ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * asa di para * tipu ni asi pumi * kokoro gu mi * wa ga omopu kwo ra ga * ipye no atari mi tu MYS.12.3057a
 2. * sazare isi ni * kwoma wo pasasete * kokoro ita mi * a ga mopu imo ga * ipye no atari kamo MYS.14.3542
 3. * tawayamye no * kusi ge ni nor eru * kagami nasu * mitu no pama pye ni * sa ni turapu * pimo toki sake zu * wagimo kwo ni * kwopwitutu woreba * ake gure no * asa kwiri gakuri * naku tadu no * ne nomwi si naka yu * wa ga kwopu ru * ti pye no pito pye mo * nagusamoru * kokoro mo ari ya to * ipye no atari * wa ga tati mireba * awo pata no * kadurakwi yama ni * tanabik ye ru * sira kumo gakuru * ama sagaru * pina no kuni pye ni * tada mukapu * apadi wo sugwi * apasima wo * sogapi ni mi tutu * asa nagi ni * kakwo no kowe ywobi * yupu nagi ni * kadi no to situtu * nami no pe wo * i yuki sagukumi * ipa no ma wo * i yuki motopori * inabi tuma * ura mwi wo sugwite * tori zimono * nadusapi yukeba * ipye no sima no * ariswo no upe ni * uti nabiki * sizi ni opwi taru * nanoriso ga * nado ka mo imo ni * nora zu ki ni kye mu MYS.4.509
 4. * sirwo tape no * swode pa mayupi nu * wa g imo kwo ga * ipye no atari wo * yama zu puri si ni MYS.11.2609
 5. * pito pi ni pa * ti pye sikusiku ni * wa ga kwopuru * imo ga atari ni * sigure pu re mi mu MYS.10.2234
 6. * tobu tori no * asuka no satwo wo * okite inaba * kimi ga atari pa * mi ye zu ka mo ara mu MYS.1.78a
 7. * tukwi mi reba * onazi * kuni nari * yama kosoba * kimi ga atari wo * pyedate tari kyere MYS.18.4073
 8. * tomosi bwi no * akasi opo two ni * iru pi ni ka * kogi wakare na mu * ipye no atari mi zu MYS.3.254
 9. * wotomye ra ga * panari no kami wo * yupu no yama * kumo na tanabiki * ipye no atari mi mu MYS.7.1244
 10. * awo kwoma no * a gaki wo paya mi * kumo wi ni so * imo ga atari wo * sugwite ki ni kyeru MYS.2.136a
 11. * ame tuti no * yoriapi no kipami * tama no wo no * tayezi to omopu * imo ga atari mi tu MYS.11.2787
 12. * aki yama ni * oturu momiti ba * simasi ku pa * tiri na magapi so * imo ga atari mi mu MYS.2.137b
 13. * tobu tori no * asuka no satwo wo * okite inaba * kimi ga atari wo * mi zute ka mo ara mu MYS.1.78b
 14. * panipu zaka * wa ga tati mireba * kagirwopwi no * mwoyuru ipye mura * tuma ga ipye no atari KK.76
 15. * tuginepu * yamasiro gapa wo * miya nobori * wa ga noboreba * awo ni yo si * nara wo sugwi * wo date * yamato wo sugwi * wa ga * mi ga posi * kuni pa * kadurakwi taka miya * wagipye no atari NSK.54
 16. * asa di para * tipu ni asi pumi * kokoro gu mi * wa ga omopu imo ga * ipye no atari mi tu MYS.12.3057b
 17. * kami tu kenwo * ikapo no ne ro ni * purwo yoki no * yuki sugwi kate nu * imo ga ipye no atari MYS.14.3423
 18. * omopu ni si * amari ni sikaba * subye wo na mi * idete so yuki si * ipye no atari mi ni MYS.12.2947c
 19. * imo ga atari * ima so wa ga yuku * me nomwi dani * ware ni mi ye koso * koto twopa zu tomo MYS.7.1211
 20. * tama mo karu * oki pye pa kogazi * siki tape no * makura pye no atari * wasure kane tu mo MYS.1.72
 21. * ama zakaru * pina no naga ti yu * kwopwi kureba * akasi no two ywori * yadwo no atari mi yu MYS.3.255b
 22. * imo ga atari * tugite mo mi mu ni * yamato n aru * opo sima no ne ni * ipye wora masi wo MYS.2.91b
 23. * paru sareba * mozu no kusa guki * mi ye zu tomo * ware pa mi yara mu * kimi ga atari woba MYS.10.1897
 24. * asikwi yama * konure kotogoto * asu ywori pa * nabikite ari koso * imo ga atari mi mu MYS.12.3155
 25. * sira kumo no * i po pye gakurite * topo kyedomo * yworu sara zu mi mu * imo ga atari pa MYS.10.2026


Page of 2      (currently showing results 1 to 25 of 39)