ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * arapi kinu * torikapi gapa no * kapa yodo no * yodoma mu kokoro * omopi kane tu mo MYS.12.3019
 2. * sirakwi pye ka * ipye ni ka kapyeru * yuki no sima * yuka mu tadoki mo * omopi kane tu mo MYS.15.3696
 3. * imo wo omopi * i no neraye nu ni * aki no nwo ni * sa wo sika naki tu * tuma omopi kanete MYS.15.3678
 4. * tama kinu no * sawisawi sidumi * ipye no imo ni * mono ipa zu kite * omopi kane tu mo MYS.4.503
 5. * wa g imo kwo ni * kwopwi si watareba * turugi tati * na no wosi kyeku mo * omopi kane tu mo MYS.11.2499
 6. * umase gwosi ni * mugi pamu kwoma no * nora yuredo * napo si kwopwisi ku * omopi kane tu mo MYS.12.3096
 7. * mi du tori no * tata mu yosopi ni * imo no ra ni * mono ipa zu ki nite * omopi kane tu mo MYS.14.3528
 8. * asa ywopi ni * ne nomwi si nakeba * yaki tati no * two gokoro mo are pa * omopi kane tu mo MYS.20.4479
 9. * yamasina no * kopata no yama wo * uma pa aredo * kati yu wa ga ko si * na wo omopi kane MYS.11.2425
 10. * kwopwitutu mo * wora mu to suredo * yupuma yama * kakure si kimi wo * omopi kane tu mo MYS.14.3475
 11. * yupu duku ywo * aka toki yamwi no * asa kage ni * wa ga mwi pa nari nu * na wo omopi kane ni MYS.11.2664


showing results 1 to 11 of 11