ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

  1. * mi ke mukapu * minabuti yama no * ipapo ni pa * puri si padare ka * kiye nokori taru MYS.9.1709
  2. * ama gwirapi * puri kuru yuki no * kiye nu tomo * kimi ni apa mu to * nagara pe wataru MYS.10.2345
  3. * yuki koso pa * paru pi kiyu rame * kokoro sape * kiye use tare ya * koto mo kaywopa nu MYS.9.1782
  4. * yuki koso pa * paru pi kiyu rame * kokoro sape * kiye use tare ya * koto mo kaywopa nu MYS.9.1782
  5. * aki yama no * sitap yeru imo * naywo take no * towo yoru kwo ra pa * ikasama ni * omopi wore ka * taku napa no * naga ki inoti wo * tuyu kosoba * asita ni okite * yupu pye pa * kiyu to ipe * kwiri kosoba * yupu pye ni tatite * asita pa * usu to ipe * adusa yumi * oto kiku ware mo * opo ni mi si * koto kuya si ki wo * siki tape no * ta makura makite * turugi tati * mwi ni sope ne kye mu * waka kusa no * so no tuma no kwo pa * sabusi mi ka * omopite nu ramu * kuyasi mi ka * omopi kwopu ramu * toki nara zu * sugwi ni si kwo ra ga * asa tuyu no goto * yupu gwiri no goto MYS.2.217


showing results 1 to 5 of 5