ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * mika no para * kuni no miyakwo pa * yama taka mi * kapa no se kiywo mi * sumi yo si to * pito pa ipedomo * ari yo si to * ware pa omopedo * puri ni si * satwo ni si areba * kuni mire do * pito mo kaywopa zu * satwo mireba * ipye mo are tari * pasikyeyasi * kaku ari kyeru ka * mi moro tuku * kase yama no ma ni * saku pana no * iro medurasi ku * momo tori no * kowe natukasi ku * ari gaposi * * sumi yo ki satwo no * aru raku wosi * mo MYS.6.1059
 2. * midorikwo no * waku gwo ga mwi ni pa * taratisi * papa ni udaka ye * pimutuki no * papu kwo ga mwi ni pa * yupu kata ginu * pitura ni nupi ki * kubi tuki no * warapa ga mwi ni pa * yupi pata no * swode tuke goromo * ki si ware wo * nipopi yoru * kwo ra ga yoti ni pa * mina no wata * ka gurwo si kami wo * ma kusi moti * koko ni kaki tari * tori tukane * agete mo maki mi * toki midari * warapa ni nasi mi * sa ni tukapu * iro ni na tukasi ki * murasaki no * opo aya no kinu * suminoye no * topo satwo wo nwo no * ma pari moti * ni posi si kinu ni * koma nisiki * pimo ni nupi tuke * sasa pu kasana pu * nami kasane ki * utisoyasi * womi no kwo ra * ari kinu no * takara no kwo ra ga * uti tape pa * pete oru nuno * pi sarasi no * asa te dukuri wo * pire mo nasu * pasi ki ni tori siki * ipye ni puru * inaki womina ga * tuma do pu to * ware ni okose si * wotikata no * puta aya sita kutu * tobu tori no * asuka wotokwo ga * nagame imi * nupi si kuro kutu * sasi pakite * nipa ni tatazumye * makari na tati to * sapuru wotomye ga * pono kikite * ware ni okose si * mipanada no * kinu no obi wo * piki obi nasu * kara obi ni tora si * watatumi no * tono no iraka ni * tobi kakeru * sugaru no goto ki * kosi poso ni * tori kazarapi * maswo kagami * tori name kakete * ono ga kapo * kapyerapi mitutu * paru sarite * nwo pye wo megureba * omosirwo mi * ware wo omo pe ka * sa nwo tu tori * ki naki kakerapu * aki sarite * yama pye wo yukeba * natukasi * to * ware wo omo pe ka * ama kumo mo * yuki tanabik yeru * kapyeri tati * miti wo kureba * utipi sasu * miya womina * sasutake no * toneri wotokwo mo * sino burapi * kapye rapi mitutu * ta ga kwo so to ya * omopa yete aru * kaku no goto * se rare si yuweni * inisipye * sazaki si ware ya * pasikiyasi * * kyepu ya mo kwo ra ni * isa ni to ya * omopa yete aru * kaku no goto * serare si yuweni * inisipye no * sakasi ki pito mo * noti no yo no * kagami ni se mu to * oi pito wo * okuri si kuruma * moti kapyeri ko si * moti kapyeri ko si MYS.16.3791
 3. * kaze mazipe * ame puru ywo no * ame mazipe * yuki puru ywo pa * subye mo na ku * samu ku si areba * kata sipo wo * twori tudusiropi * kasu yu zake * uti susuropite * sipabukapi * pana bisibisi ni * sika to ara nu * pige kaki nadete * are wo okite * pito pa arazi to * pokoropedo * samu ku si areba * asa pusuma * piki kagapuri * nuno kata kinu * ari no kotogoto * ki sopedomo * samu ki ywo sura wo * ware ywori mo * madusi ki pito no * titi papa pa * uwe kogoyu ramu * mye kwo domo pa * kopu kopu naku ramu * ko no toki pa * ika ni situtu ka * na ga yo pa wataru * ame tuti pa * piro si to ipedo * a ga tame pa * sa ku ya nari nuru * pi tukwi pa * akasi to ipedo * a ga tame pa * teri ya tamapa nu * pito mwina ka * a nomwi ya sikaru * wakuraba ni * pito to pa aru wo * pito nami ni * are mo tukuru wo * wata mo na ki * nuno kata kinu no * miru no goto * wawake sagar eru * kakapu nomwi * kata ni uti kake * puse ipo no * mage ipo no uti ni * pita tuti ni * wara kaki sikite * titi papa pa * makura no kata ni * mye kwo domo pa * atwo no kata ni * kakumi wite * urepe sa maywopi * kamadwo ni pa * po ke puki tate zu * kosiki ni pa * kumo no su kakite * ipi kasiku * koto mo wasurete * nuye dori no * nodoyopi woru ni * ito nokite * sema ki mono wo * pasi kiru to * ip eru ga goto ku * simoto toru * satwo wosa ga kowe pa * ne ya dwo made * ki tati ywoba pi nu * kaku bakari * subye na ki mo noka * yo no naka no miti MYS.5.892
 4. * ari kinu no * sawesawe sidumi * ipye no imo ni * mono ipa zu ki nite * omopi gurusi * mo MYS.14.3481
 5. * sira tuyu wo * tama ni nasi taru * nagatukwi no * ari ake no tuku ywo * miredo aka nu kamo MYS.10.2229
 6. * ko yopi no * ari ake tuku ywo * aritutu mo * kimi wo okite pa * matu pito mo na si MYS.11.2671
 7. * yasumisisi * wa ga opo kimi no * aswobasi si * sisi no * yami sisi no * utaki kasikwo mi * wa ga nige nobori si * ari wo no * pari no kwi no yeda KK.98
 8. * inoti wo si * mata ku si araba * ari kinu no * arite noti ni mo * apa zara me ya mo MYS.15.3741a
 9. * nagatukwi no * ari ake no tuku ywo * aritutu mo * kimi ga ki masaba * ware kwopwi me ya mo MYS.10.2300
 10. * makimuku no * pi siro no miya pa * asa pi no * pi deru miya * yupu pi no * pi gakeru miya * take no ne no * ne daru miya * ko no ne no * ne bapu miya * ya po ni yo si * i kiduki no miya * ma kwi saku * pi no mi kadwo * nipi nape ya ni * opwi dat eru * mwomwo daru * tukwi ga ye pa * potu ye pa * ame wo op yeri * naka tu ye pa * aduma wo op yeri * sidu ye pa * pina wo op yeri * potu ye no * ye no ura ba pa * naka tu ye ni * oti purabape * naka tu ye no * ye no ura ba pa * simwo tu ye ni * oti purabape * sidu ye no * ye no ura ba pa * ari kinu no * mi pye no kwo ga * sasagas eru * midu tama uki ni * uki si abura * oti nadusapi * mina * koworokoworo ni * ko si mo * aya ni kasikwo si * taka pikaru * pi no mi kwo * koto no * katari goto mo * ko woba KK.100
 11. * inoti wo si * mata ku si araba * ari kinu no * arite no noti mo * apa zara me ya mo MYS.15.3741b
 12. * yasumisisi * wa ga opo kimi no * aswobasi si * sisi no * utaki kasikwo mi * wa ga * nige nobori si * ari wo no * upe no * pari ga yeda * ase wo NSK.76


showing results 1 to 12 of 12