ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * wa ga maturu * kamwi ni pa ara zu * masura wo ni * tuki taru kamwi so * yo ku maturu be si MYS.3.406
 2. * sapyenapye nu * mi koto ni areba * kanasi * imo ga * ta makura panare * aya ni kanasi * mo MYS.20.4432
 3. * tabi nisi te * mono kwopo si ki ni * tadu ga ne mo * kikoye zu ari se ba * kwopwi te sina masi MYS.1.67
 4. * ame tuti to * wakare si toki yu * ono duma pa * sika zo tosi ni aru * aki matu ware pa MYS.10.2005
 5. * opo umi wo * mamoru minatwo ni * koto si araba * idupye yu kimi ga * wa wo wi sinwoga mu MYS.7.1308
 6. * nemokoro ni * mono wo omopeba * ipa mu subye * se mu subye mo na si * imo to ware * te tadusaparite * asita ni pa * nipa ni ide tati * yupu pye ni pa * toko uti parapi * sirwo tape no * swode sasi kapete * sa ne si ywo ya * tune ni ari kyeru * asi pikwi no * yama dori kosoba * wo mukapi ni * tuma dopi su to ipe * utusemi no * pito n aru ware ya * nani su to ka * pito pi pito ywo mo * sakari wite * nageki kwopu ramu * koko omopeba * mune koso ita ki * soko yuweni * kokoro nagu ya to * takamatwo no * yama ni mo nwo ni mo * uti yukite * aswobi arukedo * pana nomwi * nipopite areba * miru gotoni * masite omopoyu * ika nisite * wasure mu mono so * kwopwi to ipu mono wo MYS.8.1629
 7. * nemokoro ni * mono wo omopeba * ipa mu subye * se mu subye mo na si * imo to ware * te tadusaparite * asita ni pa * nipa ni ide tati * yupu pye ni pa * toko uti parapi * sirwo tape no * swode sasi kapete * sa ne si ywo ya * tune ni ari kyeru * asi pikwi no * yama dori kosoba * wo mukapi ni * tuma dopi su to ipe * utusemi no * pito n aru ware ya * nani su to ka * pito pi pito ywo mo * sakari wite * nageki kwopu ramu * koko omopeba * mune koso ita ki * soko yuweni * kokoro nagu ya to * takamatwo no * yama ni mo nwo ni mo * uti yukite * aswobi arukedo * pana nomwi * nipopite areba * miru gotoni * masite omopoyu * ika nisite * wasure mu mono so * kwopwi to ipu mono wo MYS.8.1629
 8. * matu gapyeri * sipi te are ya pa * mi tu guri no * naka nobori ko nu * maro to ipu yatukwo MYS.9.1783
 9. * opo nwo ra ni * tadwoki mo sira zu * sime yupite * ari so kane turu * wa ga kwopuraku pa MYS.11.2481
 10. * wagimo kwo ni * apu yosi wo na mi * suruga n aru * puzi no taka ne no * moye tutu ka ara mu MYS.11.2695
 11. * wagimo kwo ni * apu yosi wo na mi * suruga n aru * puzi no taka ne no * moye tutu ka ara mu MYS.11.2695
 12. * mi yuki puru * puyu pa kyepu nomwi * ugupisu no * naka mu paru pye pa * asu ni si aru rasi MYS.20.4488
 13. * aki pagwi wo * tiri sugwi nu be mi * ta wori moti * miredomo sabusi * * kimi ni si ara neba MYS.10.2290
 14. * topo ku arite * kumo wi ni mi yuru * imo ga ipye ni * paya ku itara mu * ayumye kurwo kwoma MYS.7.1271
 15. * ate sugwite * itoka no yama no * sakura bana * tira zu ara namu * kapyeri kuru made MYS.7.1212
 16. * kasuga n aru * mikasa no yama ni * wiru kumo wo * ide miru gotoni * kimi wo si so omopu MYS.12.3209
 17. * inisipye no * pito ni ware are ya * sasanami no * puru ki miyakwo wo * mireba kanasi ki MYS.1.32
 18. * kwi no kuni no * mukasi satu wo no * nari ya moti * ka tori nabike si * saka no pe ni zo aru MYS.9.1678
 19. * miyabwi wo ni * ware pa ari kyeri * yadwo kasa zu * kapyesi si ware zo * miyabwi wo ni pa aru MYS.2.127
 20. * miyabwi wo ni * ware pa ari kyeri * yadwo kasa zu * kapyesi si ware zo * miyabwi wo ni pa aru MYS.2.127
 21. * sinateru * katasipa gapa no * sa ni nuri no * opo pasi no upe yu * kurenawi no * aka mo suswo biki * yama awi moti * sur eru kinu kite * tada pito ri * i watara su kwo pa * waka kusa no * tuma ka aru ramu * kasi no mwi no * pito ri ka nu ramu * topa maku no * posi ki wa g imo ga * ipye no sira na ku MYS.9.1742
 22. * medurasi * to * wa ga omopu kimi pa * aki yama no * patu momiti ba ni * nite koso ari kyere MYS.8.1584
 23. * ta ga sono no * ume ni ka ari kye mu * kokodaku mo * saki ni kyeru kamo * mi ga posi * made ni MYS.10.2327
 24. * suma no ama no * sipo yaki ginu no * pudi koromo * ma topo ni si areba * imada ki nare zu MYS.3.413
 25. * pada susuki * po ni pa na ide to * omopite aru * kokoro pa sira yu * ware mo yori na mu MYS.16.3800


Page of 41      (currently showing results 1 to 25 of 1020)