ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * wa ga yadwo no * po tade puru kara * tumi oposi * mwi ni naru made ni * kimi wo si mata mu MYS.11.2759
  2. * mapi situtu * kimi ga opos eru * nadesikwo ga * pana nomwi topa mu * kimi nara naku ni MYS.20.4447
  3. * tatibana wo * yadwo ni uwe oposi * tatite wite * noti ni kuyu tomo * sirusi ara me ya mo MYS.3.410
  4. * opo kimi no * topo no mikado to * maki tamapu * tukasa no manima * mi yuki puru * kwosi ni kudari ki * ara tama no * tosi no itu tose * siki tape no * ta makura maka zu * pimo toka zu * maro ne wo sureba * ibuse mito * kokoro nagusa ni * nadesikwo wo * yadwo ni maki oposi * natu no nwo no * sa yuri piki uwete * saku pana wo * ide mi ru gotoni * nadesikwo ga * so no pana duma ni * sa yuri bana * yuri mo apa mu to * nagusamuru * kokoro si na kupa * ama zakaru * pina ni pito pi mo * aru be ku mo are ya MYS.18.4113
  5. * yama buki pa * nadetutu oposa mu * aritutu mo * kimi ki masitutu * kazasi tari kyeri MYS.20.4302
  6. * wa ga yadwo ni * uwe oposi taru * aki pagwi wo * tare ka sime sasu * ware ni sira ye zu MYS.10.2114
  7. * wa ga yadwo ni * kara awi uwe opo si * kare nuredo * kori zute mata mo * maka mu to so omopu MYS.3.384


showing results 1 to 7 of 7