ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * opotomo no * mitu no tomari ni * pune patete * tatuta no yama wo * itu ka kwoye ika mu MYS.15.3722
  2. * masura wo no * yuki tori opite * idete ikeba * wakare wo wosi mi * nageki kye mu tuma MYS.20.4332
  3. * noto no umi ni * turi suru ama no * izari pwi no * pikari ni i ikye * tukwi mati gateri MYS.12.3169
  4. * okite ikaba * imo ba ma kanasi * * motite yuku * adusa no yumi no * yu tuka ni moga mo MYS.14.3567
  5. * wa ga sekwo pa * tama ni moga mo na * ta ni makite * mi tutu yuka mu wo * okite ikaba wosi * MYS.17.3990
  6. * ame tuti no * kami wo inorite * satu ya nuki * tukusi no sima wo * sasite iku ware pa MYS.20.4374
  7. * kaki kazwopu * putagami yama ni * kamusabwite * tat eru tuga no kwi * moto mo ye mo * oyazi * tokipa ni * pasikiyosi * * wa ga se no kimi wo * asa sara zu * apite koto dopi * yupu sareba * te tadusaparite * imidu kapa * kiywo ki kaputi ni * ide tatite * wa ga tati mireba * ayu no kaze * ita ku si pukeba * minatwo ni pa * sira nami taka mi * tuma ywobu to * su dori pa sawaku * asi karu to * ama no wo bune pa * iri ye kogu * kadi no oto taka si * soko wo si mo * aya ni tomosi mi * sinwopitutu * aswobu sakari wo * sumyeroki no * wosu kuni nareba * mikoto moti * tati wakareba * okure taru * kimi pa aredomo * tama poko no * miti yuku ware pa * sira kumo no * tanabiku yama wo * ipa ne pumi * kwoye pyenari naba * kwopwisi kyeku * ke no naga kye mu so * soko mopeba * kokoro si ita si * pototogisu * kowe ni ape nuku * tama ni moga * te ni maki motite * asa ywopi ni * mi tutu yuka mu wo * okite ikaba wosi * MYS.17.4006
  8. * tatibana no * kwoba no panari ga * omopu namu * kokoro utukusi * * ide are pa ikana MYS.14.3496
  9. * okite ikaba * imo kwopwi mu kamo * sikitape no * kurwo kami sikite * naga ki ko no ywo wo MYS.4.493


showing results 1 to 9 of 9