ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * omopi yaru * tadwoki mo ware pa * ima pa na si * imo ni apa zute * tosi no pe nureba MYS.12.2941
 2. * wagimo kwo ni * apu yosi wo na mi * suruga n aru * puzi no taka ne no * moye tutu ka ara mu MYS.11.2695
 3. * tatite wite * mate do mati kane * idete ko si * kimi ni koko ni api * kazasi turu pagwi MYS.19.4253
 4. * siki tape no * swode kape si kimi * tama dare no * woti nwo sugwi yuku * mata mo apa me ya mo MYS.2.195a
 5. * kara koromo * suswo no uti kape * apa nedomo * kyesi ki kokoro wo * a ga mopa naku ni MYS.14.3482a
 6. * ututu ni pa * apu yosi mo na si * nubatama no * yworu no ime n i wo * tugite mi ye koso MYS.5.807
 7. * mi tami ware * ik yeru sirusi ari * ame tuti no * sakayuru toki ni * ap ye raku omopeba MYS.6.996
 8. * sumyeroki no * siki masu kuni no * ame no sita * yo mo no miti ni pa * uma no tume * i tukusu kipami * puna no pe no * i paturu madeni * inisipye ywo * ima no wotutu ni * yorodu tukwi * maturu tukasa to * tukuri taru * so no naripapi wo * ame pura zu * pi no kasanareba * uwe si ta mo * maki si patake mo * asa gotoni * sibomi kare yuku * so wo mi reba * kokoro wo ita mi * midori kwo no * ti kopu ga goto ku * ama tu midu * apugite zo matu * asipikwi no * yama no tawori ni * ko no mi yuru * ama no sira kumo * watatumi no * oki tu miya pye ni * tati watari * tonogumori apite * ame mo tamapane MYS.18.4122
 9. * paya yukite * itu si ka kimi wo * api mi mu to * omopi si kokoro * ima so nagwi nuru MYS.11.2579
 10. * uzura naku * puri ni si satwo yu * omope domo * nani so mo imo ni * apu yosi mo na ki MYS.4.775
 11. * yupu duku ywo * kage tati yori api * ama no gapa * kogu puna bito wo * mi ru ga tomosi sa MYS.15.3658
 12. * yupu saraba * kimi ni apa mu to * omope koso * pi no kururaku mo * uresi kari kyere MYS.12.2922
 13. * pupum yeri to * ipi si ume ga ye * kyesa puri si * awa yuki ni apite * saki nu ramu kamo MYS.8.1436
 14. * mata mo apa mu * yosi mo ara nu ka * sirwo tape no * wa ga koromo de ni * ipapi todo me mu MYS.4.708
 15. * yakitu bye ni * wa ga yuki sikaba * suruga n aru * abe no iti di ni * api si kwo ra pa mo MYS.3.284
 16. * patupatu ni * pito wo api mite * ika n ara mu * idure no pi ni ka * mata yoso ni mi mu MYS.4.701
 17. * tuku ywo yo mi * imo ni apa mu to * tada di kara * ware pa kuredomo * ywo so puke ni kyeru MYS.11.2618
 18. * yopi ni apite * asita omo na mi * * nabari ni ka * ke naga ku imo ga * ipo ri s e ri kye mu MYS.1.60
 19. * paru sareba * pana saki wowori * aki dukeba * ni no po ni momitu * uma sake wo * kamunabwi yama no * obi ni s e ru * asuka no kapa no * paya ki se ni * opuru tama mo no * uti nabiki * kokoro pa yorite * asa tuyu no * ke na ba ke nu be ku * kwopura ku mo * siru ku mo ap yeru * komori duma kamo MYS.13.3266
 20. * tatite wite * subye no tadoki mo * ima pa na si * imo ni apa zute * tukwi no pe nure ba MYS.12.2881a
 21. * obobosi ku * kimi wo api mite * suga no ne no * naga ki paru pi wo * kwopwi wataru kamo MYS.10.1921
 22. * nani se mu ni * inoti wo motona * naga ku pori se mu * ik yeri tomo * wa ga omopu imo ni * yasu ku apa naku ni MYS.11.2358
 23. * yo no naka no * pito no kotoba to * omoposu na * makoto so kwopwi si * apa nu pi wo opo mi MYS.12.2888
 24. * akami yama * kusa ne kari soke * apa su ga pe * araswopu imo si * aya ni kanasi * mo MYS.14.3479
 25. * wa g imo kwo ga * yupi te si pimo wo * toka me ya mo * tayeba tayu tomo * tada ni apu madeni MYS.9.1789


Page of 20      (currently showing results 1 to 25 of 493)