ONCOJ front page Text view Tags Dictionary String search Tree search
About
日本語

      About search results About TGrep-lite

TGrep-lite search results


  reveal

 1. * tipayapito * udi no watari ni * watari ze ni * tat eru * adusa yumi mayumi * i kira mu to * kokoro pa mopedo * i tora mu to * kokoro pa mopedo * moto pye pa * kimi wo omopi de * suwe pye pa * imwo wo omopi de * irana kyeku * soko ni omopi de * kanasi kyeku * koko ni omopi de * i kira zu so kuru * adusa yumi mayumi KK.51
 2. * tipayapito * udi no watari ni * watari ze ni * tat eru * adusa yumi mayumi * i kira mu to * kokoro pa mopedo * i tora mu to * kokoro pa mopedo * moto pye pa * kimi wo omopi de * suwe pye pa * imwo wo omopi de * irana kyeku * soko ni omopi de * kanasi kyeku * koko ni omopi de * i kira zu so kuru * adusa yumi mayumi KK.51
 3. * sika no yama * ita ku na kiri so * ara wo ra ga * yosuka no yama to * mi tutu sinwopa mu MYS.16.3862
 4. * tipayapito * udi no watari ni * watari de ni * tat eru * adusa yumi mayumi * i kira mu to * kokoro pa mopedo * i twora mu to * kokoro pa mopedo * moto pye pa * kimi wo omopi de * suwe pye pa * imo wo omopi de * irana kyeku * soko ni omopi * kanasi kyeku * koko ni omopi * i kira zu so kuru * adusa yumi mayumi NSK.43
 5. * tipayapito * udi no watari ni * watari de ni * tat eru * adusa yumi mayumi * i kira mu to * kokoro pa mopedo * i twora mu to * kokoro pa mopedo * moto pye pa * kimi wo omopi de * suwe pye pa * imo wo omopi de * irana kyeku * soko ni omopi * kanasi kyeku * koko ni omopi * i kira zu so kuru * adusa yumi mayumi NSK.43
 6. * awo yama wo * yoko giru kumo no * itisirwo ku * ware to wema site * pito ni sira yu na MYS.4.688
 7. * kaze mazipe * ame puru ywo no * ame mazipe * yuki puru ywo pa * subye mo na ku * samu ku si areba * kata sipo wo * twori tudusiropi * kasu yu zake * uti susuropite * sipabukapi * pana bisibisi ni * sika to ara nu * pige kaki nadete * are wo okite * pito pa arazi to * pokoropedo * samu ku si areba * asa pusuma * piki kagapuri * nuno kata kinu * ari no kotogoto * ki sopedomo * samu ki ywo sura wo * ware ywori mo * madusi ki pito no * titi papa pa * uwe kogoyu ramu * mye kwo domo pa * kopu kopu naku ramu * ko no toki pa * ika ni situtu ka * na ga yo pa wataru * ame tuti pa * piro si to ipedo * a ga tame pa * sa ku ya nari nuru * pi tukwi pa * akasi to ipedo * a ga tame pa * teri ya tamapa nu * pito mwina ka * a nomwi ya sikaru * wakuraba ni * pito to pa aru wo * pito nami ni * are mo tukuru wo * wata mo na ki * nuno kata kinu no * miru no goto * wawake sagar eru * kakapu nomwi * kata ni uti kake * puse ipo no * mage ipo no uti ni * pita tuti ni * wara kaki sikite * titi papa pa * makura no kata ni * mye kwo domo pa * atwo no kata ni * kakumi wite * urepe sa maywopi * kamadwo ni pa * po ke puki tate zu * kosiki ni pa * kumo no su kakite * ipi kasiku * koto mo wasurete * nuye dori no * nodoyopi woru ni * ito nokite * sema ki mono wo * pasi kiru to * ip eru ga goto ku * simoto toru * satwo wosa ga kowe pa * ne ya dwo made * ki tati ywoba pi nu * kaku bakari * subye na ki mo noka * yo no naka no miti MYS.5.892
 8. * awo yagwi no * yeda kiri orosi * yu tane maki * yuyusi ki kimi ni * kwopwi wataru kamo MYS.15.3603
 9. * yanagwi koso * kireba paye sure * yo no pito no * kwopwi ni sina mu wo * ika ni seyo to so MYS.14.3491
 10. * tobusa tate * puna kwi kiru to ipu * noto no sima yama * kyepu mireba * ko dati sige si mo * iku yo kamu bwi so MYS.17.4026
 11. * tobusa tate * asi gara yama ni * puna kwi kiri * kwi ni kiri yuki tu * atara puna kwi wo MYS.3.391
 12. * tobusa tate * asi gara yama ni * puna kwi kiri * kwi ni kiri yuki tu * atara puna kwi wo MYS.3.391


showing results 1 to 12 of 12