura mwi kogu rasi * kadi no oto kikoyu MYS.15.3664
 14. * pisakata no * ama no kapa tu ni * pune ukete * kimi matu ywo ra pa * ake zu mo ara nu ka MYS.10.2070
 15. * api mira ku * aki dara nedomo * inanome no * ake sari ni kye ri * puna de se mu tuma MYS.10.2022
 16. * tukwi si areba * aku ramu waki mo * sira zusite * nete wa ga ko si wo * pito mi kye mu kamo MYS.11.2665
 17. * yasumisisi * wa go opo kimi no * yupu sareba * myesi tamapu rasi * ake kureba * twopi tamapu rasi * kamu woka no * yama no momiti wo * kyepu mo ka mo * twopi tamapa masi * asu mo ka mo * myesi tamapa masi * so no yama wo * purisake mitutu * yupu sareba * aya ni kanasibwi * ake kureba * ura sabwi kurasi * ara tape no * koromo no swode pa * puru toki mo na si MYS.2.159
 18. * sa ywo pukete * ima pa ake nu to * two wo ake te * kwi pye yuku kimi wo * itu to ka mata mu MYS.13.3321
 19. * kamu yo ywori * are tugi kureba * pito sapa ni * kuni ni pa mitite * adi mura no * kaywopi pa yuke do * a ga kwopu ru * kimi ni si ara neba * piru pa * pi no kururu made * yworu pa * ywo no aku ru kipami * omopitutu * i mo ne gate nito * akasi turaku mo * naga ki ko no ywo wo MYS.4.485
 20. * ko no koro pa * kwopwitutu mo ara mu * tama kusige * akete woti ywori * subye na karu be si MYS.15.3726
 21. * sirwo tape no * swode name zu nuru * nubatama no * ko yopi pa paya mo * akeba akenamu MYS.12.2962
 22. * sirwo tape no * swode name zu nuru * nubatama no * ko yopi pa paya mo * akeba akenamu MYS.12.2962
 23. * pito kuni ni * ywobapi ni yukite * tati ga wo mo * imada toka neba * sa ywo so ake ni kyeru MYS.12.2906
 24. * ake nu be ku * ti dori siba naku * sirwo tape no * kimi ga ta makura * imada aka na ku ni MYS.11.2807
 25. * watatumi pa * kususi ki mono ka * apadi sima * naka ni tate okite * sira nami wo * iyo ni megura si * wi mati dukwi * akasi no two yu pa * yupu sareba * sipo wo mita sime * ake sareba * sipo wo pwi simuru * sipo sawi no * nami wo kasikwo mi * apadi sima * iswo gakuri wite * itu si ka mo * ko no ywo no ake mu to * samorapu ni * i no ne kate neba * taki no upe no * asanwo no kigisi * ake nu to si * tati sawaku rasi * iza kwo domo * ape te kogi de mu * nipa mo siduke si MYS.3.388


Page of 3      (currently showing results 26 to 50 of 56)