ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * watatumi pa * kususi ki mono ka * apadi sima * naka ni tate okite * sira nami wo * iyo ni megura si * wi mati dukwi * akasi no two yu pa * yupu sareba * sipo wo mita sime * ake sareba * sipo wo pwi simuru * sipo sawi no * nami wo kasikwo mi * apadi sima * iswo gakuri wite * itu si ka mo * ko no ywo no ake mu to * samorapu ni * i no ne kate neba * taki no upe no * asa nwo no kigisi * ake nu to si * tati sawaku rasi * iza kwo domo * ape te kogi de mu * nipa mo siduke si MYS.3.388
  2. * nubatama no * ko yopi no yuki ni * iza nure na * ake mu asita ni * ke naba wosi kye mu MYS.8.1646
  3. * yupu sareba * asi bye ni sawaki * ake kureba * oki ni nadusapu * kamo sura mo * tuma to tagupite * wa ga wo ni pa * simo na puri so to * sirwo tape no * pane sasi kapete * uti parapi * sa ne to pu monowo * yuku midu no * kapyera nu goto ku * puku kaze no * mi ye nu ga goto ku * atwo mo na ki * yo no pito nisite * wakare ni si * imo ga kise te si * nare goromo * swode kata sikite * pito ri ka mo ne mu MYS.15.3625
  4. * aze to ipe ka * sa ne ni apa naku ni * ma pi kurete * yopi na pa ko nani * akye nu sida kuru MYS.14.3461
  5. * yo no pito no * taputwobi negapu * nana kusa no * takara mo * ware pa nani se mu * wa ga naka no * uma re ide taru * sira tama no * wa ga kwo purupi pa * aka posi no * akuru asita pa * siki tape no * toko no pye sara zu * tat e redomo * wo redomo * tomo ni tapabu re * yupu tudu no * yupubye ni nareba * iza neyo to * te wo tadusapari * titi papa mo * upe pa na sagari * sakikusa no * naka n i wo ne mu to * utukusi ku * si ga katarapeba * itu si ka mo * pito to nari idete * asi kyeku mo * yo kyeku mo mi mu to * opo bune no * omopi tanomu ni * omopa nu ni * yoko sima kaze no * nipubuka ni * opopi ki ta reba * se mu subye no * tadwoki wo sira ni * sirwo tape no * tasuki wo kake * maswo kagami * te ni tori motite * ama tu kamwi * apugi kopi nomi * kuni tu kamwi * pusite nuka duki * kakara zu mo * kakari mo * kamwi no manima ni to * tati azari * ware kopi nomedo * simasi ku mo * yo kyeku pa na si ni * yakuyaku ni * katati tukupori * asanaasana * ipu koto yami * tama kiparu * inoti taye nure * tati wodori * asi suri sakyebi * pusi apugi * mune uti nakeki * te ni mot e ru * a ga kwo tobasi tu * yo no naka no miti MYS.5.904
  6. * komori ku no * patuse wo guni ni * ywobapi se su * wa ga sumyero ki yo * oku toko ni * papa pa i ne tari * two doko ni * titi pa i ne tari * okwi tataba * papa siri nu be si * idete yukaba * titi siri nu be si * nubatama no * ywo pa ake yuki nu * kokoda ku mo * omopu goto nara nu * komori duma kamo MYS.13.3312


Page of 3      (currently showing results 51 to 56 of 56)