ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * sumyeroki no * siki masu kuni no * ame no sita * yo mo no miti ni pa * uma no tume * i tukusu kipami * puna no pe no * i paturu madeni * inisipye ywo * ima no wotutu ni * yorodu tukwi * maturu tukasa to * tukuri taru * so no naripapi wo * ame pura zu * pi no kasanareba * uwe si ta mo * maki si patake mo * asa gotoni * sibomi kare yuku * so wo mi reba * kokoro wo ita mi * midori kwo no * ti kopu ga goto ku * ama tu midu * apugite zo matu * asipikwi no * yama no tawori ni * ko no mi yuru * ama no sira kumo * watatumi no * oki tu miya pye ni * tati watari * tonogumori apite * ame mo tamapane MYS.18.4122
  2. * isana tori * umi ya sini su ru * yama ya sini su ru * sinure koso * umi pa sipo pwite * yama pa kare su re MYS.16.3852
  3. * kake maku mo * aya ni kasikwo si * sumyeroki no * kami no opomi yo ni * tadimamori * toko yo ni watari * ya poko moti * mawi de * ko si toki * tokizi ku no * kaku no ko no mwi wo * kasikwo ku mo * nokosi tamap yere * kuni mo se ni * opwi tati sakaye * paru sareba * pikwo ye moitutu * pototogisu * naku satukwi ni pa * patu pana wo * yeda ni ta worite * woto mye ra ni * tutwo ni mo yari mi * sirwo tape no * swode ni mo kwoki re * kagupasi mi * okite karasi mi * ayuru mwi pa * tama ni nukitutu * te ni makite * mi redomo aka zu * aki dukeba * sigure no ame puri * asipikwi no * yama no konure pa * kurenawi ni * nipopi tiredomo * tatibana no * nar e ru so no mwi pa * pita teri ni * iya mi gaposi ku * mi yuki puru * puyu ni itareba * simo okedomo * so no pa mo kare zu * tokipa nasu * iya sakapaye ni * sikare koso * kamwi no mi yo ywori * yorosinape * ko no tatibana wo * tokizi ku no * kaku no ko no mwi to * na duke kye rasi mo MYS.18.4111
  4. * mitumitusi * kume no waku gwo ga * i pure kye mu * iswo no kusa ne no * kare maku wosi * mo MYS.3.435
  5. * utukusi ki * wome no sasapa ni * arare puri * simo puru tomo * na kare sone * wome no sasaba FK.10
  6. * wa ga yadwo ni * kara awi uwe opo si * kare nuredo * kori zute mata mo * maka mu to so omopu MYS.3.384
  7. * yupu sareba * nwo pye no aki pagwi * ure waka mi * tuyu ni so karuru * aki mati gate ni MYS.10.2095


showing results 1 to 7 of 7