ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * paru sugwite * natu ki mukapeba * asipikwi no * yama ywobi toyome * sa ywo naka ni * naku pototogisu * patu kowe wo * kike ba natukasi * * ayamye gusa * pana tatibana wo * nuki mazipe * kaduraku madeni * satwo toyome * naki wata redomo * napo si sinwopa yu MYS.19.4180
  2. * pototogisu * kapi topos e raba * ko tosi pete * ki mukapu natu pa * madu naki na mu wo MYS.19.4183
  3. * pinamisi no * mi kwo no mikoto no * uma namete * mi kari tata si si * toki pa ki mukapu MYS.1.49


showing results 1 to 3 of 3